Båtsikkerhet

Last: 27 passasjerer i godt vær, og 14 i dårlig vær
Hogne kunne telle 42 passasjerer, en geit og tre høner på båtturen til Catembe.
Strålende vær….

passageiros