Kirstine Andersdatter, 15301593 (aged 63 years)

Våpen Kirstine Andersdatter
Name
Kirstine /Andersdatter/
Given names
Kirstine
Surname
Andersdatter

No family available

Descendants of Kirstine Andersdatter

 1. Generation 1
  1. Våpen Kirstine Andersdatter

   Kirstine Andersdatter was born about 1530 and died after 1593.

   She married Peder Simonsen, son of Simon Jakobsen and Karina , between 1552 and 1555. He was born about 1530 and died on December 29, 1580 in Fana, Bergen, Hordaland, Norge.

   Children of Kirstine Andersdatter and Peder Simonsen:

   1. Elisabet Pedersdatter (15551593) - follow 2.1
   2. Geble Pedersen (15551621) - follow 2.2
   3. Pedersdatter (1564) - follow 2.3
   4. Daniel Pedersen (15651647) - follow 2.4
   5. Karin Pedersdatter (1567) - follow 2.5
   6. Pedersdatter (1569) - follow 2.6
   7. Aseline Pedersdatter (1570) - follow 2.7
 2. Generation 2 back to top
  1. Elisabet Pedersdatter, daughter of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born about 1555 and died on November 3, 1593.

   She married Jens Christensen, son of Christen Søfrensen and Magdalene , about 1574 in Bergen, Hordaland, Norge. He was born about 1547 and died about 1610.

   Children of Elisabet Pedersdatter and Jens Christensen:

   1. Samuel Jenssøn (1576) - follow 3.1
   2. Margrete Jensdatter (15801649) - follow 3.2
  2. Geble Pedersen, prest i Fana (from January 1, 1581), son of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born about 1555 and died in 1621.

  3. Pedersdatter, daughter of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born on June 2, 1564.

  4. Daniel Pedersen, son of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born on September 9, 1565 and died in 1647 at the age of 81.

  5. Karin Pedersdatter, daughter of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born in September 1567.

  6. Pedersdatter, daughter of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born on February 12, 1569 in Fana, Bergen, Hordaland, Norge.

  7. Aseline Pedersdatter, daughter of Peder Simonsen and Kirstine Andersdatter, was born on December 20, 1570.

 3. Generation 3 back to top
  1. Samuel Jenssøn, son of Jens Christensen and Elisabet Pedersdatter, was born on November 21, 1576 in Bergen, Hordaland, Norge.

  2. Margrete Jensdatter, daughter of Jens Christensen and Elisabet Pedersdatter, was born about 1580 in Bergen, Hordaland, Norge and died about 1649 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

   She married Morits Jensson, son of Jens Moritsson, on June 20, 1613 in Davik, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge. He was born on September 24, 1585 in Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark and died on September 3, 1639 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge at the age of 53.

   Children of Margrete Jensdatter and Morits Jensson:

   1. Lisbet Moritsdotter (1614) - follow 4.1
   2. Jens Moritsson (1615) - follow 4.2
   3. Anne Moritsdotter (16171661) - follow 4.3
   4. Didrikke Moritsdotter (1617) - follow 4.4
   5. Agnete Moritsdotter (1619) - follow 4.5
   6. Maren Moritsdotter (16211658) - follow 4.6
   7. Kristi Moritsdotter (1622) - follow 4.7
   8. Gabel Moritsson (1624) - follow 4.8
   9. Peder Moritsson (16251625) - follow 4.9
   10. Morits Moritsson (16261627) - follow 4.10
   11. Asseline Moritsdotter (1629) - follow 4.11
   12. Morits Moritsson (1630) - follow 4.12

Ancestors of Kirstine Andersdatter

 1. Generation 1
  1. Våpen Kirstine Andersdatter

   Kirstine Andersdatter was born about 1530 and died after 1593.

Event

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. V. G. t. Vid, at vi naadigst give [dig] af hosliggende Supplikats at fornemme, hvad denne Brevviserske, Kirsten, Hr. Peder Simons Efterleverske, udi Bergen haver underd. til os suppliceret, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen der til Bergen, er udi den skadelig Ildbrand, der sammesteds for nogle Aar haver været, afbrendt, og efter at den skal ligge de Tydske paa Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade bygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, derfor underd. begjerendes, at hende maa blive igjen tilladt, før'ne hendes Grund og Eiendom at lade bygge eller maatte forhjælpes til Leie eller anden Opretning deraf. Thi bede vi dig og ville, at du forfarer derom al Leilighed, om ikke tilforn nogen Forhandling eller Forordning er forløben om samme Grund og Eiendom, og, dersom det ikke skeet er, og det befindes, [for] deres Gavn og Bedste paa Bryggen hindes hende den igjen at lade opbygge, at du da dennem foreholder og forhandler hos dennem, at de hende samme Eiendom betale og fornøie eller ved hvad Middel de bedst kunne derfor tilfredsstille. Dersom det og er af den Eiendom, som af gode Mænd efter vor Befaling er udlagt menige Byens Indbyggere til Bedste, at du paa vore Vegne hende andensteds der udi Byen udlægger saa megen Grund, Eiendom og Byggested, som det hun mist haver. Og tilbeder vore elskelige tilforordnede Regjerings-Raad, hvis du derom forfarendes eller forhandlendes vorder, at de maa vide des Leilighed, om hun os derom ydermere besøgendes vorder. Cum. claus. consv. Kjøbenhavn 16 Juni 1589. T. II. 30. Afskr. V. 298."

Event

Norske Rigsregistranter:

"C. IV. G. a. v., at dersom denne Brevviserske Kirstine Hr. peder Simonssøns Efterleverske, udi vor Kjøbstad Bergen underd. haver ladet give os tilkjende, hvorledes at hendes Gaard, som var liggendes ved Bryggen udi for'ne Bergen, af den skadelig Ildbrand, som for nogle Aar der sammesteds har været, skal være afbrendt, og efter at samme Eiendom skal ligge de Tydske ved Bryggen beleilig, skal hende formenes den igjen at lade forbygge, og de ligevel ikke ville give hende enten Leie af samme Grund eller udi andre Maader hende fornøie, underd. begjerendes dermed at forhjælpes til Rette, da have vi af vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev unde og tillade, at dersom for'ne Kirstine, Hr. Peder Simonssøns, ikke skeer nøiagtig fyldeste vederlag for hvis Grunde og Eiendom, hun ved Bryggen der udi for'ne vor Kjøbsted Bergen har liggendes, da maa hun paa samme Grund og Eiendom igjen lade bygge og den nyde og bruge ligerviis, som hun den tilforn nydt og brugt har. Cum inhib. sol. Kronborg 12 Juli 1589. R. II. 47. Afskr. V. 40."