Lisbet Moritsdotter, 1614

Name
Lisbet Moritsdotter
Given names
Lisbet
Surname
Moritsdotter
Birth June 18, 1614 28 34
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1614 Den 18 Junij Bleff min Datter Lißbett Mouritzdatter föd paa Effuebache i Nordfiord om Morgenen Klocken Ved 8 slett, gud Lade hinde Wdi gudtz frÿgt opuoxe."

Birth of a brotherJens Moritsson
August 2, 1615 (aged 1 year)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1615 2 Augustij bleff min Sönn Jens Mouritzen föd paa Eluebacke i Nordfjord om Morgenen ved 6 slet, och strax kom til Daaben i Wærrits Kierke. Waar hans fadere Her Absalon, Niels Wærede, Erik Houge, Anne Abelsdater, Lisbet Absolonsdatter. Gud lade hannom opuoxe Wdi guds fryct, gud almectigste thill ære, hannom och hans foreldre till glede, och Euig sallighed, Amen."

Birth of a sisterAnne Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 3 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Birth of a sisterDidrikke Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 3 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Christening of a sisterAnne Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 3 years)
Christening of a sisterDidrikke Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 3 years)
Birth of a sisterAgnete Moritsdotter
September 30, 1619 (aged 5 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Bleff min Datter Aganetha Mouritz datter föd paa Eluebache i Gloppen. Gud unde hinder att op uoxe udj guds frÿct. Saligen att leffue och sallig hed at Död. Amen Amen"

Birth of a sisterMaren Moritsdotter
June 14, 1621 (aged 6 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621 Den 14 Junij bleff min Datter Maren Moritsdatter föd paa Elbache ii plet effter Midag. gud lade Hinder til guds æve och Euig Sallighz opuoxe, Amen"

Death of a paternal grandfatherJens Moritsson
July 4, 1621 (aged 7 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

Birth of a sisterKristi Moritsdotter
October 22, 1622 (aged 8 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Birth of a brotherGabel Moritsson
May 23, 1624 (aged 9 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1624 bleff min Sön Gabel Mourizßen föd paa Elbache. Gud Lade hannom opuoxe Wdi guds frÿchtt Da indfald H: 3 foldighz Söndag"

Birth of a brotherPeder Moritsson
November 5, 1625 (aged 11 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Death of a brotherPeder Moritsson
about December 1625 (aged 11 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Birth of a brotherMorits Moritsson
December 18, 1626 (aged 12 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"1626 Den 18 Decemb: Bleff min Sön Moritz Moridzenn födt. gud lade hannom i Herrens frÿct opuoxe Amen"

Death of a brotherMorits Moritsson
May 7, 1627 (aged 12 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1627 den 7 Maij döde ... min Sallig Sön och bleff begraffuen i Gimmestad Kirke [9 Maij] Gud unde os at findes i de Euige gledelige kolliger? Amen"

Burial of a brotherMorits Moritsson
1627 (aged 12 years)
Note: Gravlagt 9. mai?
Birth of a sisterAsseline Moritsdotter
February 20, 1629 (aged 14 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Birth of a brotherMorits Moritsson
August 12, 1630 (aged 16 years)
Note:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Christening of a brotherMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 16 years)
Death of a fatherMorits Jensson
September 3, 1639 (aged 25 years)
Note:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"


Death of a motherMargrete Jensdatter
about 1649 (aged 34 years)
Death of a sisterMaren Moritsdotter
about 1658 (aged 43 years)
Death of a sisterAnne Moritsdotter
April 17, 1661 (aged 46 years)
Note:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

"Anno 1661 Døde min S: Quinde Anne Moridtz Datter. Gud giffue hinde En glad Och ære Fuld Opstandelse. Hindes gansche Allder Ehr 43 Aar Och 19 Wger Och 3 Dager."

Death

Family with parents
father
Segl Morits Jensson
15851639
Birth: September 24, 1585Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark
Death: September 3, 1639Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
mother
15801649
Birth: about 1580 33 25Bergen, Hordaland, Norge
Death: about 1649Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Marriage
Marriage: June 20, 1613Davik, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge
12 months
herself
1614
Birth: June 18, 1614 28 34Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
14 months
younger brother
1615
Birth: August 2, 1615 29 35Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
2 years
younger sister
Anne Moritsdotter
16171661
Birth: December 6, 1617 32 37Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: April 17, 1661Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge
0 months
younger sister
1617
Birth: December 6, 1617 32 37Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
22 months
younger sister
1619
Birth: September 30, 1619 34 39Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
21 months
younger sister
16211658
Birth: June 14, 1621 35 41Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: about 1658Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge
17 months
younger sister
1622
Birth: October 22, 1622 37 42Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
19 months
younger brother
1624
Birth: May 23, 1624 38 44Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
18 months
younger brother
16251625
Birth: November 5, 1625 40 45Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: about December 1625Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
14 months
younger brother
16261627
Birth: December 18, 1626 41 46Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: May 7, 1627Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
2 years
younger sister
1629
Birth: February 20, 1629 43 49Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
18 months
younger brother
1630
Birth: August 12, 1630 44 50Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
Birth

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1614 Den 18 Junij Bleff min Datter Lißbett Mouritzdatter föd paa Effuebache i Nordfiord om Morgenen Klocken Ved 8 slett, gud Lade hinde Wdi gudtz frÿgt opuoxe."

Lisbet Moritsdotter has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)