Christian Cornelius Paus, 18001879 (aged 78 years)

Name
Christian Cornelius /Paus/
Given names
Christian Cornelius
Surname
Paus

Christian Cornelius Paus has 3 first cousins recorded

Mother's family (0)

Descendants of Christian Cornelius Paus

 1. Generation 1
  1. Christian Cornelius Paus

   Christian Cornelius Paus, son of Ole Paus and Johanne Cathrine Plesner, was born on October 21, 1800 in Rising, Gjerpen, Skien, Telemark, Norge and died on April 8, 1879 in Gjerpen, Skien, Telemark, Norge at the age of 78.

Ancestors of Christian Cornelius Paus

 1. Generation 1
  1. Christian Cornelius Paus

   Christian Cornelius Paus, son of Ole Paus and Johanne Cathrine Plesner, was born on October 21, 1800 in Rising, Gjerpen, Skien, Telemark, Norge and died on April 8, 1879 in Gjerpen, Skien, Telemark, Norge at the age of 78.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Ole Paus

   Ole Paus, son of Cornelius Povelsen Paus and Christine Olsdatter Falck, was born on March 23, 1766 in Bjåland, Lårdal, Telemark, Norge and died on July 27, 1855 in Rising, Gjerpen, Skien, Telemark, Norge at the age of 89.

  2. Johanne Cathrine Plesner, daughter of Knud Plesner and Maria Kall, was born in 1770 in Skien, Telemark, Norge and died on December 8, 1847 in Gjerpen, Skien, Telemark, Norge at the age of 77.

 3. Generation 3 back to top
   4 of 4 possible ancestors (100% complete).
  1. Cornelius Povelsen Paus, son of Povel Corneliusen Paus and Marthe Christophersdatter Blom, was born in 1726 in Lårdal, Telemark, Norge and died before October 1799 in Gjerpen, Skien, Telemark, Norge.

  2. Christine Olsdatter Falck was born in 1732 in Kongsberg, Buskerud, Norge and died in February 1798 in Kongsberg, Buskerud, Norge at the age of 66.

  3. Knud Plesner was born before December 4, 1731 in Solum, Skien, Telemark, Norge and died before May 25, 1790 in Skien, Telemark, Norge.

  4. Maria Kall was born before February 25, 1741 in Skien, Telemark, Norge and died before February 28, 1786 in Skien, Telemark, Norge.

Christening

Ole Paus's Db. Christian Cornelius födt d 21ste og hjemmedöbt d 24de Octbr

Census
Shared note

1801 Folketelling - Hushald Ole Paus

Rising Søndre, Gjerpen Prestegjeld

FørenamnEtternamnHushaldstill.AlderSivilstandYrkeKjønn
OlePausHuusbonde35I 1te ægteskabSkipper og bruger en deel af gaardenM
Johanne CatharinePlesnerHans kone31I 2det ægteskabK
JacobVon der Lippe IbsenKonens børn4M
KnudIbsenKonens børn3M
Henric JohanPausBegges børn2M
Christian CorneliusPausBegges børn1M
JanHaagenssenTjeneste-folk20UgifteM
GunnilPausTjeneste-folk31UgifteK
Guri MariaOlesdtrTjeneste-folk30UgifteK
MariaHenningsdtrTjeneste-folk26UgifteK
Marthe MariaAndersdtrTjeneste-folk20UgifteK
AnneHaraldsdtrTjeneste-folk17UgifteK
MartheOlesdtrTjeneste-folk40UgifteK
Census
Shared note

