Pål Torbjørnsson,

Name
Pål /Torbjørnsson/
Given names
Pål, Paul
Surname
Torbjørnsson
Name
Pål Torbjørnsson /Bjørkedal/
Type
also known as
Given names
Pål Torbjørnsson
Surname
Bjørkedal
Birth
Birth of a sonOle Pålsson
about 1593
Lensregnskap
Pengeskatten 1603
1603
Note: 4 m - Pouell Bierkedall --- j mk

4 m - Pouell Bierkedall --- j mk

I personskattelista står Pouell Bierckedall saman med ni andre. Dei skattar 10 dr tilsaman.

Sagskatt: Pouell Birchedall aff sin flomsaige pennche ----- ij dr Er skaarenn paa same saige 40 tølter Tiennde partt er -- iiij tølter soldt for Pennche ------ ij dr i march støcr

Pengeskatten 1603
Pengeskatten 1603

Note: Mandtals Regester Paa Skatten

Mandtals Regester Paa Skatten Aff Sundmørslehnn som efter kong: Maytz. Obne. Udgan gene Mandat och Befalling war paa Bødenn At erhulle Wdgiffuis till Sancte Mor thinj dag Anno 1603

Lensregnskap
Lensregnskap 1606-1607
1606
Note: Kronens Leding och thiende Kornn

Kronens Leding och thiende Kornn Opebaarit aff forn^ne Sundmørssleenn:

Pouell Bierckedall ----/ th ------ /j M

Lensregnskap 1607
Lensregnskap 1607

Note: Sundmørslehns Regenschab

Sundmørslehns Regenschab Beregnitt fran Phillippi Jacobi dag Anno j606 och till samme Aarsdag igienn Anno j607

Lensregnskap
Lensregnskap 1610-1611
1610
Lensregnskap
Landskatt 1611
1611
Note: Saugschatt aff Flombsaugerne Her paa Sundmøer:

Saugschatt aff Flombsaugerne Her paa Sundmøer:

Pouell Birkedall Med sin medeigenn aff en flombsaug ij daler Er schrenne paa samme Saug 50 Tylter bord Thiendepart Partenn der aff er 5 Thyltter bord for Peninge 3 1/2 daler.

Lensregnskap
Landskatt mikkelsmesse 1612
1612
Birth of a grandsonFrans Olsson
about 1616
Birth of a grandsonJakob Olsson
October 3, 1619
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Den 3 October Ehr Jacob Olleff  ßön föd Paa Bierche Dallen En Sÿn Dag. Gud Wnde mig paa Dinne Werdens Ø ærlig Att Leffue Och salig Att DØ"

Jakob skriv under 1. oktober at han er fødd søndag 3. oktober 1619. Dette er stroke ut og ført på ny under 3. oktober.

Lensregnskap
Tiendemanntal 1630-1631
1630
Lensregnskap
Tiendemanntal
1634
Birth of a daughterKari Pålsdotter

Birth of a daughterAnne Pålsdotter

Birth of a daughterBrite Pålsdotter

Birth of a daughterLisbet Pålsdotter

Birth of a sonFrans Pålsson

Death of a fatherTorbjørn Mortensson

Death
Yes

Lensregnskap

4 m - Pouell Bierkedall --- j mk

I personskattelista står Pouell Bierckedall saman med ni andre. Dei skattar 10 dr tilsaman.

Sagskatt: Pouell Birchedall aff sin flomsaige pennche ----- ij dr Er skaarenn paa same saige 40 tølter Tiennde partt er -- iiij tølter soldt for Pennche ------ ij dr i march støcr

Lensregnskap

Kronens Leding och thiende Kornn Opebaarit aff forn^ne Sundmørssleenn:

Pouell Bierckedall ----/ th ------ /j M

Lensregnskap

Saugschatt aff Flombsaugerne Her paa Sundmøer:

Pouell Birkedall Med sin medeigenn aff en flombsaug ij daler Er schrenne paa samme Saug 50 Tylter bord Thiendepart Partenn der aff er 5 Thyltter bord for Peninge 3 1/2 daler.

