Kristi Moritsdotter, 1622

Name
Kristi /Moritsdotter/
Given names
Kristi, Kirsten
Surname
Moritsdotter
Name
Kirsten Moritsdotter /Rygg/
Given names
Kirsten Moritsdotter
Surname
Rygg
Birth October 22, 1622 37 42
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Birth of a brotherGabel Moritsson
May 23, 1624 (aged 1 year)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1624 bleff min Sön Gabel Mourizßen föd paa Elbache. Gud Lade hannom opuoxe Wdi guds frÿchtt Da indfald H: 3 foldighz Söndag"

Birth of a brotherPeder Moritsson
November 5, 1625 (aged 3 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Death of a brotherPeder Moritsson
about December 1625 (aged 3 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Birth of a brotherMorits Moritsson
December 18, 1626 (aged 4 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"1626 Den 18 Decemb: Bleff min Sön Moritz Moridzenn födt. gud lade hannom i Herrens frÿct opuoxe Amen"

Death of a brotherMorits Moritsson
May 7, 1627 (aged 4 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1627 den 7 Maij döde ... min Sallig Sön och bleff begraffuen i Gimmestad Kirke [9 Maij] Gud unde os at findes i de Euige gledelige kolliger? Amen"

Burial of a brotherMorits Moritsson
1627 (aged 4 years)
Note: Gravlagt 9. mai?
Birth of a sisterAsseline Moritsdotter
February 20, 1629 (aged 6 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Birth of a brotherMorits Moritsson
August 12, 1630 (aged 7 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Christening of a brotherMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 7 years)
Death of a fatherMorits Jensson
September 3, 1639 (aged 16 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

ChristeningKirsten Jakobsdotter
after June 30, 1642 56 62 (aged 19 years)
Lensregnskap
Koppskatt 1645-1646
1645 (aged 22 years)
Note: Röegh

Röegh

Enchen Margreta Róg --- 8 sk Börn Kirsten -------------------- 8 sk Aßelin ----------------------8 sk Thienistfolch Anders Ollßen ----------- 8 sk Niels Simenßen ----------8 sk Kirsten Mortensd: -------8 sk

Death of a motherMargrete Jensdatter
about 1649 (aged 26 years)
Death of a sisterMaren Moritsdotter
about 1658 (aged 35 years)
Death of a sisterAnne Moritsdotter
April 17, 1661 (aged 38 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

"Anno 1661 Døde min S: Quinde Anne Moridtz Datter. Gud giffue hinde En glad Och ære Fuld Opstandelse. Hindes gansche Allder Ehr 43 Aar Och 19 Wger Och 3 Dager."

Death
Yes

Birth

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Lensregnskap

Röegh

Enchen Margreta Róg --- 8 sk Börn Kirsten -------------------- 8 sk Aßelin ----------------------8 sk Thienistfolch Anders Ollßen ----------- 8 sk Niels Simenßen ----------8 sk Kirsten Mortensd: -------8 sk

Kristi Moritsdotter has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)