Morits Jensson, 15851639 (aged 53 years)

Name
Morits /Jensson/
Given names
Morits, Mouritz, Moritz
Surname
Jensson, Jensen
Name
Morits Jensson /Rygg/
Type
also known as
Given names
Morits Jensson
Surname
Rygg
Birth September 24, 1585
Note: Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Moridz Jensøn fød i Søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals dag, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer udi Jut land ..."

(*) Morits Jensson skriv sjølv ved farens død i 1621, at namnet er Jens Mouritzen

EngagementMargrete JensdatterView this family
November 1, 1612 (aged 27 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 1 Nouemb: stodt Mouridz Jennßens festeröll Wdi Bergenn, medt Margrette S: her Jenns Læsemesters Datter"

Occupation
Lensskrivar
from November 18, 1612 (aged 27 years)

Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 18 Nouemb: givede Mouridz Jensen Sin ædt paa Bergenhus till Erlig och Welb: mandt Niels Wind Slotzherre och der bleff forordnit till Lenßschriffer I Nordfiord len."

MarriageMargrete JensdatterView this family
June 20, 1613 (aged 27 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1613 den 20 Junj Stodt Mouridtz Jennßens Brölups Kost paa Dauigen i Nordfiordt medt margrette: S: her Jens Læßemesters Datter."

Birth of a daughterLisbet Moritsdotter
June 18, 1614 (aged 28 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1614 Den 18 Junij Bleff min Datter Lißbett Mouritzdatter föd paa Effuebache i Nordfiord om Morgenen Klocken Ved 8 slett, gud Lade hinde Wdi gudtz frÿgt opuoxe."

Birth of a sonJens Moritsson
August 2, 1615 (aged 29 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1615 2 Augustij bleff min Sönn Jens Mouritzen föd paa Eluebacke i Nordfjord om Morgenen ved 6 slet, och strax kom til Daaben i Wærrits Kierke. Waar hans fadere Her Absalon, Niels Wærede, Erik Houge, Anne Abelsdater, Lisbet Absolonsdatter. Gud lade hannom opuoxe Wdi guds fryct, gud almectigste thill ære, hannom och hans foreldre till glede, och Euig sallighed, Amen."

Event
Åsetesak
October 31, 1615 (aged 30 years)

Note: Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

"I 1615 var det aastadssak paa Skaar. Brukaren Berdor klaga daa yver at han ikkje hadde veg til sjøss og yver at Peder Tystad eigna seg til nausttufti hans. Lensskrivaren Morits Jensson med lensmann og 5 lrm. for daa yver aastaden og la ut veg som skulde gaa ned til ein merkestein attmed vegen millom Glappestad og prestegarden og herifraa nedyver øvstereina langsmed den djupe grovi millom prestegarden og Tystad. Nausttuft skulde Skaar ha innani Korsviki, millom tvo smaa grøver der Johan skrædder daa budde. Domen (paa skinn) no i Brg. Museum."

Diplomsamlingen (samandrag): "Lensmann Niels Oluffssønn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssønn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssønn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst."

Birth of a daughterAnne Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 32 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Birth of a daughterDidrikke Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 32 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Christening of a daughterAnne Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 32 years)
Christening of a daughterDidrikke Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 32 years)
Lensregnskap
Jordebok 1619-1620
1619 (aged 33 years)
Note: Jordebok 1619-1620

Jordebok 1619-1620

Landskyld

Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang

Moritz og Poffuel på Setre Fredtold: 16 skilling Leding: 5 giedschind

Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note: Jordebok 1619-1620

Jordebok 1619-1620 Jordebogh medtt Leding oc Fredtold Aff Nordfiord Lehenn, Beregnidtt fra Philippi Jacobi dagh Anno 1619 oc till Aarsdagn igienn Anno 1620

Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note: Landskyld
Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note: Fredtoll og Leidang
Birth of a daughterAgnete Moritsdotter
September 30, 1619 (aged 34 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Bleff min Datter Aganetha Mouritz datter föd paa Eluebache i Gloppen. Gud unde hinder att op uoxe udj guds frÿct. Saligen att leffue och sallig hed at Död. Amen Amen"

Lensregnskap
Jordebok 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note: Jordebok 1620-1621

Jordebok 1620-1621

Landskyld: Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Settre Mouritz 16 skilling 5 giedschind
Poffuell
Jordebok 1620-1621
Jordebok 1620-1621

Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Butiende- og fisketiendemantall 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note: Butiende

Butiende

Mouritz Settre ----- 6 merker Smör

Lensregnskap
Korntiendemanntal 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note: Korntiende

Korntiende Poffuell Setter----------3½ Melle Kornn Mouritz Jenßen ibid----3½ Meller

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1619-1620
1620 (aged 34 years)
Note: Korntiende:

Korntiende:

Mourits Jennsen Setter ----- 4 Meller 1 fjerding

Korntiendemanntall 1619-1620
Korntiendemanntall 1619-1620

Note: Korntiendemanntall 1619-1620

Korntiendemanntall 1619-1620 Korntiende Register Aff Nordfiordleenn, Bergnett fra Philippi Jacobi Dag Anno 1619 och til aars dagenn igien Anno 1620

Lensregnskap
Jordebok 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note: Jordebok 1621-1622

Jordebok 1621-1622

Landskyld: Setter Mouridtz ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Setter Mouridtz 16 skilling 5 Giedschind
Poffuell
Jordebok 1621-1622
Jordebok 1621-1622

Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Butiende- og fisketiendemanntall 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note: Butiende

Butiende

Mouritz Sætter ----- 7 merker Smör

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note: Korntiende

Korntiende

Poffuel Sætter ------------ 10 Meller 1 fjerding Kornn Mouritz Jennßen ibid ----- 10 Meller 1 fjerding

