Lars Iversen Nesje, 18511910 (aged 59 years)

Name
Lars Iversen /Nesje/
Given names
Lars Iversen
Surname
Nesje
Name
Lars Iversen /Paalmoen/
Given names
Lars Iversen
Surname
Paalmoen
Birth January 9, 1851 35 23
Christening March 9, 1851 35 24 (aged 2 months)
Residence 1852 (aged 0)
Note: Jerusalemplassen
Vaksinasjon September 18, 1852 (aged 1 year)
Birth of a sisterMaria Iversdatter Nesje
October 21, 1853 (aged 2 years)
Christening of a sisterMaria Iversdatter Nesje
December 4, 1853 (aged 2 years)
Death of a maternal grandfatherLars Madsen
February 24, 1856 (aged 5 years)
Cause: Tyfus
Death of a maternal grandmotherAnne Olsdotter
February 29, 1856 (aged 5 years)
Cause: Tyfus
Burial of a maternal grandfatherLars Madsen
March 16, 1856 (aged 5 years)
Burial of a maternal grandmotherAnne Olsdotter
March 16, 1856 (aged 5 years)
Birth of a sisterAne Iversdatter Nesje
April 2, 1856 (aged 5 years)
Christening of a sisterAne Iversdatter Nesje
May 18, 1856 (aged 5 years)
Birth of a brotherIver Iversen Nesje
February 13, 1859 (aged 8 years)
Christening of a brotherIver Iversen Nesje
April 21, 1859 (aged 8 years)
Birth of a sisterKaren Iversdatter Nesje
October 13, 1861 (aged 10 years)
Christening of a sisterKaren Iversdatter Nesje
November 10, 1861 (aged 10 years)
Birth of a brotherPeder Iversen Nesje
November 2, 1864 (aged 13 years)
Christening of a brotherPeder Iversen Nesje
December 4, 1864 (aged 13 years)
Death of a paternal grandmotherMarit Arnesdotter
February 25, 1865 (aged 14 years)
Burial of a paternal grandmotherMarit Arnesdotter
March 5, 1865 (aged 14 years)
Census December 31, 1865 (aged 14 years)

1865 Folketelling - Hushald Ørger Pedersen

Lnr 166a Sølsneæs, Veø Prestegjeld

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Ørger Pedersen 35 Veø Præstegjæld Husfader g Gaardbruger, Selveier
002 01 Mathea Hansdatter 26 Borgund Præstegjæld hans Kone g
003 01 Martha Ørgersdatter 4 Borgund Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Kari Ørgersdatter 1 Veø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Peder Pedersen 22 Veø Præstegjæld hans Broder ug hjælper med Bestyrelsen af Gaardsbruget
006 01 Andreas Andersen 21 Veø Præstegjæld ug Tjenestekarl
007 01 Lars Iversen 15 Veø Præstegjæld ug Tjenestekarl
008 01 Knud Olsen 26 Veø Præstegjæld Logerende ug Dagarbeider
009 01 Bridt Pedersdatter 67 Veø Præstegjæld ug Tjenestepige
010 02 Johan Bottolfsen 67 Veø Præstegjæld g Føderaadsmand
011 02 Kari Olsdatter 64 Veø Præstegjæld hans Kone g
012 02 Bottolf Johansen 18 Veø Præstegjæld deres Søn ug

Hest: 1 Kveg: 6 Får: 18 Svin: 1 Bygg: 1/8 Havre: 5 Poteter: 3 1/2

Confirmation September 30, 1866 (aged 15 years)
Death of a sisterPetrine Iversdatter Nesje
April 17, 1867 (aged 16 years)

Burial of a sisterPetrine Iversdatter Nesje
April 24, 1867 (aged 16 years)
Birth of a brotherAnton Iversen Nesje
September 16, 1867 (aged 16 years)
Christening of a brotherAnton Iversen Nesje
December 15, 1867 (aged 16 years)
Birth of a brotherOle Iversen Nesje
August 29, 1870 (aged 19 years)
Christening of a brotherOle Iversen Nesje
October 16, 1870 (aged 19 years)
Residence after May 12, 1872 (aged 21 years)
Event
Avisartikkel
August 23, 1873 (aged 22 years)

