Birth

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 8. juli

"Anno 1650 Den 8 Julj Bleff min Sön Per Jacobßön föd Gud Lade hannom Wdi Guds fryct Op Woxe ærligen att Leffue Och ßaligen Att dö Amen"

Death

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1656 Den 6 Januarj som War En Sÿndag, fich min Salig Per Ondt Och döde Neste fredag som War Den ii Januarj Huilkett War 5 dage Och 5 Netter Som Hand Laag. gud giffue Hannem Med Alle guds Börn En Sallig Och gledelig Opstandelße. Den hans gaske Allder War 5 Aar Och 27 Wge."