Korntiendemanntall 1621-1622
Korntiendemanntall 1621-1622

Note: Korntiendemanntall 1621-1622

Korntiendemanntall 1621-1622 Kornntiende Register Aff Nordfiordleenn Beregnett fra Phillipi Jacobi Daugs, Anno 1621 Och till Aarsdagen igienn Anno 1622

Birth of a daughterMaren Moritsdotter
June 14, 1621 (aged 35 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621 Den 14 Junij bleff min Datter Maren Moritsdatter föd paa Elbache ii plet effter Midag. gud lade Hinder til guds æve och Euig Sallighz opuoxe, Amen"

Death of a fatherJens Moritsson
July 4, 1621 (aged 35 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1622-1623
1622 (aged 36 years)
Note: Korntiende

Korntiende

Mouritz Jennßen ----- 1½ M: Kornn

Korntiendemanntall 1622-1623
Korntiendemanntall 1622-1623

Note: Korntiendemanntall

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior lehnn Beregnett fra Philippi Jacobi daugh Anno 1622 Och till Aarsdagenn igienn. Anno 1623

Birth of a daughterKristi Moritsdotter
October 22, 1622 (aged 37 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Lensregnskap
Landskatt Martini 1623
1623 (aged 37 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouridtz Jenßen 1½ Löb 15 merker - 2½ Ort 10 skilling

Landskatt Martini 1623
Landskatt Martini 1623

Note: Kong Maÿt;

Kong Maÿt; Paa Bodne Skatt Som ere Annammet Aff Nordfiordlenn. Anno 1623

Landskatt Martini 1623
Landskatt Martini 1623

Note: Jordeigne Bönder deris Skatt Annammet

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammet Som Evter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1623-1624
May 1, 1623 (aged 37 years)
Note: Korntiende

Korntiende

Mouritz Jenßen ----- 1½ Melle Kornn

Korntiendemanntall 1623-1624
Korntiendemanntall 1623-1624

Note: Korntiendemanntall

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior Lehen Beregnett fra Philippi Jacobi daug Anno 1623 och thill Aarsdagen Igien Anno 1624

Residence from 1624 to 1639 (aged 53 years)
Note: Rygg

Rygg Morits Jenssøn flytta omlag 1624 til Rygg i Gloppen og bruka der Moritsgarden og Skulebruket til han døde i 1639

Lensregnskap
Landskatt Martini 1624
1624 (aged 38 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Landskatt Martini 1624
Landskatt Martini 1624

Note: Landskatt Martini 1624

Landskatt Martini 1624 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som er Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1624

Landskatt Martini 1624
Landskatt Martini 1624

Note: Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efterfölger

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efterfölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1624-1625
1624 (aged 38 years)
Note: Korntiende

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 1½ Melle 1 fjerding

Korntiendemanntal 1624-1625
Korntiendemanntal 1624-1625

Note: Korntiendemanntall 1624-1625

Korntiendemanntall 1624-1625 Korntiende Register aff Nordfiordlehn Beregnitt fra Phillipi Jacobi Daug Anno 1624 och till Aars Daugen igien Anno 1625

Jordebok
Stattholderembetet Odelsjordebok 1624
1624 (aged 38 years)
Birth of a sonGabel Moritsson
May 23, 1624 (aged 38 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1624 bleff min Sön Gabel Mourizßen föd paa Elbache. Gud Lade hannom opuoxe Wdi guds frÿchtt Da indfald H: 3 foldighz Söndag"

Death of a brotherTomas Jensson
September 30, 1624 (aged 39 years)

Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum under 30. september

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum under 30. september

"Anno 1624 døde min S: broder Tomas Jensen i Norge oc liger begraffuen i gimmestadz Kierke. Gud wnde hannom en gledelig opstandelse"

Burial of a brotherTomas Jensson
after September 30, 1624 (aged 39 years)
Lensregnskap
Landskatt Martini 1625
1625 (aged 39 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Landskatt Martini 1625
Landskatt Martini 1625

Note: Landskatt Martini 1625

Landskatt Martini 1625 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som ere Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1625

Landskatt Martini 1625
Landskatt Martini 1625

Note: Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efter Fölger

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1625-1626
1625 (aged 39 years)
Note: Korntiende

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 3½ Meller

Korntiendemanntall 1625-1626
Korntiendemanntall 1625-1626

Note: Korntiendemanntall 1625-1626

Korntiendemanntall 1625-1626 Korntiende Register aff Nordfiordlehnn Beregnitt fra Phillipi Jacobi daug Anno 1625 och till Aarsdaugen Igienn Anno 1626

Birth of a sonPeder Moritsson
November 5, 1625 (aged 40 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Death of a sonPeder Moritsson
about December 1625 (aged 40 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Jordebok
Stattholderembetet Jordebok 1626
1626 (aged 40 years)
Birth of a sonMorits Moritsson
December 18, 1626 (aged 41 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"1626 Den 18 Decemb: Bleff min Sön Moritz Moridzenn födt. gud lade hannom i Herrens frÿct opuoxe Amen"

Death of a sonMorits Moritsson
May 7, 1627 (aged 41 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1627 den 7 Maij döde ... min Sallig Sön och bleff begraffuen i Gimmestad Kirke [9 Maij] Gud unde os at findes i de Euige gledelige kolliger? Amen"

Burial of a sonMorits Moritsson
1627 (aged 41 years)
Note: Gravlagt 9. mai?
Lensregnskap
Landskatt 14 dager etter Martini 1629
1629 (aged 43 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouridtz Jennßenn 1½ Löb 21 merker 2 daler 1 ort 4 skilling

Landskatt 1629
Landskatt 1629

Note: Landskatt 1629

Landskatt 1629 Kong: Maytz: Paa Bodne Skat Som Ere Annammitt Aff Nordfiord Lehnn, Som Thill Martinj Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1629

