Ole Jakobsson, 16551727 (aged 71 years)

Name
Ole /Jakobsson/
Given names
Ole
Surname
Jakobsson
Name
Ole Jakobsson /Bjørkedal/
Type
also known as
Given names
Ole Jakobsson
Surname
Bjørkedal
Name
Ole Jakobsson /Høydalsvik/
Given names
Ole Jakobsson
Surname
Høydalsvik
Birth August 9, 1655 35 37
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1655 Er min Lille Olle Jacobßön föd Paa Bierche dallen paa Torst dag"

Innskrifta er seinare kopiert av ein annan skrivar (truleg Daniel Moritsson 1780-1845): "Ano 1655 Er min Lille Ole Jacobsen föd paa Bierchedal paa Torsdag"

Death of a brotherPeder Jakobsson
January 11, 1656 (aged 5 months)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1656 Den 6 Januarj som War En Sÿndag, fich min Salig Per Ondt Och döde Neste fredag som War Den ii Januarj Huilkett War 5 dage Och 5 Netter Som Hand Laag. gud giffue Hannem Med Alle guds Börn En Sallig Och gledelig Opstandelße. Den hans gaske Allder War 5 Aar Och 27 Wge."

Death of a brotherJakob Jakobsson
January 27, 1656 (aged 5 months)
Note: Calendarium Historicum:

Calendarium Historicum:

"Anno 1656 Den 23 Januarj som var En Meche Dags Afften fich min Sallige Jacob Ontt Och døde Neste Syndags Morgenn tillig som Dag og Natt schiellis att, som var den 27 Januarj. Gud giffue hanem Mett Alle guds Wdualde børn En gledelige Och Sallig Op Standelse. I hans Siugdom Laag hand I 3 Dage Och 4 Netter. Hans gansche alder war 2½ Aar 9 Wge Och 6 Dage."

Birth of a brotherPeder Jakobsson
January 20, 1658 (aged 2 years)
Death of a motherAnne Moritsdotter
April 17, 1661 (aged 5 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

"Anno 1661 Døde min S: Quinde Anne Moridtz Datter. Gud giffue hinde En glad Och ære Fuld Opstandelse. Hindes gansche Allder Ehr 43 Aar Och 19 Wger Och 3 Dager."

Marriage of a parentJakob OlssonIngeborg HansdotterView this family
November 16, 1662 (aged 7 years)
Note: Calendarium Historicum:

Calendarium Historicum:

"Anno 1662 Den 16 Nouember stodt Jacob Olleßens Brólöp paa Röeßetter Mett Ingebor Hanß Datter"

Death of a brotherMorits Jakobsson
February 27, 1663 (aged 7 years)

Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1663 Den 27 februarj Döde Min Sön Moridtz Jacobßön. Gud giffue Hanom en gledelig Och ære fuld op standelße. Hans ganske Alder War 19 Aar Och 7 Wger"

Birth of a half-sisterAnne Jakobsdotter
March 4, 1663 (aged 7 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. mars:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. mars:

"Anno 1663 War min Datter Anne Jacob Datter föd paa Bierche dall. Gud giffue Hinde Op Woxe Wdi guds frÿctt ærligen Att Leffue Och Salligen Att Dö."

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Anne Jachobsdate (den yngre er sett til over), fød 1663 den 14 May, giftt Med Eleve Rasmusen Vatnne i Ørsten og bode der same steds"

Birth of a half-brotherMorits Jakobsson
February 13, 1665 (aged 9 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1665 Bleff min Søn Moridtz Jacob søn fød paa Bierche Dall. Gud lade hanom I Herrens fryct Op Woxe, Erligen att Leffue Och salligen Att Død."

Birth of a half-brotherHans Jakobson
March 2, 1669 (aged 13 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1669 Den 2 Martj War min Sön Hans Jacobßön föd paa Bierche Dallen gud Lade hannem Op Woxe Wdi gudß frÿct"

Birth of a half-sisterEline Jakobsdotter
January 26, 1673 (aged 17 years)
Birth of a half-brotherJakob Jakobsson
1677 (aged 21 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. april:

"Anno 1677 Bleff Min Sön Jacob Jacobßön föd paa Bierche dall Gud Lade Hannom i herrens frÿct Opwoxe. Amen"

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka at Jakob var fødd 3. oktober.

Death of a paternal grandfatherOle Pålsson
1679 (aged 23 years)

Birth of a half-brotherJon Jakobsson
May 9, 1681 (aged 25 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 9. mai

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 9. mai

"Anno 1681 Bleff min Sön Jon Jacob Sön föd Paa Bierche dal"

MarriageKari SveinsdotterView this family
before 1693 (aged 37 years)

Note: Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Olle Jachobsen bode i Høydals Vigen, gift Med Kari Svendzdatter"

Birth of a sonSvein Olsson
about 1693 (aged 37 years)
Death of a half-sisterEline Jakobsdotter
February 21, 1694 (aged 38 years)
Note: Calendarium Historicum

Calendarium Historicum

"Anno 1694 Den 21 Februari Döde ßallig Elline Jacobs Dather Gud [giffue lagt til i margen] hinde En ßallig Op standelse Da Hindiß gansche Allder var 21 Aar"

Death of a half-sisterAnne Jakobsdotter
May 24, 1696 (aged 40 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1696 den 24 Maj Døde Anne Jacobs Daatter. Gud giffue hinde En salig Och gledelig Opstandelse. Hindes Alder ehr 33 aar 13 Wge."