Event
Tiltale og dom for drap
after August 1873 (aged 22 years)

Note: I Sag No 197 for 1873 Justitiar itr Lars Iversen N…

I Sag No 197 for 1873 Justitiar itr Lars Iversen Nesje afsagde saadan Dom:

Ved Nordmøre Sorenskriveries Dom af 20. f M er Lars Iversen Nesje, 22 aar gl. og ikke forhenv tiltalt tiltalt, for at have ombragt Ole Hansen Qvernæstrøa tilfundet Strafarbeid i 7 aar samt ilagt Erstat- ning til den dræbtes Ægtefælle og Arvinger efter lovligt Skøn, og endelig paalagt i lovbestemt Omfang at der betales Arrest og Sagsomkostninger, hvoriblandt Sallær til Referent og forsvarer med 8 og 12 Spd. Denne? Dom, med hvilken tiltalte har erkleret sig tilfreds, er efter Romsdals Amt paa Justitiars Vegne ind- anket for naaværende Ret, fordi Amtet finder det tvivlsomt om ikke tiltalte bør belegges med høiere Straf. - Det er ved Vitneforklaringer tilstrekkelig godtgjort, at tiltalte, som var paa Stedet arbeidet hos en af den drebtes Naboer, - fra en tur til Christiansund den 20 August siktede kom til- bage til Qværnestrøen i temmelig berusæt forfatning, at han, - efter først at have villet faa istand Dands paa Laaven hos? 6 Vidner, hvorunder han uttalte sig paa en truende maade om Naboen Ole Hansen,- begav sig hen til dennes huus, hvor han paastaar at have villet {faa istand} besøge Datteren, der havde sit Natteleye paa et Overværelse. - at Ole Hansen tilkaldt ved Støi, i f......., da tiltalte paa opfordring ikke fjernede sig, der tildelte ham 3 Ørefiger, - at tiltalte derefter trak Ole Hansen ud paa Marken og slog ham med en medhavende, 1 1/2 alen lang og 3/4 tommer tyk Kjæp, - Samt derefter under Slagsmaalet eller bryd- ningen bibragte ham 2 Knivstik , hvoraf 1 traf hjertet og efter Obduktionsforretningen er absolut døds Aarsag. - At (8)? Vidne(r) som søgte at hjælpe eller befri sin Broder ogsaa fik et stik i haanden og endelig at Ole Hansen strax efter faldt død paa flekken. Det er opgit at der tidligere har stedfundet Kollisioner mellom den dræbte og hans Banemand i anledning af at denne har villet besøge Datteren, og desuden have gjort Støi og spitakkel udenfor huset, og at Ole Hansen engang havde skjældt tiltalte ut for en Slask? men der er forøvrigt intet handfast, der tyder paa at tiltalte har havt til hensigt at dræbe. Her forelig- ger altsaa utvivlsomt et uoverlagt drab, og naaværende Ret kan hellerikke være i tvivl om at Tiltalte maa feldes? efter 14-7. Selv om man vil gaa ud fra at Tiltalte ikke begav sig afsted til Ole Hansen i hensigt at pryyle eller molestere {ham} denne og at han havde forsynet sig med Kjæppen, som han selv antager for at værge sig mod hunden, - saa kan der dog efter det herredømme over Legemet og den psy- kisk Overlegenhed han under Kampen efter Vidneforklaringen utvivlsomt lagt for dagen - ikke være tvivl om, at han som ... til sin Kniv ... ........ .............- efterat han brugte sin Stok, og som brugte dette vaaben paa en saa voldsom og hensynsløs Maade, har havt til hensigt at tilføre sin modstander en qvalificeret Legemsbeskadigelse (...15.33...)- Tiltalte vil paa grund af Beruselse ikke have nogen Erindring om den hele Begivenhed uden forsaavidt det foresvever ham at han en gang stak Ole med sin Kniv, men alle Vidner ere enige i, at tiltalte ikke var mere beruset end at han maa siges at have været ved Sands og Samling. Her findes? altsaa vitterligen en S... med Strafarbeide i 3de Grad?. Der kan vistnok være tvivl om Underretsdommen? har tilmaalt ham den rette Straffetid, men i Betragtning af hans Ungdom, tidligere ulastelige Vandel og den ophidsede Stem- ning hvori han i sin berusede forfatning maatte komme ved de ham tildelte Ørefigener, findes Over- retten ikke tilstrekkelig Grund til at fravige den ham ved Underretten ilagde Straf. Ogsaa forøvrigt finder Underretsdommen at burde? stadfeste idet hellerikke naaværende Ret antager, at der kan legges Underretsreferenten tillast som forsømmelse at Sagen ....... ...... blev .... . Sagens Behandling og dens Udførelse ....... saaledes forsvarlig. Tilkjendes for Ret. Underrettens Dom bør ved Magt stande. Og Erstatning til ........ for Overrets..... .... betaler Tiltalte 2 - to Spd. under ..... efter Dommen.