Birth of a daughterAsseline Moritsdotter
February 20, 1629 (aged 43 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Lensregnskap
Landskatt 14 dager etter Martini 1630
1630 (aged 44 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouridtz Jenßenn Aff - 2 Löber 21 mrk + 2 daler 4 skilling

Landskatt 1630
Landskatt 1630

Note: Landskatt 14 dager etter Martini 1630

Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Kong: Maytz: Paabodne Skat Som Ehr Annammett Aff Nordfiord Lehnn, Som thill Fiortenndage Effter Marthini Schulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1630

Birth of a sonMorits Moritsson
August 12, 1630 (aged 44 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Christening of a sonMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 44 years)
Lensregnskap
Landskatt Martini 1632
1632 (aged 46 years)

Note: Landskatt

Landskatt

Mouritz Jenßen - 2 Löber 9 ?? Penge ------ 2 dlr 1 ort 8 ß

Landskatt Martini 1632
Landskatt Martini 1632

Note: Landskatt Martini 1632

Landskatt Martini 1632 Kong Maÿtz: Paabodne Skatt Som Ere Annammit, Aff Nordfiord Lehn, Som thill S: Marthini Dag, Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett, Anno 1632

Landskatt Martini 1632
Landskatt Martini 1632

Note: Landskatt Martini 1632

Landskatt Martini 1632 Jord Eigne Bönder Dieris Jordschatt Annammidtt Som Effter Fölger

Occupation
Fogd
from 1633 to 1639 (aged 53 years)

Note: Morits Jenssøn tok over etter Peder Jørgensen, og var fogd i Nordfjord 1633-1639
Residence between 1633 and 1639 (aged 53 years)
Note: Futegarden

Futegarden Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Det vert sagt at Morits skal ha hatt tilhald her den tida han var fogd, mellom 1633 og 1639.

Lensregnskap
Jordebok 1633-1634
1633 (aged 47 years)
Note: Fredtoll og leidang

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note: Jordebok 1633-1634

Jordebok 1633-1634 Jordebog Med leding och fredhold aff Nordfiord fogderie Bergne fra Phillippi Jacobi Dag, Anno 1633 Och Thill Aarsdagen Igjen Anno 1634

Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note: Fredtoll og Leidang
Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note: Jordebok 1633-1634

Jordebok 1633-1634 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Landskatt 1633
1633 (aged 47 years)
Note: Odelskatt

Odelskatt

Mouritz Jenßen Rögh ------ 2 Löber ------ 1 hud ------ ½ Wogh fisk Deraff ------1 daler 1½ ort

Skattelista er underskriven av Fogd Morits Jensson

Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note: Landskatt 1633

Landskatt 1633 Kong: Maijtz: Paabodne Skat som er Annammet Aff Nordfiordt fogderie, Som thill s: Martini Dag Skulde Haffue weridt Wdgiffuidt, Anno 1633

Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note: Odelskatt
Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note: Landskatt 1633

Landskatt 1633 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1633-1634
1633 (aged 47 years)

Note: Lensregnakap

Lensregnakap

Morits Jenssön har etter 1633 teke over som fogd i Norfjord etter Peder Jörgenssen Årslønna er 40 riksdaler

I lensrekneskapen for Bergenhus finn vi følgjande:

Indtekt Pendinge:

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kongl: Maÿ: Ilige maade Sig haffuer forbeholdenn, Wisse ocj W-uisse Rente och indkomst som i bemelte Aar Annammit och Oppborit er, effter fougden Mouridz Jenssen hans Regenskabe formelding ....

... Sammeledis haffuer fornd. Mouridz Jenssen Annammit wdj gaardeböxell och Sagefald Næruerende Aar effter hans Regenskabers formelding....

Udgifte i mod forschreffne Indtegt:

Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for bleck och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge...............................xl Rdl

Lensregnskap 1633-1634
Lensregnskap 1633-1634

Note: Lensregnskap 1633-1634

Lensregnskap 1633-1634 Kongl: Maÿtz Regenschab aff Bergenhuuß, Beregnit fra Phillippi Jacobij Daug Den 1 Maÿ Anno 1633 Thill samme Aars Daug Igien Anno Christi 1634

Lensregnskap 1633-1634 - Utgifter
Lensregnskap 1633-1634 - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for blech och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge---------------xl Rdl

Lensregnskap
Jordebok 1634-1635
1634 (aged 48 years)
Note: Fredtoll og leidang

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarane på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note: Jordebog med leding oc fredtold aff Nordfiordt fogderie.

Jordebog med leding oc fredtold aff Nordfiordt fogderie. Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1634 Och thill Aarsdagen Igienn Anno 1635

Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note: Fredtoll og leidang
Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note: Jordebok 1634-1635

Jordebok 1634-1635 Underskrive av Mouritzs Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Landskatt Martini 1634
1634 (aged 48 years)
Note: Odelskatt

Odelskatt

Moritz Jenßen Rÿg ------ 2½ löbe ------ 1 hud ------ 2 pund 6 mrk. fisch Der aff ------ 1½ dlr ½ ort 6 ß

Landskatt 1634
Landskatt 1634

Note: Landskatt Martini 1634

Landskatt Martini 1634 Kong: Maÿtz: Paabudne Skat som er Annammet aff Nordffjord fogderie, som thill S: Martini Dag, Skulle Haffue weredt wdgiffuidtt, Anno 1634

Landskatt 1634
Landskatt 1634

Note:

Landskatt Martini 1634 Odelskatt Annammedt Aff Odelsmend som fölger

Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note: Landskatt Martini 1634

Landskatt Martini 1634 Underskrive av fogd Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1634-1635
1634 (aged 48 years)

Lensregnskap 1634-1635
Lensregnskap 1634-1635

Note: Konng: Maÿ: Regenschab

Konng: Maÿ: Regenschab Aff Bergenhuus, Beregnitt fra Phillippi Jacobi Dagh Denn 1 Maÿ, Anno 1634. Thill samme Aarßdagh igienn, Anno Christi 1635

Lensregnskap 1634-1635 - Inntekter
Lensregnskap 1634-1635 - Inntekter

Note: Indtegt aff Nordfiord Lehnn

Indtegt aff Nordfiord Lehnn Som Konng: Maÿttz: Iligemaade Sig haffue forbeholdenn, Wisse och W-uisße, Rente och Indkomst som i bemeltte Aar, Anammit och oppeborrit er, eftter fougden Mouridtz Jenßen, hans Regenschaps formelding.....

