Kirstine Andersdatter, 15301593 (aged 63 years)

Våpen Kirstine Andersdatter
Name
Kirstine /Andersdatter/
Given names
Kirstine
Surname
Andersdatter
Birth about 1530

MarriagePeder SimonsenView this family
between 1552 and 1555 (aged 25 years)

Birth of a daughterElisabet Pedersdatter
about 1555 (aged 25 years)

Birth of a sonGeble Pedersen
about 1555 (aged 25 years)

Birth of a daughterPedersdatter
June 2, 1564 (aged 34 years)

Birth of a sonDaniel Pedersen
September 9, 1565 (aged 35 years)

Birth of a daughterKarin Pedersdatter
September 1567 (aged 37 years)

Christening of a daughterKarin Pedersdatter
September 14, 1567 (aged 37 years)
Note: Absalon Pederssøns kapitelbog:

Absalon Pederssøns kapitelbog:

"14 Septembris. Christned her Peders daatter til Fana i Domkircken, och var kalled Karine effter her Peders moder h. Karin."

Birth of a daughterPedersdatter
February 12, 1569 (aged 39 years)
Christening of a daughterPedersdatter
February 20, 1569 (aged 39 years)
Note: Absalon Pedersson skriv i si kapitelbog:

Absalon Pedersson skriv i si kapitelbog:

1569:

"20 Februarij. Drog Matz Scheil, doctor Jens, m. Absalon, Hans höstru, hustru Aselin, Margrete Jonsdotter, Peter Tysk, foged i Sogn, Jören skriuer, foged i Nordfiordt, Gert Boldsuin, fru Kirsten til Lyseklöster, her Michel oc flere til barsil paa Fana, var ieg for'ne Absalon her Peders fadder, var barnit föd 12 Februarij."

"22 Februarij. Droge vi alle hiem igen."

Birth of a daughterAseline Pedersdatter
December 20, 1570 (aged 40 years)

Marriage of a childJens ChristensenElisabet PedersdatterView this family
about 1574 (aged 44 years)
Birth of a grandsonSamuel Jenssøn
November 21, 1576 (aged 46 years)
Note: Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum

Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum

"Anno 1576: 21 Nouemb. Natus est primogenitus filius Dominj Johannis lectoris apud Bergenses Samuel: Johannis Doldius."

Death of a husbandPeder Simonsen
December 29, 1580 (aged 50 years)
Note: Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum:

Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum:

"XXVIII Decem. Anno Dominj 1580 5 (fjerde endra til 5) dag iul døde Salig Her peder paa fana oc bleff begraffuen Ny aars dag anno 81: oc thet aar effter 82 den 14 februarij brende Bergen fra Lauritz Skriffuers stenhus paa Stranden oc til Brygge sporden oc til garpe bryggen."

Ført inn under 28. desember

Birth of a granddaughterMargrete Jensdatter
about 1580 (aged 50 years)
Burial of a husbandPeder Simonsen
January 1, 1581 (aged 51 years)
Note: Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum:

Jens Christensen skriv i Calendarium Historicum:

"I Jan. Anno 1581 bleff Salig Her Peder paa phana begraffuen paa phana som døde 5 (retta frå 4) dag iul om morgenen 3 slet. oc samme Ny aars dag bleff her geble Her peders Søn kallit til sogneprest paa phana i sin Salige faders Sted."

Event
Peder Thott fik Brev, Kirsten, Hr. Peder Simons[søns] Efterleverske, anrørende
June 16, 1589 (aged 59 years)

Note: Norske Rigsregistranter:

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. V. G. t. Vid, at vi naadigst give [dig] af hosliggende Supplikats at fornemme, hvad denne Brevviserske, Kirsten, Hr. Peder Simons Efterleverske, udi Bergen haver underd. til os suppliceret, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen der til Bergen, er udi den skadelig Ildbrand, der sammesteds for nogle Aar haver været, afbrendt, og efter at den skal ligge de Tydske paa Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade bygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, derfor underd. begjerendes, at hende maa blive igjen tilladt, før'ne hendes Grund og Eiendom at lade bygge eller maatte forhjælpes til Leie eller anden Opretning deraf. Thi bede vi dig og ville, at du forfarer derom al Leilighed, om ikke tilforn nogen Forhandling eller Forordning er forløben om samme Grund og Eiendom, og, dersom det ikke skeet er, og det befindes, [for] deres Gavn og Bedste paa Bryggen hindes hende den igjen at lade opbygge, at du da dennem foreholder og forhandler hos dennem, at de hende samme Eiendom betale og fornøie eller ved hvad Middel de bedst kunne derfor tilfredsstille. Dersom det og er af den Eiendom, som af gode Mænd efter vor Befaling er udlagt menige Byens Indbyggere til Bedste, at du paa vore Vegne hende andensteds der udi Byen udlægger saa megen Grund, Eiendom og Byggested, som det hun mist haver. Og tilbeder vore elskelige tilforordnede Regjerings-Raad, hvis du derom forfarendes eller forhandlendes vorder, at de maa vide des Leilighed, om hun os derom ydermere besøgendes vorder. Cum. claus. consv. Kjøbenhavn 16 Juni 1589. T. II. 30. Afskr. V. 298."