Ministerialbok Kvernes, Døde og gravlagde 1873
Ministerialbok Kvernes, Døde og gravlagde 1873

Note: 21/8 1873 Husmd Ole Hanssen Kvernæströ

21/8 1873 Husmd Ole Hanssen Kvernæströ Dræbt med et Knivstik af en Natelöber

Birth of a brotherKnut Iversen Nesje
April 21, 1875 (aged 24 years)
Christening of a brotherKnut Iversen Nesje
May 30, 1875 (aged 24 years)
Census December 31, 1875 (aged 24 years)

1875 Folketelling - Straffanger i Throndhjems Fæstnings Slaveri

Kongens Gade 95, Trondheim

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
048 01 Lars Iversen Nesje 1851 Veø Præstejeld Strafarbeidsfange ug Løskarl mt
Residence from December 6, 1873 to January 19, 1879 (aged 28 years)
Address: Slaveriet Kongens gt. 95
Note: Fangeprotokoll:

Fangeprotokoll: I Trondhjems Slaveris fangeprotokoll 1858-75, står oppført som fange nr. 51: Lars Iversen Nesje født i Veøy prestegjeld 9. jan. 1851, 22 år gl., 62 1/2" høy, hår mørkebrunt og krøllet, øyne blå, bygning middels. Forbrytelse: Drap.

Residence from January 20, 1879 to December 6, 1880 (aged 29 years)
Address: Trondheim tukthus Kongens gt. 85
Note: Trondheim Tukthusprotokoll nr. 65.35

Trondheim Tukthusprotokoll nr. 65.35

Løbenr 26 Fangenr 120 Lars Iversen Nesje, Løskarl, Veø Prestegjeld Romsdalen, 27 Aar, ugift Indkom i Throndhjems Festning den 6 December 1873 paa 7 Aar For Drab Overførtes til Tugthuset den 20. Januar 1879 Straffetid 7 Aar, Skal udgaa 1880 6 December Løsladt 6 December til Throndhjem

MarriageInger Mathea KristoffersdatterView this family
March 9, 1888 (aged 37 years)
Death of a brotherOle Iversen Nesje
June 6, 1889 (aged 38 years)
Cause: "Tæring"
Death of a sisterKaren Iversdatter Nesje
June 16, 1889 (aged 38 years)
Cause: "Tæring"
Burial of a sisterKaren Iversdatter Nesje
June 21, 1889 (aged 38 years)
Burial of a brotherOle Iversen Nesje
July 7, 1889 (aged 38 years)
Birth of a daughterKlara Gunhilda Larsdatter
September 7, 1889 (aged 38 years)
Christening of a daughterKlara Gunhilda Larsdatter
October 13, 1889 (aged 38 years)
Census January 1, 1891 (aged 39 years)
Note: Lars Iversen Nesje registrert som Lars Iversen Myh…