Lensregnskap 1634-1635 - Utgifter
Lensregnskap 1634-1635 - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aars Lönn Pennge----------------------xl Rdl for Blek och Papiir---------iiij Rdaler

Lensregnskap
Landskatt 1635
1635 (aged 49 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löbe 3 mrk ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Landskatt 1635
Landskatt 1635

Note: Landskatt Martini 1635

Landskatt Martini 1635 Kong: Maÿ: Paabudne Skat Som Annammet er Aff Nordfiord fogderie som thill S: Martini Dag Schulde Haffue werid wdgiffuid, Anno 1635

Landskatt 1635
Landskatt 1635

Note: Landskatt Martini 1635

Landskatt Martini 1635 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Jordebok 1635-1636
1635 (aged 49 years)
Note: Fredtoll og leidang

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note: Jordebok 1635-1636

Jordebok 1635-1636 Jordebog med leding och fredtold aff Nordfiord fogderie, Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1635. Och thill Aars Dagen Igienn. Anno 1636

Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note: Fredtoll og Leidang
Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note: Jordebok 1635-1636

Jordebok 1635-1636 Underskriven av Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensrgnskap
Lensregnskap 1635-1636
1635 (aged 49 years)

Lensregnskap 1635-1636
Lensregnskap 1635-1636

Note: Kongt: Maÿetts: Regenskab

Kongt: Maÿetts: Regenskab Aff Bergenhuus beregnett fra Phillipi Jacobi Dag, den 1 Maÿ Anno Christi 1635. till samme Aars dag Anno Christi 1636

Lensregnskap 1635-1636 - Inntekter
Lensregnskap 1635-1636 - Inntekter

Note: Inntekter

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kong: Maÿ: Iligemaade ßig haffuer forbeholden Wisße och Wuisße Renter och Indkomst som i bemeltte Aar Annammit och oppebaarit er, Effter fougden Mouridz Jennßen Afluerede Regenschabs formelding ...

Lensregnskap 1635-1636 - Utgifter
Lensregnskap 1635-1636 - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter

Fougden aff Nordfiord Mouridtz Jenßen Hanß Aars løn Penge----------------------xl Rdlr for Blech och Papiir--------iiij Rdlr

Lensregnskap
Landskatt Martini 1636
1636 (aged 50 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Mouritz Jenßen Rÿg ------ 3½ löbe 3 mrk. Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mæle Korn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Landskatt Martini 1636
Landskatt Martini 1636

Note: Landskatt Martini 1636

Landskatt Martini 1636 Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som er Annammedt Aff Nordfior fogderie, Som Thill S: Marthini Dags, Schulde Haffue werit wdgiffuidtt Anno 1636

Landskatt Martini 1636
Landskatt Martini 1636

Note: Landskatt Martini 1636

Landskatt Martini 1636 Skattelista er underskriven Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1636-1637
1636 (aged 50 years)

Lensregnskap 1636-1637
Lensregnskap 1636-1637

Note: Kongl: Maÿtt: Regneschab

Kongl: Maÿtt: Regneschab Aff Bergenhuuß, Beregnet for it Aar, fra Philippi Jacobi dagh Anno 1636: Till Aarßdagenn Igienn, Anno 1637

Lensregnskap 1636-1637 - Inntekter
Lensregnskap 1636-1637 - Inntekter

Note: Inntekter

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord lehn, Som Kongl Maÿtt: ILigemaade sig haffe forbeholden, dend Wisse och Wuiße Rente och Indkombst som i bemelte Aar Annammit och oppebaard er, effter fougden Moritz Jenßen Leffuerede Regenschabers Liudelse ...

Lensregnskap 1636-1637 - Utgifter
Lensregnskap 1636-1637 - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aarßlönn, saa och for Bliek och Papir Pennge---------------xliiij dlr

Lensregnskap
Landskatt martini 1637
1637 (aged 51 years)
Note: Landskatt

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er signert av fogd Morits Jensson

Landskatt Martini 1637
Landskatt Martini 1637

Note: Kong: Maÿ: paabudne Skatt

Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som Ehr Annammedtt Aff Nordfiord fogderie, Som thill S: Marthini Dag Skulde Haffue weridt wdgigguidtt Anno 1637

Landskatt Martini 1637
Landskatt Martini 1637

Note: Landskatt Martini 1637

Landskatt Martini 1637 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Event
Kunngjering (dom)
February 2, 1637 (aged 51 years)
Note: UBB Diplomsamlingen (samandrag)

UBB Diplomsamlingen (samandrag)

"Sorenskriver Iver Anderssønn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssønn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssønn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssønn Folven"

Lensregnskap
Båtmannsskatt 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Note: Båtmannsskatt

Båtmannsskatt

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Båtmannsskatt 1639
Båtmannsskatt 1639

Note: Båtmannsskatt 1639

Båtmannsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Garnisonsskatt 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Garnisonsskatt 1639
Garnisonsskatt 1639

Note: Guarnisons Skatt

Guarnisons Skatt Som Annammedtt Ehr Aff Nordfiord fogderie fra Anno 1638 Och Thill Anno 1639