1865 Folketelling - Hushald Christian Cornelius Paus

7 10, 27 Skien Kjøbstad, Skien Herad

P.nr.H.nr.NamnAlderFødestadFamiliestillingSivilstandYrkeBustatus
00602Christian Cornelius Paus66Gjerpen Prgj.HuusfadergByfoged i Skien
00702Edvarda Magrethe Paus f Qval59Vegi Prgj. i Nordl.Huusmoderg
00802Laura Johanne Irgens28FarsundDatterug
00902Edvarda Magrethe Paus19FarsundDatterug
01002Hans Olsen22Gjerpen Prgj.ugTjenestegut
01102Inger Kirstine Nielsdatter30Gjerpen Prgj.ugTjenestepige
01202Elen Klarine Clausdatter33Gjerpen Prgj.ugTjenestepige
Note

Christian Cornelius Paus (født 18. oktober 1800, død 8. april 1879) var en norsk jurist, embedsmann og politiker. Han var byfogd i Skien 1847–1874 og var innvalgt på Stortinget i tre perioder mellom 1848 og 1861. Han ble innvalgt som 2. representant fra Lister og Mandals amt i 1848, som 1. representant fra Skien i 1857 og igjen som 1. representant fra Skien i 1859. Han var konstituert amtmann i Bratsberg i tre perioder (1862–1863, 1864 og 1868–1869).

C. C. Paus var sønn av skipsreder og proprietær Ole Paus og Johanne Plesner. Både slektene Paus og Plesner tilhørte datidens handelspatrisiat i Skien. Hans morfar var Knud Plesner. Christian Cornelius Paus var onkel til Henrik Ibsen. Han var oppkalt med navnet Cornelius etter sin farfar, skoginspektør i Øvre Telemark Cornelius Paus (1726-1799), som hadde navnet fra sin farfar, sorenskriver i Øvre Telemark Cornelius Paus (1662-1723), som hadde navnet fra morfaren, Cornelius Jansen Trinnepol (1611-1678), som var trelasthandler, sagbrukseier og rådmann i Skien.

Paus ble cand. jur. i 1825. Allerede fra 1822 var han ansatt i Marinedepartementet, hvor han var fullmektig 1826–36. Han var fogd i Lister fra 1836 til han ble utnevnt til byfogd i Skien i 1847. I tillegg til sitt embede som byfogd var Paus også politimester, byskriver og magistrat.

På Stortinget var han medlem av gasje- og pensjonskomitéen 1857 og 1859-60, fengselslovkomitéen 1857, finanskomitéen 1858 og Lagtinget 1857-60.
Christian Cornelius Paus var eier av storgården Rising i Gjerpen, der han ble født og der han døde. Hans halvbror Knud Ibsen vokste også opp der etter at deres felles mor Johanne Plesner ble gift for andre gang med Ole Paus. I tillegg til å være halvbror av Knud Ibsen var han fetter av Marichen Altenburg. Han var videre bror av bl.a. Henrik Johan Paus og Christopher Blom Paus.

Byfogd Paus gate i Skien er oppkalt etter ham.

J. A. Schneider skriver i Fra det gamle Skien (bd. III, 1924) om ham:
«[Nicolai Benjamin Cappelens] eftermand som byfoged var Christian Cornelius Paus (søn av Ole Paus paa Rising i Gjerpen), som hadde været foged paa Lister fra 1836, thingmand [stortingsrepresentant] derfra i 48 (altsaa valgt før han tiltraadte i Skien) og nu hjemvendt til sin fødeegn [stortingsrepresentant var på det tidspunktet ikke noen fulltidsbeskjeftigelse]. Han var byfoged i Skien til 1874 og døde paa Rising 1879. Det ser ut som han har været en rolig og sikker embedsmand, der holdt sig utenfor dagens strid (Schwach bruker i et brev til Borchsenius det spøkende uttryk om ham at han var ikke nogen „ottendedels pause”, hvormed vel skal betegnes en vis solid langsomhet). Likesom Cappelen gjemte han paa gamle aviser, men medens Cappelens (heldigvis for størstedelen indbundne) samling er bevaret, blev Paus's efter hans død opbrændt som „braata”.»
Han var ridder av St. Olavs Orden.

Hans datter var gift med professor og kongelig livlege Frans Christian Faye, som overtok familieeiendommen Rising.