Lars Iversen Nesje registrert som Lars Iversen Myhre "Skomamagerarbeide, Haandverker"

Census December 3, 1900 (aged 49 years)

1900 Folketelling - Lars Iversen

Under Gnr 6 Bnr 1 Paalemoen, Nordre Lands Herad

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 Lars Iversen 1851 Nesje Hf g Husmand. Snekker Træskjærer b
002 Mathea Kristofersdatter 1845 Nordre Land herred Hm g Dagarbeiderske b
003 Klara Larsdatter 1889 Nordre Land herred D ug Datter b
Death of a motherKaren Larsdotter
December 25, 1903 (aged 52 years)
Burial of a motherKaren Larsdotter
December 31, 1903 (aged 52 years)
Note: Jordfestet 23. okt 1904
Death of a fatherIver Pedersen
March 28, 1904 (aged 53 years)
Cause: "Alderdomssvaghed"
Burial of a fatherIver Pedersen
April 1904 (aged 53 years)
Death of a brotherIver Iversen Nesje
September 25, 1908 (aged 57 years)
Burial of a brotherIver Iversen Nesje
October 1, 1908 (aged 57 years)
Note: Jordfesta 15. november
Marriage of a childKarl Alfred SivertsenKlara Gunhilda LarsdatterView this family
June 22, 1909 (aged 58 years)
Birth of a grandsonCarl Aalbu
July 23, 1909 (aged 58 years)
Death of a grandsonCarl Aalbu
February 4, 1910 (aged 59 years)
Burial of a grandsonCarl Aalbu
February 7, 1910 (aged 59 years)
Address: Minneapolis Pioneers and Soldiers Memorial Cemetery
Death November 2, 1910 (aged 59 years)
Cause of death: "Lungebetendelse"
Note: Dødsfallsprotokoll:

Dødsfallsprotokoll: Huseier Lars Iversen Paalmoen Enken lever. Efterlater en tilstedeværende og myndig livsarving. Intet at skifte

Burial November 12, 1910 (10 days after death)
Residence

Jerusalemplassen

CensusView

1865 Folketelling - Hushald Ørger Pedersen

Lnr 166a Sølsneæs, Veø Prestegjeld

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Ørger Pedersen 35 Veø Præstegjæld Husfader g Gaardbruger, Selveier
002 01 Mathea Hansdatter 26 Borgund Præstegjæld hans Kone g
003 01 Martha Ørgersdatter 4 Borgund Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Kari Ørgersdatter 1 Veø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Peder Pedersen 22 Veø Præstegjæld hans Broder ug hjælper med Bestyrelsen af Gaardsbruget
006 01 Andreas Andersen 21 Veø Præstegjæld ug Tjenestekarl
007 01 Lars Iversen 15 Veø Præstegjæld ug Tjenestekarl
008 01 Knud Olsen 26 Veø Præstegjæld Logerende ug Dagarbeider
009 01 Bridt Pedersdatter 67 Veø Præstegjæld ug Tjenestepige
010 02 Johan Bottolfsen 67 Veø Præstegjæld g Føderaadsmand
011 02 Kari Olsdatter 64 Veø Præstegjæld hans Kone g
012 02 Bottolf Johansen 18 Veø Præstegjæld deres Søn ug

Hest: 1 Kveg: 6 Får: 18 Svin: 1 Bygg: 1/8 Havre: 5 Poteter: 3 1/2

Event

I Sag No 197 for 1873 Justitiar itr Lars Iversen Nesje afsagde saadan Dom:

Ved Nordmøre Sorenskriveries Dom af 20. f M er Lars Iversen Nesje, 22 aar gl. og ikke forhenv tiltalt tiltalt, for at have ombragt Ole Hansen Qvernæstrøa tilfundet Strafarbeid i 7 aar samt ilagt Erstat- ning til den dræbtes Ægtefælle og Arvinger efter lovligt Skøn, og endelig paalagt i lovbestemt Omfang at der betales Arrest og Sagsomkostninger, hvoriblandt Sallær til Referent og forsvarer med 8 og 12 Spd. Denne? Dom, med hvilken tiltalte har erkleret sig tilfreds, er efter Romsdals Amt paa Justitiars Vegne ind- anket for naaværende Ret, fordi Amtet finder det tvivlsomt om ikke tiltalte bør belegges med høiere Straf. - Det er ved Vitneforklaringer tilstrekkelig godtgjort, at tiltalte, som var paa Stedet arbeidet hos en af den drebtes Naboer, - fra en tur til Christiansund den 20 August siktede kom til- bage til Qværnestrøen i temmelig berusæt forfatning, at han, - efter først at have villet faa istand Dands paa Laaven hos? 6 Vidner, hvorunder han uttalte sig paa en truende maade om Naboen Ole Hansen,- begav sig hen til dennes huus, hvor han paastaar at have villet {faa istand} besøge Datteren, der havde sit Natteleye paa et Overværelse. - at Ole Hansen tilkaldt ved Støi, i f......., da tiltalte paa opfordring ikke fjernede sig, der tildelte ham 3 Ørefiger, - at tiltalte derefter trak Ole Hansen ud paa Marken og slog ham med en medhavende, 1 1/2 alen lang og 3/4 tommer tyk Kjæp, - Samt derefter under Slagsmaalet eller bryd- ningen bibragte ham 2 Knivstik , hvoraf 1 traf hjertet og efter Obduktionsforretningen er absolut døds Aarsag. - At (8)? Vidne(r) som søgte at hjælpe eller befri sin Broder ogsaa fik et stik i haanden og endelig at Ole Hansen strax efter faldt død paa flekken. Det er opgit at der tidligere har stedfundet Kollisioner mellom den dræbte og hans Banemand i anledning af at denne har villet besøge Datteren, og desuden have gjort Støi og spitakkel udenfor huset, og at Ole Hansen engang havde skjældt tiltalte ut for en Slask? men der er forøvrigt intet handfast, der tyder paa at tiltalte har havt til hensigt at dræbe. Her forelig- ger altsaa utvivlsomt et uoverlagt drab, og naaværende Ret kan hellerikke være i tvivl om at Tiltalte maa feldes? efter 14-7. Selv om man vil gaa ud fra at Tiltalte ikke begav sig afsted til Ole Hansen i hensigt at pryyle eller molestere {ham} denne og at han havde forsynet sig med Kjæppen, som han selv antager for at værge sig mod hunden, - saa kan der dog efter det herredømme over Legemet og den psy- kisk Overlegenhed han under Kampen efter Vidneforklaringen utvivlsomt lagt for dagen - ikke være tvivl om, at han som ... til sin Kniv ... ........ .............- efterat han brugte sin Stok, og som brugte dette vaaben paa en saa voldsom og hensynsløs Maade, har havt til hensigt at tilføre sin modstander en qvalificeret Legemsbeskadigelse (...15.33...)- Tiltalte vil paa grund af Beruselse ikke have nogen Erindring om den hele Begivenhed uden forsaavidt det foresvever ham at han en gang stak Ole med sin Kniv, men alle Vidner ere enige i, at tiltalte ikke var mere beruset end at han maa siges at have været ved Sands og Samling. Her findes? altsaa vitterligen en S... med Strafarbeide i 3de Grad?. Der kan vistnok være tvivl om Underretsdommen? har tilmaalt ham den rette Straffetid, men i Betragtning af hans Ungdom, tidligere ulastelige Vandel og den ophidsede Stem- ning hvori han i sin berusede forfatning maatte komme ved de ham tildelte Ørefigener, findes Over- retten ikke tilstrekkelig Grund til at fravige den ham ved Underretten ilagde Straf. Ogsaa forøvrigt finder Underretsdommen at burde? stadfeste idet hellerikke naaværende Ret antager, at der kan legges Underretsreferenten tillast som forsømmelse at Sagen ....... ...... blev .... . Sagens Behandling og dens Udførelse ....... saaledes forsvarlig. Tilkjendes for Ret. Underrettens Dom bør ved Magt stande. Og Erstatning til ........ for Overrets..... .... betaler Tiltalte 2 - to Spd. under ..... efter Dommen.