Garnisonsskatt 1639
Garnisonsskatt 1639

Note: Garnisonsskatt 1639

Garnisonsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt jonsok
June 1638 (aged 52 years)
Note: Unionsskatt jonsok

Unionsskatt jonsok

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Unionsskatt jonsok 1638
Unionsskatt jonsok 1638

Note: Unionsskatt jonsok 1638

Unionsskatt jonsok 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt mikkelsmesse 1638
September 1638 (aged 52 years)
Note: Unionsskatt mikkelsmesse

Unionsskatt mikkelsmesse

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- 1 dr ½ ort 8 ß

Unionsskatt mikkelsmesse 1638
Unionsskatt mikkelsmesse 1638

Note: Unionsskatt mikkelsmesse 1638

Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Jordebok 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Note: Fredtoll og leidang

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Jordebok 1638-1639
Jordebok 1638-1639

Note: Fredtoll og leidang
Jordebok 1638-1639
Jordebok 1638-1639

Note: Jordebok 1639

Jordebok 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt landskatt fastelavn
February 1638 (aged 52 years)
Note: Unionsskatt

Unionsskatt

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Unionsskatt fastelavn 1638
Unionsskatt fastelavn 1638

Note: Unionsskatt fastelavn 1638

Unionsskatt fastelavn 1638 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1637-1638
1638 (aged 52 years)

Lensregnskap 1637-1638
Lensregnskap 1637-1638

Note: Lensregnskap 1637-1638

Lensregnskap 1637-1638 Kong: Maÿz: Regenschab, aff Bergenhuus, fraa Phillipi Jacobi Dag dend 1 Maÿ Anno 1637, thill Samme Aarsdaugh Ano 1638

Lensregnskap 1637-1638 - Inntekter
Lensregnskap 1637-1638 - Inntekter

Note: Inntekter

Inntekter

Indtegt aff Nordfiordlehn, Som Kon: MaS: Iligemaade sigh haffe forbeholden, dend Wisße och Wuisße Rendte och Indkombst, som I bemelte Aar Annammit och oppebaard ehr, Effter fougdenn Mouriz Jenßens Leffuerede Regenschabs Liudelse ...

Lensregnskap 1637-1638 - Utgifter
Lensregnskap 1637-1638 - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter

Fougden Aff Nordfiord Mouritz Jensenn hans Aarslön, Saa och for blech och papir. Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Lensregnskap 1638-1639
1638 (aged 52 years)

Lensregnskap 1638-1639
Lensregnskap 1638-1639

Note: Kong: Maitz: Regenschab

Kong: Maitz: Regenschab aff Bergenhuus fra Philippi Jacobi dag den 1 Maÿ. Ano: 1638. til Samme Aarsdag Ao: Christi 1639

Lensregnskap - Utgifter
Lensregnskap - Utgifter

Note: Utgifter

Utgifter

Fougden aff Nordfiord, Mouritz Jensen Hans Aars lön, Saa oc for Blech oc papir Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Jordebok 1639-1640
1639 (aged 53 years)
Note: Fredtoll og leidang

Fredtoll og leidang

Mouritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedsch, 1 faarsch

Jordebok 1639-1640
Jordebok 1639-1640

Note: Jordebok 1639-1640

Jordebok 1639-1640 Kong: Maÿtts Jorde, Leding, och Fredtoldtz Bog, Offuer Nordfiordz fogderie, Beregnitt fra Phil: Jac: dag 1639, och till Aarsdagen igien 1640

Death September 3, 1639 (aged 53 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Birth

Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Moridz Jensøn fød i Søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals dag, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer udi Jut land ..."

(*) Morits Jensson skriv sjølv ved farens død i 1621, at namnet er Jens Mouritzen

Engagement

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 1 Nouemb: stodt Mouridz Jennßens festeröll Wdi Bergenn, medt Margrette S: her Jenns Læsemesters Datter"

Occupation

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 18 Nouemb: givede Mouridz Jensen Sin ædt paa Bergenhus till Erlig och Welb: mandt Niels Wind Slotzherre och der bleff forordnit till Lenßschriffer I Nordfiord len."

Marriage

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1613 den 20 Junj Stodt Mouridtz Jennßens Brölups Kost paa Dauigen i Nordfiordt medt margrette: S: her Jens Læßemesters Datter."

Event

Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

"I 1615 var det aastadssak paa Skaar. Brukaren Berdor klaga daa yver at han ikkje hadde veg til sjøss og yver at Peder Tystad eigna seg til nausttufti hans. Lensskrivaren Morits Jensson med lensmann og 5 lrm. for daa yver aastaden og la ut veg som skulde gaa ned til ein merkestein attmed vegen millom Glappestad og prestegarden og herifraa nedyver øvstereina langsmed den djupe grovi millom prestegarden og Tystad. Nausttuft skulde Skaar ha innani Korsviki, millom tvo smaa grøver der Johan skrædder daa budde. Domen (paa skinn) no i Brg. Museum."

Diplomsamlingen (samandrag): "Lensmann Niels Oluffssønn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssønn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssønn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst."

