Nils Jørgen Nilssen, 17471812 (aged 65 years)

Name
Nils Jørgen /Nilssen/
Given names
Nils Jørgen
Surname
Nilssen

Nils Jørgen Nilssen has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

Descendants of Nils Jørgen Nilssen

 1. Generation 1
  1. Nils Jørgen Nilssen, son of Nils Nilssen and Berit Pedersdatter, was born about 1747 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge and died before July 12, 1812 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

Ancestors of Nils Jørgen Nilssen

 1. Generation 1
  1. Nils Jørgen Nilssen, son of Nils Nilssen and Berit Pedersdatter, was born about 1747 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge and died before July 12, 1812 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Nils Nilssen. He died in 1783 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

  2. Berit Pedersdatter, daughter of Peder Tollefsen and Bergitha Paulsdatter, was born about 1709 and died in 1795 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

 3. Generation 3 back to top
   2 of 4 possible ancestors (50% complete).
  1. Peder Tollefsen. He died about 1712 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

  2. Bergitha Paulsdatter. She died in 1744 in Lovika, Dverberg, Nordland, Norge.

Ekstraskatt
Shared note

Ekstraskatten Dverberg og Andenes 1764 - Lovika

"Mand=Tall over Dverberg og Andenes meenigheder Til Den allernaadigste anbefallede Extra Skatt
Efter forordningen d 23 Sept: 1762"

Gaardenis nafne og matricúls NúmmerOpsiddernis eller Eiernis nafne og deris caracteer som ere i RangenMænd og hústrúerTieniste folk af begge Kión og andre hos húúsbonden sig opholdende PersonerDe leilendinger húúsmænd og Indersters bórn af begge Kión som ere over 12 aar og icke fÿldet deris 16 aar, Der imidler tid ere befriede for at betale extra skatBemelte leilendinger húúsmænd og Inderster eller andre hos dem va´rende bórn som ere 16 aar og derover for hvilke skatten betalisOdel og Selv Ejernis bórn der ere 12 aar og derover for hvilke Skatten skal betalesDe contribúerendis fúlde antallDe fattige som ej formaa Skatten at betaleFattige Enker som ere i Rangen og haver mindre end 100 Rdr aarlig Pension, deris contigent efter hvers Rang og forordningens 7 articel naar deris vilkaar af amtmanden attesteres
No 288 Lovigen-Nils Nilsen---Nils Nilsen4--
--K: Beret Pedersd:---Else Marie Nilsd:---
--Enke Kirsten Johansd:Marit Svensd:--Torlóv Nilsen4--
---Paúl Olsen------
--Nils NilsenKaren Gregúsd:--Peder Torlóvfsen4--
--K: Marit Gregúsd:-------
--Christen Esúsen----1--
--Enkemand Peder PedersenAnne Gregúsd:---2--
Skatt
Shared note

Frivillig avgift 1773

Commissions Act Over den allernaadigst paabúne Frievillige Avgift Údi Wæsteraalens, Andens Og Loefodens Foderie for Aar 1773

Anno 1773 den 26 Maÿ blev paa Gaarden Buxnæs for Dverberg og Andenæs Præstegjelds Almúe continueret med den frivillige Gaves Erlæggelse,
údi Nærværelse av Amtmanden, fogden og Sorenskriveren, samt Sogne Præsten Hr: Otto Helm for Dverbergs meenighed og Hr: Eilert Hagerup Cauren
for Andenæs meenighed; hvorda /: eftterat Almúen var betÿdet Kongens Naade mod dem i henseende til Extra-Skattens Ophævelse med videre :/ blev fremkaldet av Dverbergs meenighed:

GardFørenamnFarsnamnRdrSkl
LoevigenPovelOlessón34
ChristenClaúsón8
gl:NielsNielssón12
NielsNielssón den únge24
Niels JórgenNielssón32
Skatt
Shared note

Frivillig avgift 1774

Register over den allernadigst paabúdne frievillige Skatt af Westeraalens, Andenes og Lofodens fogderie Pro Anno 1774

Anno 1774 den 28de Maji blev for Mÿhre og Andenæs fierdingers Almúe,
ved Sommer-Tingets holdelse paa Gaarden Búxnæs, constitueret med den
frievillige Gaves ÿdelse údi Overværelse af Sr Johan Fuurman paa Hr Amtsmand de Knagenhielms Vægne,
fogden og Sorenskriveren Sogne-Præsten Hr Otte Helm for Dverbergs Meenighed
og Hr Eiler Hagerup Kaurin for Andenæs Meenighed; da fólgende gav saaledes, som hereftter fólger:-

GardFørenamnFarsnamnRdrSkl
LoeviigPaúlOls:32
NielsNielss: gamle12
NielsNielss: únge24
Niels JórgenNielss:16
AndreasLarss:20
Skatt
Shared note

Frivillig avgift 1775

Register over den allernadigst paabudne Frievillige Skatt af Westeraalens, Andenes og Lofodens Fogderie Pro Anno 1775

Den 16de Ejúsdem blev denne Commission af mer bemelte Commissarier
tilligemed stedkommende Præster Hr Otto Helm og Hr Eiler Hagerúp Kaúrin
fremholdet og ladt paa gaarden Búxnes for Mÿhre og Andenes fierdinger,
hverefter Matricúlens Númmerblev fremkaldet.-

GardFørenamnFarsnamnRdrSkl
LoevigenPoúlOlsen24
NielsNielsen8
NielsNielsen ÿngre24
Niels JórgenNielsen12
AndersLarssen16
Census

Leidangsmanntall
"Mandtal over Leedingens Andsættelse udi Westeraalens,
Andenæs og Lofodens Fogderie for Aaret 1780"

Census

Leidangsmanntall
"Mandtal over Ledingens Ansættelse udi Westeraalens,
Andenæs og Lofodens Fogderie for Aaret 1785"