Morits Jakobsson, 16651748 (aged 82 years)

Name
Morits /Jakobsson/
Given names
Morits, Maurits
Surname
Jakobsson
Name
Morits Jakobsson /Bjørkedal/
Type
also known as
Given names
Morits Jakobsson
Surname
Bjørkedal
Birth February 13, 1665 45
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1665 Bleff min Søn Moridtz Jacob søn fød paa Bierche Dall. Gud lade hanom I Herrens fryct Op Woxe, Erligen att Leffue Och salligen Att Død."

Census 1666 (aged 0)
Note: Sogneprestens manntal 1666

Sogneprestens manntal 1666

Sör. Birkedal, Woldens Sogn

Jacob Olß. bruger 5 mellag. er 56 aar

Tiende: 1 Mele

Søner: Pofl jacobßon er 12 aar Peder Jacobßon er 6 aar Mouritz Jacobß er 1 aar

Birth of a brotherHans Jakobson
March 2, 1669 (aged 4 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1669 Den 2 Martj War min Sön Hans Jacobßön föd paa Bierche Dallen gud Lade hannem Op Woxe Wdi gudß frÿct"

Birth of a sisterEline Jakobsdotter
January 26, 1673 (aged 7 years)
Birth of a brotherJakob Jakobsson
1677 (aged 11 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 4. april:

"Anno 1677 Bleff Min Sön Jacob Jacobßön föd paa Bierche dall Gud Lade Hannom i herrens frÿct Opwoxe. Amen"

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka at Jakob var fødd 3. oktober.

Death of a paternal grandfatherOle Pålsson
1679 (aged 13 years)

Birth of a brotherJon Jakobsson
May 9, 1681 (aged 16 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 9. mai

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 9. mai

"Anno 1681 Bleff min Sön Jon Jacob Sön föd Paa Bierche dal"

Death of a sisterEline Jakobsdotter
February 21, 1694 (aged 29 years)
Note: Calendarium Historicum

Calendarium Historicum

"Anno 1694 Den 21 Februari Döde ßallig Elline Jacobs Dather Gud [giffue lagt til i margen] hinde En ßallig Op standelse Da Hindiß gansche Allder var 21 Aar"

Death of a sisterAnne Jakobsdotter
May 24, 1696 (aged 31 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1696 den 24 Maj Døde Anne Jacobs Daatter. Gud giffue hinde En salig Och gledelig Opstandelse. Hindes Alder ehr 33 aar 13 Wge."

Death of a fatherJakob Olsson
before May 1697 (aged 32 years)
Event
Tingbok
November 4, 1697 (aged 32 years)
Note: Arvingane etter Anne Moritsdotter skulda Ingeborg Hansdotter for arvesvik i 1697.

Arvingane etter Anne Moritsdotter skulda Ingeborg Hansdotter for arvesvik i 1697. Saka mot Ingeborg Hansdtr. og Morits Jakobsson vert teken opp att på hausttinget, men utsett då Ingeborg var "Siug"

Event
Tingbok
February 4, 1698 (aged 32 years)
Note: Ingeborg og Morits går fri frå tiltale
Death of a brotherJakob Jakobsson
before 1700 (aged 34 years)
Note: Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Jachob Jachobsen fød 1677 den 3d. october, døde i Bergen 16.."

Census 1701 (aged 35 years)
Note: Alder: 48 År
Death of a half-sisterKirsten Jakobsdotter
before September 9, 1701 (aged 36 years)
MarriageBrite DanielsdotterView this family
1702 (aged 36 years)
Note: Lars Olsson d.e skriv i Larsboka:

Lars Olsson d.e skriv i Larsboka:

"Britte Danielsdater, giftt Med Moridz Jachobsen Sør Bierchedal 1702"

Birth of a daughterEli Moritsdotter
November 21, 1706 (aged 41 years)
Note: Eli Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

Eli Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

"Anno 1706 Den 21 nouember Er ieg Elen Moris Daater föd til Den Sÿndig Werden"

Event
Skoskatten 1711
1711 (aged 45 years)

Note: Mouritz Sør Bierchedal er nemnd som lagrettemann ved skoskatten 1711
Birth of a sonDaniel Moritsson
September 1711 (aged 46 years)
Note: Calendarium Historicum

Calendarium Historicum

Daniel Moritsson skriv sjølv under 2. september, men utan å nemne dato: "Ao 1711 Er Jeg Daniel Moris sön föd til dene Verden gud gife mig Christelig at leue og Salig at döe og med ale guds Wdualde op stige paa Dome Dag til Euige fryd og Salighed Daniel Moris Sön Söre Birche dal Egen haand"