Lensregnskap

Jordebok 1619-1620

Landskyld

Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang

Moritz og Poffuel på Setre Fredtold: 16 skilling Leding: 5 giedschind

Lensregnskap

Jordebok 1620-1621

Landskyld: Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Settre Mouritz 16 skilling 5 giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Settre ----- 6 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende Poffuell Setter----------3½ Melle Kornn Mouritz Jenßen ibid----3½ Meller

Lensregnskap

Korntiende:

Mourits Jennsen Setter ----- 4 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Jordebok 1621-1622

Landskyld: Setter Mouridtz ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Setter Mouridtz 16 skilling 5 Giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Sætter ----- 7 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende

Poffuel Sætter ------------ 10 Meller 1 fjerding Kornn Mouritz Jennßen ibid ----- 10 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jennßen ----- 1½ M: Kornn

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßen 1½ Löb 15 merker - 2½ Ort 10 skilling

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jenßen ----- 1½ Melle Kornn

Residence

Rygg Morits Jenssøn flytta omlag 1624 til Rygg i Gloppen og bruka der Moritsgarden og Skulebruket til han døde i 1639

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 1½ Melle 1 fjerding

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 3½ Meller

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jennßenn 1½ Löb 21 merker 2 daler 1 ort 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßenn Aff - 2 Löber 21 mrk + 2 daler 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen - 2 Löber 9 ?? Penge ------ 2 dlr 1 ort 8 ß

Occupation

Morits Jenssøn tok over etter Peder Jørgensen, og var fogd i Nordfjord 1633-1639

Residence

Futegarden Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Det vert sagt at Morits skal ha hatt tilhald her den tida han var fogd, mellom 1633 og 1639.

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Mouritz Jenßen Rögh ------ 2 Löber ------ 1 hud ------ ½ Wogh fisk Deraff ------1 daler 1½ ort

Skattelista er underskriven av Fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Lensregnakap

Morits Jenssön har etter 1633 teke over som fogd i Norfjord etter Peder Jörgenssen Årslønna er 40 riksdaler

I lensrekneskapen for Bergenhus finn vi følgjande:

Indtekt Pendinge:

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kongl: Maÿ: Ilige maade Sig haffuer forbeholdenn, Wisse ocj W-uisse Rente och indkomst som i bemelte Aar Annammit och Oppborit er, effter fougden Mouridz Jenssen hans Regenskabe formelding ....

... Sammeledis haffuer fornd. Mouridz Jenssen Annammit wdj gaardeböxell och Sagefald Næruerende Aar effter hans Regenskabers formelding....

Udgifte i mod forschreffne Indtegt:

Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for bleck och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge...............................xl Rdl

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarane på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Moritz Jenßen Rÿg ------ 2½ löbe ------ 1 hud ------ 2 pund 6 mrk. fisch Der aff ------ 1½ dlr ½ ort 6 ß

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löbe 3 mrk ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen Rÿg ------ 3½ löbe 3 mrk. Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mæle Korn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er signert av fogd Morits Jensson

Event

UBB Diplomsamlingen (samandrag)

"Sorenskriver Iver Anderssønn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssønn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssønn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssønn Folven"

Lensregnskap

Båtmannsskatt

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt jonsok

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt mikkelsmesse

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- 1 dr ½ ort 8 ß

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Mouritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedsch, 1 faarsch

Death

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Note

Larsboka: "Denne bog Hørrer mig Mouritzs Jennssøn thill med Rette Och Skiell Saa lenge Som gud Will. Ihuem Hinnder finder Da lader mig Bekomme Samme bog Igienn for gudz skyld."

Lars Olsson d.e (Larsboka): Moridz Jensen fød i søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals da, hans fader Var Jens Larsen, Sorne Dommer uti Jut land, gift 1613 den 20 Junij Med Anne Jens læse Mesters datter i Bergen. Ao 1617 den 6 dezember fødes Anne Moritz dater Paa Rygland i Glopen/gift Med Jachob Olsen Søre Bierchedal Paa Rygland Ao 1641 den 18 Junij og døde 1661 den 17 April. Hindes Alder var 43 aar. Moritz Jensen, Kongelig Maistædz foged i Nordfiord I bergenhus len, Døde Paa Rygland i Glopen Ao 1639 den 3 September DER HANS alder var 54 aar mindre 3 uger.

Morits fødes Sct. Michael dag i Sørig (Sødring) Jylland, Danmark. I 1612 blev Morits lensskriver for Niels Wind i Nordfjord len. Sad på den halve gård Sætre i Loen (Stryn) fra før 1620, br. nr. 1 og br. 2 til 1628, hvor han flyttede til Rygg i Gloppen Ca.1620 bruger Morits 2 pd 2 mrk. sm. og 5 mæle korn. Han blev bruger 1633 på Rygg i Vannylvsfjorden br. nr. 3 "Moritsgården" samt br. nr. 4. Han byggede hus og tun og ejede 2 1/4 pd.odelsgods og pantegods i Leivdal, Hjelmelandsbruget og Homborstad i Davik. Huset blev bygget lidt uden for de øvrige huse på tunet. I huset har siden været en seng kaldet "futesengen". Huset beliggende i Gimmestad Sogn i Rygg. Grd. nr. 12. Gloppen og Brem III.

Note

Futen budde på Davik Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Dessutan var beste skogen på Eide-garden på denne tida hoggen ut, og dette hadde gjort garden mindre verd.

Futane som budde på Davik var: Nils Findson 1609-1614. Christen Søfrenson Wittrup 1615-1616. Huslyden hans budde i denne tida på Evebø. Jakob Andersson Foss 1617-1623. Han vart seinare supendert, dømd for svik og avretta på Bergenhus festning. Peder Jørgenson 1624-1632. Han flytta deretter til ein gard som han eigde i Loen. Morits Jensson 1633-1639. Han flytta seinare til ein gard som han eigde på Rygg i Gloppen, og garden har sidan vorte kalla «Moritsgård». Niels Harboe 1640-1641. Han vart deretter fut i Sunnfjord. Peder Lauritsson Horsens 1642-1649. Han budde også ei tid på garden Maurstad på Bryggja, og vart seinare skrivar i Sunnfjord. Jens Pedersson Randulf 1660-1661. Han vart sidan fut i Gauldal. Jørgen Post 1662-1673. Han flytta seinare til ein gard som han eigde i Loen. Hans Blix 1674-1682 (han var slektning av ein fut med same namn i Sogn - Hans Blix). Mads Bjørnschou 1683-1692. Han vart suspendert, og budde sidan i Hessevik på Bryggja eit tid før han flytta til Bergen og starta som sakførar (prokurator).

