Asseline Moritsdotter, 1629

Name
Asseline /Moritsdotter/
Given names
Asseline
Surname
Moritsdotter
Name
Asseline Moritsdotter /Rygg/
Given names
Asseline Moritsdotter
Surname
Rygg
Birth February 20, 1629 43 49
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Birth of a brotherMorits Moritsson
August 12, 1630 (aged 1 year)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Christening of a brotherMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 1 year)
Death of a fatherMorits Jensson
September 3, 1639 (aged 10 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Lensregnskap
Koppskatt 1645-1646
1645 (aged 15 years)
Note: Röegh

Röegh

Enchen Margreta Róg --- 8 sk Börn Kirsten -------------------- 8 sk Aßelin ----------------------8 sk Thienistfolch Anders Ollßen ----------- 8 sk Niels Simenßen ----------8 sk Kirsten Mortensd: -------8 sk

Event
Pantebrev
1649 (aged 19 years)

Note: Pantebrev opplest på tinget 1649

Pantebrev opplest på tinget 1649

"salige Mouriß Jensens Börn" Morits Moritsson og Aselin Moritsdatter lånte i 1648 pengar til Jørgen Panter mot pant i Seffdeland (Sevland)

Death of a motherMargrete Jensdatter
about 1649 (aged 19 years)
Death of a sisterMaren Moritsdotter
about 1658 (aged 28 years)
Death of a sisterAnne Moritsdotter
April 17, 1661 (aged 32 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

"Anno 1661 Døde min S: Quinde Anne Moridtz Datter. Gud giffue hinde En glad Och ære Fuld Opstandelse. Hindes gansche Allder Ehr 43 Aar Och 19 Wger Och 3 Dager."

Death
Yes

Birth

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Lensregnskap

Röegh

Enchen Margreta Róg --- 8 sk Börn Kirsten -------------------- 8 sk Aßelin ----------------------8 sk Thienistfolch Anders Ollßen ----------- 8 sk Niels Simenßen ----------8 sk Kirsten Mortensd: -------8 sk

Event

Pantebrev opplest på tinget 1649

"salige Mouriß Jensens Börn" Morits Moritsson og Aselin Moritsdatter lånte i 1648 pengar til Jørgen Panter mot pant i Seffdeland (Sevland)

Asseline Moritsdotter has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)