Birth

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 14. desember: "Anno 1780 di 19de Marti blev min Lille Sön Daniel Moritzsen föd til verden. Fadderne vare: Peder Claussen Bierchedal Moridz Larssen N: Bierchedal Peder Pedersen Bierchedal Anne Anders Dat: Bierchedal Ziri Lars Datt: Langvand"

Under 19. mars: "Anno 1780 di 19 Martius er min Sön Daniel Moritzsön föd til Verden klochen 1 for middag. gud give ham christelige at leve og Salig at döe og eftter döden den evige ro og hvile i abrahams Skiöd"

I margen står skrive: "det var Palme Söndag"

Under 21. februar: "Anno 1780 di 19 Martius er Daniel Moritz Sön föd til verden gud give at hand matte opvogse i en sand gudsfrÿg og Salig Heds Konskab christieligen at leve og Saligen at Döe amen, Moritz Daniel Sön"

Under 24. mars: "Anno 1780 Di 19 Marti Kloken 1 formid Dag er Daniel Moritz Sön föd til Werden paa gaarden Sör birchedal Hans fadere War Peder Claussön birchedal Peder Pedersön ibidm Moritz Larssön nöre birchedal Ane anders datter Söre birchedal Siri Lars Datter Lange Wand"

CensusView

1801 Folketelling - Hushald Lisbet Knudsdotter

Birkedal Søre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld, Romsdal Amt

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lisbet Knudsdtr Huusmoder 45 Enke efter første ægteskab Bondekone og gaardbruger K
Daniel Moridsen Deres børn 21 Ugift M
Synneve Moridsdtr Deres børn 13 K
Knud Rasmusen Løsæt Tienestefolk 27 Reserve M
Britte Rasmusdatter Løsæt Tienestefolk 31 Ugift K
Elen Larsdatter Reite Tienestefolk 24 K
Event

Daniel Moritsson skriv om granneguten Lars frå Jakobsgarden i Calendarium Historicum

"Uforglemmelige Tambour Lars Pedersen Söre-Bierkedal blev udkomanderet i September Aaret 1807. Endelig efter mange Strabadser, fra Bergen til Stavanger, derfra, til Christiansand, og derfra til Larvig, endelig til Fredrichstad hvor han snart ved Iilende fremrykken nærmede sig den Grændse ved Eningdalen hvor han stod som Helt for Fædrenelandet og vandt uforvisnelige Lauber. Men hvad skeer? Alfaderens Stemme Löd! Efter Dit vel förte Liv har jeg beredt Dig stæd i min Himmel. Hans overgang fra Tiden ind i Evigheden skede dj 4de Februari 1809 ved Holms Anexe sogn i Borge Præstegield ved Fridrichstad paa gaarden Weel. Fred med dit Stöv du Retskafne Salige"

Ministerialbok Borge, Døde og gravlagde. No 35 Tambur Lars Bierkedahl

Event

Daniel Moritsson skriv under 23. september i Calendarium Historicum:

"Anno 1812 Blev her saa magert et Aar her paa Söÿnmör at fölket ikke Lood Höste Havren för efter alle Helgenmis Dag"

Death

Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna saman med svigerdottera Anne Ragnhild Nilsdotter frå Nøre Bjørkedal. Dei hadde rodd over vatnet for å hente heimanfølgjet hennar, m.a. ei ku som dei tok inn i båten. Komne ut på vatnet, vart kua ustyrleg og båten kvelva. Båe dei to vaksne drukna, men brorsonen til Anne, den fire år gamle Nils, heldt seg flytande på ei smørkanne og vart berga