Note

Moritsgarden omlag 1600-1636 Paul var ein sterk mann, men bruka ikkje styrken utan at det var trong til det. Han hadde eiga jakt som han sigla til Bergen med. På eit sel i Laurdalen har han merkt bokstavane P.T.S 1624

Slægters Bog (Moritsboka):

"Siden efter førommeldte Torbjørn og hans Søn Stephen kom Povel Torbjørnsen som boede i Bjerkedal og han var 2 ganger gift. Hans første Hustru hed Ragnilde som tilforen havde været Klokkerens Hustru i Volden. Han haver havt 6 Børn, 2 Sønner og 4 Døtre. Hans eldste Søn hedt Ole Povelsen, om hannem skal herefter kortelig fortelles. Hans anden Søn hedt Frants som døde ugift i det han druknet og døde paa Isen i Storevandet en Juledag. Det fortelles at han og hans Broder Ole laa i samme seng Julenatten og naar de om morgenen vaagnet, da sagde Ole til sin broder. Kjære Broder I skal ikke fare til Kirke i dag thi jeg Drømte saa underlig om dig i Nat. Men Frants svarte, Jeg Skjøtter ikke om dine Drømme, Jeg farer alligevel oh han for til Kirke tillige med de andre. Da de om Aftenen kom tilbage og var kommen fram til Storevandet da satte han paa sine Islegger Thi der var is paa Vandet, og sagde. Lad nu se hvem som først faar smage Smørøiet i grødn i Kveld, men da han kom frem under Land rendte han sig frem i en Os som heder Sageosen og for gjennom Isen. En blånappet Hat som var brugeligt i de Dage laa igjen paa Isbredden. Hans Fader som var hjemme hørte hans nødraab inde i Stuen, hvorved han straks løb ud og tog en firkeipingsbaad gandske alene og skulde redde ham, men da var det altfor silde, thi han var da allerede Død. Saaledes blev hans endeligt.

Om Povels 4 Døtre er at tale, da boede tvende av dem paa Ulvestad, en hed Karen og var gift med Peder Ulvestad og de hadde trende Børn tilsammen, nemlig sønnen Ole som boede paa Ulvestad, en anden hed Arne og kom til Blindem og var Lensmand i Borgund og deres datterhed Anne og kom til Søre Bjerkedal, hendes Mand var Christen Baltsersen Bjerkedal. Den anden av Povels Døtre som kom til Ulvestad hed Ane, hendes Mand Joen, om deres Børn vides ikke vel, men man tror de havde en datter og der nevnes og en Søn som skulde hede Frants Joensen og levde senere paa Eidsaa i Søvde Sogn. Den tridje av Povels Døtre hedte Brite og kom til Lillebø i Dalsfjorden. Hendes Mand hedte Povel Olsen. Hvor mange deres Børn var ved ingen vist, men en Søn havde han som hedte Povel og boede senere paa Øren. Den 4de av Povels Døtre hed Lisbet og boede i Søre Bjerkedal gift med Svend Jakobsen som var fra Myklebust i Eid Sogn Norfjord. De finge sine Børn tilsammen, fire Sønner og tre Døtre. Den ene Søn hedt Povel og kom til Flaate i Volden. Den anden hedt Jakob og flyttede til Davig i Norfjord. Den tridie hedt Peder som ikke var gift. Den fjerde hedt Anders og som kaldtes Halte Anders og forblev ugift. Døtrene var Helvig som boede i Søre Bjerkedal. Den anden hed Anne og boede i Haavig. Den tridie hedt Marte, men om hun var gift eller ikke ved ingen at sige forvist uten det siges for snakk at hun skulde faa en fra Leivdal i Nordfjord.

Mere ved man ikke at sige om forskrevne Povel Torbjørnsen, hans Børn og Barnebørn."

Pål Torbjørnsson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)