Note

Rådmann i Bergen i 1550 årene. Fødd omkring 1490. Død før 1562. N S T Bind I side 229. Gamle ætter i Sogn. av Henning Sollid Kilde angis senere med: H. S. "Slegten Krag er en av de gamle norske adelsslegter som gjennem geistlig stand overlevet de t 16. århundrede. Den første mann av slegten er Simon Jakobssøn Krag, raadmann i Bergen i 1550 aarene og død før 1562. Han førte slegtsvaabenet, 3 halvmaaner over en bjelke, og bokstavene S. C. (Simon Crag). Hans hustru Karin døde i Bergen 1567.06 .24" Se også hans sønn hr. Peder Simonssøn Krags biografi. Også benevnt Simon Crag