Morits Jenssøn

Signatur Mouritz Jenssøn

 

I frå Larsboka: Jakobsboka, Moritsboka, Larsboka. (Volda: Bygdeboknemnd, 1983)

 

"Denne bog Hørrer mig Mouritzs Jennssøn thill med Rette Och Skiell Saa lenge Som gud Will. Ihuem Hinnder finder Da lader mig Bekomme Samme bog Igienn for gudz skyld."

 

Margrete Jensdatter (Calendarium Historicum):

 

"Den 3 September døde min Sallig Mand Maurids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

 

Lars Olsson d.e ‎(Larsboka)‎:

 

"Moridz Jensen fød i søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift‎(ember)‎ Sant Michals da, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer uti Jut land, gift 1613 den 20 Junij Med Anne Jens læse Mesters datter i Bergen. Ao 1617 den 6 dezember fødes Anne Moritz dater Paa Rygland i Glopen/gift Med Jachob Olsen Søre Bierchedal Paa Rygland Ao 1641 den 18 Junij og døde 1661 den 17 April. Hindes Alder var 43 aar.

Moritz Jensen, Kongelig Maistædz foged i Nordfiord I bergenhus len, Døde Paa Rygland i Glopen Ao 1639 den 3 September DER HANS alder var 54 aar mindre 3 uger."
 

* I Calendarium Historicum skriv Morits Jensson at faren er Jens Mouritzen: "Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

 

Gnr. 12 Bnr. 3 Moritsgarden

Soga om Gloppen og Breim III

 

"Morits Jensson, d. kring 1639. Han brukte i 1633 nr. 3 (Moritsgarden) og 4 (Skulebruket). Han var fødd i Søring i Jylland i 1585, var fyrst lensskrivar og vart seinare fut i Nordfjord. Ei tid i 1620-åra budde han på Elvebakken før han flytte til Rygg og budde på garden frå 1626-1639 og brukte 2 pd. 2 mk. smør og 5 mæler korn. Han bygde hus på garden, men dei er borte no.

Garden ber framleis namn etter futen Morits. Gift 1613 med Margrete Jensdtr., dotter til eidspresten Jens Christenson. Ho var brukar 1640-1649.

Dei åtte odels- og pantegods i Leivdal, Hjelmelandsbruket og Homborstad i Davik.

Døtrene deira, Anne f. 1617 og Maren, vart gifte med Jakob Olson Bjørkedalen, og broren Frants O. Rødset, Volda.

Bordstova, som no står på Ristegarden (Volda), vart tidlegare kalla tingstova eller futestova, og er truleg komen frå futegarden i Gloppen.

(I denne stova er det på veggen i andre høgda skore inn "Gud bevare din indgang, Frans Olsen" . Frans var gift med Maren Moritsdotter)

Ein son, Jens, er nemnd i 1648. Han og systera, Asseline, lånte då Jørgen Panter på Gjerde i Eid 108 rdl. med Sevland i pant.

(Iflg. tingboka var det sonen Morits som saman med Asseline lånte bort pengar til Jørgen Panter)

Jens Moritson var brukar 1649. Barn Anne f. 1649, g.m. Peder Hansson Sande (Gnr. 15 Bnr. 10)"

 

Soga om Gloppen og Breim I

Administrative tilhøve

 

"Morits Jensøn, fut 1633-39, var også særleg sterkt knyta til Gloppen. Han budde på Rygg, der bruket hans enno vert kalla "Moritsgarden" . Tidlegare hadde han vore ting- eller sorenskrivar. Enno på dette tidspunktet stod futen over sorenskrivaren i rang, men dette vart utetter 1600-talet omvendt. Morits er ikkje kjend korkje som bondeplagar eller økonomisk vinningsforbrytar. Hans embetsgjerning var vel heller anonym.

Interessant er det å høyra om segna som fortel om ein strid han kom opp i med den manndomssame Anne Abelsdotter vedkommande noko skog som ho urettmessig freista å rive til seg. Anne tapte i retten men gav seg ikkje. Ho hadde sine kontakter med makthavarane. Mot betaling fekk Anne kongens kommisær til å gje henne rett, og Morits måtte bøye unna og ta dødsdom i striden. Medan han sat fengsla og venta på avrettaren, skal han ha dikta ein salme som tok til slik: "Gud fri og døm min sag".

Etter denne segna, må Anne i folks auge ha vore så sterk og mektig at ho hadde fullstendig tak også på futen".

(Segna er etter alt å døme berre ei vandresoge.)

(Anne Abelsdotter var fadder for for Jens, fyrste sonen til Morits og Margrete)

 

Anne Abelsdatter «Blodbytta»:

 

Christen Søfrenson Wittrup (1576–1636). Fut i Nordfjord 1596–1606, som slo seg til på Evebø, ein stor krongods-gard med store skogar og rike fiskerettar i Storelva.

Christen Søfrenson Wittrup fekk bygsle garden på livstid. Han dreiv saga ved Evebøfossen, som var bygd på 1500-talet. Storelva har frå gamalt av vorte nytta til tømmerfløyting.

Men C.S.W. hogg så mykje skog at han miste privilegiet for skogsdrifta. Futen fekk mange klager på måten han skjøtta embetet på, og han vart supendert. Han flytta til Bergen og vart utnemnd til rådmann i 1624. Seinare vart han teken i nåde og kom tilbake som fut. Wittrup fekk i 1622 løyve til å ta opp att sagdrifta i Evebøfossen, og eigde etterkvart 11 gardar i Gloppen og 3 andre stader i Nordfjord.