Death of a fatherJakob Olsson
before May 1697 (aged 41 years)
Event
Tingbok
July 17, 1697 (aged 41 years)
Note: Frå tingboka:

Frå tingboka: "Knud Stenersen Hiorthoug, med sine medarfuinger, Pouel Aaseböe, Olle Jacobsen Höjdalsuig oc Peder Rasmusen Skinduigbotten, Har ladet stefne Sl. Jacob Olsens Enche Ingeborg Hansdatter Sörbierchedal, formedelst de formeener at hun har giort demb Arfuesuig, eftter Hindis Sal: Mand Jacob Olsen..."

Ingeborg møter ikkje, og saka vert utsett til neste ting.

Event
Tingbok
November 4, 1697 (aged 42 years)
Note: Saka mot Ingeborg Hansdtr. og Morits Jakobsson vert teken opp att på hausttinget, men utsatt då Inge…

Saka mot Ingeborg Hansdtr. og Morits Jakobsson vert teken opp att på hausttinget, men utsatt då Ingeborg var "Siug"

Birth of a sonPeder Olsson
about 1697 (aged 41 years)
Event
Tingbok
February 4, 1698 (aged 42 years)
Note: Ingeborg og Morits går fri frå tiltale
Death of a half-brotherJakob Jakobsson
before 1700 (aged 44 years)
Note: Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Jachob Jachobsen fød 1677 den 3d. october, døde i Bergen 16.."

Birth of a sonJakob Olsson
about 1700 (aged 44 years)
Census 1701 (aged 45 years)

1701 Manntal for Wiige

Lejlendingernis Stand og Vilkor Gaardernis Naufne Leÿl. Naufne Deris Alder Deris Sönners Naufne og hvor de findes Deris Alder Tieneste Drenge Deris Alder
Böx: Jord Wiige Oelle 52 Suend 8
Peder 4
Jacob 1
Death of a sisterKirsten Jakobsdotter
before September 9, 1701 (aged 46 years)
Birth of a sonFrans Olsson
about 1704 (aged 48 years)
Event
Skoskatten 1711
1711 (aged 55 years)
Event
Prøvematrikkel 1714
1714 (aged 58 years)
Death of a sonSvein Olsson
before 1727 (aged 71 years)

Note: Ikkje nemnd ved skifte etter Ole Jakobson
Death of a sonPeder Olsson
before 1727 (aged 71 years)

Note: Ikkje nemnd ved skifte etter Ole Jakobson
Event
Matrikkel 1724

Birth of a daughterSynneve Olsdotter

Note: Er umyndig ved skifte etter faren Ole Jakobsson
Death before May 27, 1727 (aged 71 years)
Probate May 27, 1727 (on the date of death)
Note: Skifte etter Ole Jakobsson Høydalsvik
Birth

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1655 Er min Lille Olle Jacobßön föd Paa Bierche dallen paa Torst dag"

Innskrifta er seinare kopiert av ein annan skrivar (truleg Daniel Moritsson 1780-1845): "Ano 1655 Er min Lille Ole Jacobsen föd paa Bierchedal paa Torsdag"

Marriage

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Olle Jachobsen bode i Høydals Vigen, gift Med Kari Svendzdatter"

Event

Frå tingboka: "Knud Stenersen Hiorthoug, med sine medarfuinger, Pouel Aaseböe, Olle Jacobsen Höjdalsuig oc Peder Rasmusen Skinduigbotten, Har ladet stefne Sl. Jacob Olsens Enche Ingeborg Hansdatter Sörbierchedal, formedelst de formeener at hun har giort demb Arfuesuig, eftter Hindis Sal: Mand Jacob Olsen..."

Ingeborg møter ikkje, og saka vert utsett til neste ting.

Event

Saka mot Ingeborg Hansdtr. og Morits Jakobsson vert teken opp att på hausttinget, men utsatt då Ingeborg var "Siug"

Event

Ingeborg og Morits går fri frå tiltale

CensusView

1701 Manntal for Wiige

Lejlendingernis Stand og Vilkor Gaardernis Naufne Leÿl. Naufne Deris Alder Deris Sönners Naufne og hvor de findes Deris Alder Tieneste Drenge Deris Alder
Böx: Jord Wiige Oelle 52 Suend 8
Peder 4
Jacob 1
Probate

Skifte etter Ole Jakobsson Høydalsvik

Ole Jakobsson has 4 first cousins recorded

Father's family (3)

Parents Frans Olsson + Maren Moritsdotter
1 Ole Fransson 16581733
Parents Frans Olsson + Kirsten Steinarsdotter
1 Margrete Fransdotter 16721758
2 Johan Fransson 16821735

Mother's family (1)

Parents Jens Moritsson + … …
1 Anne Jensdotter 1649