CensusView

1875 Folketelling - Straffanger i Throndhjems Fæstnings Slaveri

Kongens Gade 95, Trondheim

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
048 01 Lars Iversen Nesje 1851 Veø Præstejeld Strafarbeidsfange ug Løskarl mt
Residence

Fangeprotokoll: I Trondhjems Slaveris fangeprotokoll 1858-75, står oppført som fange nr. 51: Lars Iversen Nesje født i Veøy prestegjeld 9. jan. 1851, 22 år gl., 62 1/2" høy, hår mørkebrunt og krøllet, øyne blå, bygning middels. Forbrytelse: Drap.

Residence

Trondheim Tukthusprotokoll nr. 65.35

Løbenr 26 Fangenr 120 Lars Iversen Nesje, Løskarl, Veø Prestegjeld Romsdalen, 27 Aar, ugift Indkom i Throndhjems Festning den 6 December 1873 paa 7 Aar For Drab Overførtes til Tugthuset den 20. Januar 1879 Straffetid 7 Aar, Skal udgaa 1880 6 December Løsladt 6 December til Throndhjem

Census

Lars Iversen Nesje registrert som Lars Iversen Myhre "Skomamagerarbeide, Haandverker"

CensusView

1900 Folketelling - Lars Iversen

Under Gnr 6 Bnr 1 Paalemoen, Nordre Lands Herad

P.nr. H.nr. Namn Fødd Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 Lars Iversen 1851 Nesje Hf g Husmand. Snekker Træskjærer b
002 Mathea Kristofersdatter 1845 Nordre Land herred Hm g Dagarbeiderske b
003 Klara Larsdatter 1889 Nordre Land herred D ug Datter b
Death

Dødsfallsprotokoll: Huseier Lars Iversen Paalmoen Enken lever. Efterlater en tilstedeværende og myndig livsarving. Intet at skifte

Note

I Trondhjems Slaveris fangeprotokoll 1858-75 (boks 58), står oppført som fange nr. 51: Lars Iversen Nesje født i Veøy prestegjeld 9. jan. 1851, 22 år gl., 62 1/2" høy, hår mørkebrunt og krøllet, øyne blå, bygning middels. Forbrytelse: Drap. Nordmøre sorenskriveri dom 20.10.1873, Stiftsoverrettsdom 24.11.1873, 7 års straffarbeid, innsatt 6.12.1873. Han ble den 20.01.1879 overført til Trondheim tukthus. I Trondheim tukthusprotokoll nr. 65.35 er han oppført som fange nr. 26/1879. Han ble løslatt 06.12.1880 til Trondheim. Det er vist til akt nr. 25/1879 (Tukthusets arkiv boks 88.151), men akten ligger ikke på plass, det er en anførsel om at den ble oversendt Kristiania byrett 17.11.1881.

Lars Iversen Nesje has 19 first cousins recorded

Father's family (19)

Parents Iver Gjertsen + Kari Pedersdatter
1 Mali Iversdatter 18471924
Parents Torstein Pedersen + Rønnaug Kristensdatter
1 Marit Torsteinsdatter 18461926
2 Peder Torsteinsen 1849
3 Kristen Torsteinsen 18521892
4 Hans Torsteinsen 18551857
6 Anton Torsteinsen 18611863
7 Anton Torsteinsen 18631953
8 Ragnhild Torsteinsdatter 18661931
Parents Ottar Pedersen + Marit Rasmusdatter
1 Birgitta Ottarsdatter 18481924
2 Peder Ottarsen 1851
3 Knut Ottarsen 18531878
4 Einar Ottarsen 18561863
5 Martha Ottarsdatter 18581863
6 Ottar Ottarsen 18611861
7 Ottar Ottarsen 18631888
8 Martin Ottarsen 18651950
9 Ane Maria Ottarsdatter 18671874
10 Rasmus Ottarsen 18701879

Mother's family (0)