Enkja Anne Abelsdatter overlevde mannen med 36 år. Ho dreiv bøndene på gardane sine så hardt at ho fekk tilnamnet «Blodbytta». Ho brukte mange listige knep for å slå under seg mykje jord etter at fute-mannen hennar var død. Wittrup-familien slo seinare under seg fleire større jordeigedomar i Gloppen, m.a. Eide og Evebø.

Etterkomarane var både sorenskrivarar, lensmenn, og dreiv gjestgiveri.

 

Fogd Morits Jensson er nemnd i ei åsetesak 18 november 1636:

 

Efftterskreffuene Juer Anckerszen Soerneschriffuer vdj
Nordfiord, Oluif Schadde Lensmand i Stryn oc Olden, Arne
Hellessen Hegdall, Anders Liuszlow, Jon Knudsen Mardall, Oluff
Raffnestad oc Peder Andenesz Lawrettismand vdj Stryn oc
Giemmestads Schibreder i forne Nordfiord Fougderj, giøre alle
witterligt hermed, att vy vdj Dag, som er den 18 Nouembris
1636, ware her (effter voris gunstige oc kiere H. Slotzherre
erlige oc velbyrdige Mand Jenns Bielcke til Ostraad, Norgis
Rigis Canceler, hans Welb: schrifftlige Befaling paa en Supplicatz,
Chresten Nielsen paa Wareidt for hans Welb: haffuer indlagt)
forsamlet paa Aastede ..Wareidt i forschrne Giemmestadtz
Schibbred, loulig tilsteffnt aff Fougden erlige oc velacht
Mand Mauritz Jensen paa en Tuistighet om Aasedet i forne Wareidt
emellem forne Chresten Nielsen oe hans eldste Broder Oluff Nielsen sammestedts,
som hand formeente at besidde Halffparten vdi Hoffuitbøllet med......
 

 

Som skriver dømte Morits sammen med 12 lagrettemænd på tinget på Tonning i Stryn presten Jon Mogensen Skanke 1597-1617 frå livet:

Dette fortelles om Jon Mogensen Skanke: Studerte i Helmstedt 1590; rektor ved Katedralskolen i Bergen 1593; sogneprest til Innvik 1597-1617; prost over Nordfjord. Portrett i Innvik Kirke. I 1613 ble han anklaget og dømt for ulovlig handel. Senere, i 1618, ble han dømt for en rekke ærekrenkende forbrytelser; ærekrenkelse av en fogd, for ekteskapsbrudd og hustruvold samt for en del andre anklager. Han ble fradømt sitt embede den 4.august 1617. I tillegg ble han dømt av den verdslige øvrighet, han ble dødsdømt på tinget i Togning i Stryn, og i 1618 blev han halshugget, lagt på steile og gravlagt utenfor kirkegården. Det sies om Jon Mogensen Skanke at han var en mann med ypperlige evner, og en - for sin tid- dyktig kjenner av det gamle norske språk.
Dette skriver NRK-Sogn og Fjordane i forbindelse med det årlige spillet om "Meister-Jo":
Jon Mogenson Schanke ‎(ca. 1570-1617)‎, best kjend som Meister-Jo var sokneprest i Innvik frå 1597 til 1617, då han vart avretta ved halshogging.
Mest truleg ætta han frå Jemtland i Sverige sidan han hadde tilnamnet "Jemptus". Han hadde studert i København og i Helmstadt , Rostock og Wittenberg i Tyskland, og segna seier at han fekk Svarteboka i studietida i Wittenberg - dvs. at han sto i ledtog med djevelen, og kunne trolle.
Han gifta seg med bispedottera Magdalena Foss frå Bergen. Dei rauk tidleg uklar om eit arveoppgjer. Etter mishandling av kona sat Schanke i fengsel i København, men lova bot og betring; slapp ut, og fekk prestekall i Innvik.
Men mishandlinga av kona heldt fram, og han vart skulda for hor og hard framferd mot kyrkjetenarar og andre i kyrkjelyden. Han hamna til slutt for retten, og vart dømd til halshogging.
Han meinte seg urettvist dømd, søkte Kongen om nåde, noko som han fekk. Men meldinga nådde ikkje fram til Innvik i tide, slik at øksa fall over nakken til Meister-Jo i 1617. Staden der han vart avretta, vert framleis kalla Mor‎(d)‎skogen.
Segna vil ha det til at Meister-Jo skulda kona for å stå bak ein konspirasjon mot seg. Før han vart avretta, skal han ha sagt at dersom han var uskuldig, ville det bli prova ved at enkja skulle minke inn til ein dverg. Og segna seier at Magdalena etter kvart krympa slik i hop at ho til slutt fekk plass i ei sko-øskje.
Segna om Innvik-presten Meister-Jo er utgangspunktet for eit lokalt historiespel, forfatta av Johannes Heggland. Også Henrik Ibsen skreiv ned segna om Meister-Jo då han samla inn folkeminne på 1860-talet. ‎(Kilde NRK-Sogn og Fjordane)‎

Meister-Jo, presten som vart halshoggen:

https://leksikon.fylkesarkivet.no/article/b292b66f-0641-4d4d-a4fb-99054c2e30ea/

 

------------

Morits Jensson, som seinare vart fut i Nordfjord, budde ei tid som sorenskrivar på 1600-talet på garden Sætre i Stryn. Truleg var dette frå like før 1620 og til 1628 då han flytta til Rygg i Gloppen. (NRK Sogn og Fjordane)

Norges sorenskrivere 1591-1814: Nordfjord. Mauritz Jensen, lensskriver i Nordfjord len 1606-1608. 1614 og som tingskriver 1619-1632. Utnevnt 1612. Tillige foged. 

 

Morits Jensson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)