Birth

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Bleff min Datter Aganetha Mouritz datter föd paa Eluebache i Gloppen. Gud unde hinder att op uoxe udj guds frÿct. Saligen att leffue och sallig hed at Död. Amen Amen"