Event
Kirstine, Hr. Peder Simonssøn, udi Bergen fik Brev
July 12, 1589 (aged 59 years)

Note: Norske Rigsregistranter:

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. G. a. v., at dersom denne Brevviserske Kirstine Hr. peder Simonssøns Efterleverske, udi vor Kjøbstad Bergen underd. haver ladet give os tilkjende, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen udi for'ne Bergen, af den skadelig Ildbrand, som for nogle Aar der sammesteds har været, skal være afbrendt, og efter at samme Eiendom skal ligge de Tydske ved Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade forbygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, underd. begjerendes dermed at forhjælpes til Rette, da have vi af vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev unde og tillade, at dersom for'ne Kirstine, Hr. Peder Simonssøns, ikke skeer nøiagtig fyldeste vederlag for hvis Grunde og Eiendom, hun ved Bryggen der udi for'ne vor Kjøbsted Bergen har liggendes, da maa hun paa samme Grund og Eiendom igjen lade bygge og den nyde og bruge ligerviis, som hun den tilforn nydt og brugt har. Cum inhib. sol. Kronborg 12 Juli 1589. R. II. 47. Afskr. V. 40."

Death of a daughterElisabet Pedersdatter
November 3, 1593 (aged 63 years)

Note: Jens Christensen lesemesters dagbok:

Jens Christensen lesemesters dagbok:

"Anno 1593 den 3 nouemb: døde salig Elizabett her Jens lesemesters hustru vdi barsell seng met sit fiortende barn som the haffde affled samen paa thet 19 aars tid oc bleff icke forløst met fosterit men de fuldis att oc ligger begraffuen vnder bispens stool i Domkircken. M: Anders Episcopus habuit concionem 1. Timot: 2 Mulier saluatur per generetionem filiorum etc. oc døde om afftenen effther 6 vaar slagen oc var løffuerdagen nest effther omnium sanctorum: om samme Natt om mittnats tid fald langhusens steintack neder paa slottit."

Burial of a daughterElisabet Pedersdatter
after November 3, 1593 (aged 63 years)
Note: " ligger begraffuen vnder bispens stool i Domkircken"
Death after 1593 (aged 63 years)

Event

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. V. G. t. Vid, at vi naadigst give [dig] af hosliggende Supplikats at fornemme, hvad denne Brevviserske, Kirsten, Hr. Peder Simons Efterleverske, udi Bergen haver underd. til os suppliceret, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen der til Bergen, er udi den skadelig Ildbrand, der sammesteds for nogle Aar haver været, afbrendt, og efter at den skal ligge de Tydske paa Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade bygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, derfor underd. begjerendes, at hende maa blive igjen tilladt, før'ne hendes Grund og Eiendom at lade bygge eller maatte forhjælpes til Leie eller anden Opretning deraf. Thi bede vi dig og ville, at du forfarer derom al Leilighed, om ikke tilforn nogen Forhandling eller Forordning er forløben om samme Grund og Eiendom, og, dersom det ikke skeet er, og det befindes, [for] deres Gavn og Bedste paa Bryggen hindes hende den igjen at lade opbygge, at du da dennem foreholder og forhandler hos dennem, at de hende samme Eiendom betale og fornøie eller ved hvad Middel de bedst kunne derfor tilfredsstille. Dersom det og er af den Eiendom, som af gode Mænd efter vor Befaling er udlagt menige Byens Indbyggere til Bedste, at du paa vore Vegne hende andensteds der udi Byen udlægger saa megen Grund, Eiendom og Byggested, som det hun mist haver. Og tilbeder vore elskelige tilforordnede Regjerings-Raad, hvis du derom forfarendes eller forhandlendes vorder, at de maa vide des Leilighed, om hun os derom ydermere besøgendes vorder. Cum. claus. consv. Kjøbenhavn 16 Juni 1589. T. II. 30. Afskr. V. 298."

Event

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. G. a. v., at dersom denne Brevviserske Kirstine Hr. peder Simonssøns Efterleverske, udi vor Kjøbstad Bergen underd. haver ladet give os tilkjende, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen udi for'ne Bergen, af den skadelig Ildbrand, som for nogle Aar der sammesteds har været, skal være afbrendt, og efter at samme Eiendom skal ligge de Tydske ved Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade forbygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, underd. begjerendes dermed at forhjælpes til Rette, da have vi af vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev unde og tillade, at dersom for'ne Kirstine, Hr. Peder Simonssøns, ikke skeer nøiagtig fyldeste vederlag for hvis Grunde og Eiendom, hun ved Bryggen der udi for'ne vor Kjøbsted Bergen har liggendes, da maa hun paa samme Grund og Eiendom igjen lade bygge og den nyde og bruge ligerviis, som hun den tilforn nydt og brugt har. Cum inhib. sol. Kronborg 12 Juli 1589. R. II. 47. Afskr. V. 40."

No family available