CensusView

1801 Folketelling - Hushald Jens Bech Gøttsche

Næss, Heigrefoss Sokn, Hommedal Prestegjeld

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jens Bech Gøttsche Husbonde 33 Begge i 1te ægteskb. Cancellieraad og sorenskriver i østre raabøigdelauget M
Elisabeth Marie Øxholm Hans kone 26 Begge i 1te ægteskb. K
Christopher Kinch Gøttsche Deres børn 3 Ugift M
Lorentz Gøttsche Deres børn 1 M
Mathias Hansen Skriverkarl 26 M
Sveinung Mølbach Skriverkarl 50 M
Hans Peter Adderbech Juring gut 13 M
Astri Knudsdtr Tienestepiger 60 K
Ane Olsdtr Tienestepiger 23 K
Ane Gunstensdatr Tienestepiger 22 K
Note

Candidati og Examinati Juris 1736-1936:

Gøttsche, Jens Bech, døbt 17. Feb. 1768 i Karlebo, d. 19. Feb. 1806 paa Nes ved Herefoss i Nedenes, S. af Krudtmester G. (formentl. Christopher Kinch G.), oo 9. Okt. 1797 i Kbh. (Garn.) Elisabeth Marie Oxholm, døbt 6. Juli 1775 sst. (Holmens), (maaske den Enkefru Betty G., der d. 5. Marts 1845, 72 3/4 Aar, i Trondhjem), D. af Kammerraad Lorentz O. og Margrethe Hedevig Bastholm.

  • 1786 Student, Vordingborg, 8. Jan. 1790 2. Sekondløjtnant i Artillerikorpset, 14. Jan. 1791
  1. Sekondløjtnant, 27. Maj s. A. i Nr. og Gage, 7. Juni 1794 cand. jur. (1.), 28. Aug. 1795 karakt., 7. Juli 1797 virkelig Premierløjtnant, 18. Aug. s. A. Auditør ved norske Livrgmt., 19. Jan. 1798 Sorenskriver i Østre Raabygdelagets Fogderi og Kancelliraad. Broder: Hans Gøttsche.

Fortegnelse over sorenskrivere i Norge 1591-1814 (Arent Olafsen):

Auditør Jens Bech Gottsche, meddeltes bestalling som sorenskriver i østre Råbyggelaget 19,januar 1798. Kanselliråd. Død 1806.

Dødsfall i Norge 1763-1825 (Jørgen Gløersen):

Gøttsche, Jens Bach, kanselliråd, sskr., Død Næs gd. i Herefoss sogn v. Arendal 19/2 1806, E.: Elisabeth f. Oxholm, 3 små s. - K 9, 16 pk.