På udatert side står står skrive: "Danill Moritzsön er föd 1711 di 4 September og döde 1782 di 18 Desemer"

Peder Jakobsson (1744-1817) skriv i Jakobsboka: "Hand var fød i Søre Bjerke Dalen den 4 Septemb 1711"

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Daniel Moridzen, fød 1711 den 2 Seftember"

Birth of a daughterGuri Moritsdotter
October 8, 1714 (aged 49 years)
Note: Guri Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

Guri Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

"Ano 1714 Er JEg Guri Moris Datter föd til DenE Syndig uerden gud giiv mig christelig at leue og salig att dö"

Birth of a daughterIngeborg Moritsdotter
February 19, 1719 (aged 54 years)
Note: Ingeborg Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

Ingeborg Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

"Ano 1719 Er Jeg Ingbaar Moritz Datter föd paa bierche Dalen. Gud giiv mig Christlig att leu og Salig att Döe og med ale gudus uduald igen op Staa"

Death of a motherIngeborg Hansdotter
before November 27, 1721 (aged 56 years)

Matrikkel
Matrikkelforarbeidet 1723
1724 (aged 58 years)
Birth of a daughterAnne Moritsdotter
May 12, 1724 (aged 59 years)
Note: Anne Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

Anne Moritsdotter skriv sjølv i Calendarium Historicum:

"Anno 1724 Er Jeg Anne Moris Datter fföde Paa bierche Dalen. gud giue mig Christelig att leue og Salig att Döe Amen"

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Anne Moridzdater, fød 1724 den 12 Maij i Kiele, Hvor deres Sali Moder Berette Daniels datter døde Paa barselseng samme tid 1724 den 16 Maij"

Death of a wifeBrite Danielsdotter
May 16, 1724 (aged 59 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1724 (d 16 mai) Döde Min Kirre Moder Britte Daniels Datter udi Kiile og Bleu begrauen d 19 Mai udi uols Kirch gard og gud gii hind och Staa med ale guds uduald paa Domens Dag"

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Anne Moridzdater, fød 1724 den 12 Maij i Kiele, Hvor deres Sali Moder Berette Daniels datter døde Paa barselseng samme tid 1724 den 16 Maij"

Burial of a wifeBrite Danielsdotter
May 19, 1724 (aged 59 years)
Death of a half-brotherOle Jakobsson
before May 27, 1727 (aged 62 years)
Marriage of a childOle LarssonEli MoritsdotterView this family
November 6, 1729 (aged 64 years)
Note: Daniel Moritson skriv i Calendarium Historicum under 6. november

Daniel Moritson skriv i Calendarium Historicum under 6. november

"Ano 1729 Di 6 Noue Stod Lars Olls Söns (brölöp med) min sösters Eli Moris Dat I Velsuigen gud giue De.. Lych og Velsignelse al Deris liufs tid. Amen Ano 1729 Di 13 Nouember"

Dette må vere ei forveksling. Eli var fyrst gift med Ola Larsson Lid, som døde i 1734 (skifte 1735). Ho gifta seg då med Lars Olsson Telset (skifte 1763). Broren Daniel kan ha skrive dette i ettertid, og truleg bytta om namna på ektemakane.

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Elinn Moridzdat gift 1729 i November Med Olle Larsen Vels Vig, 2. gang Med Lars Olsen telsæd 1736"

Birth of a granddaughterBrite Olsdotter
1733 (aged 67 years)
Birth of a granddaughterElen Olsdotter
1734 (aged 68 years)
Birth of a grandsonOle Larsson
about 1736 (aged 70 years)
Marriage of a childLars OlssonEli MoritsdotterView this family
1736 (aged 70 years)
Note: Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka:

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Elinn Moridzdat gift 1729 i November Med Olle Larsen Vels Vig, 2. gang Med Lars Olsen telsæd 1736"

Marriage of a childLars OlssonGuri MoritsdotterView this family
January 16, 1746 (aged 80 years)
Note: Lars Olsson skriv i Calendarium Historicum under 16. januar:

Lars Olsson skriv i Calendarium Historicum under 16. januar:

"Anno 1746 den 16 Janvarij stod Mit Brylöp Paa Nöre Bierchedal I gode Veners Nerværelse Med Guri Moridz dater Sör Bierchedal. Herren Lychsalig giör oss i det gud er behagelig og os self gafnlig at Vi maa saaledes her I din Verden leve og Elske hver andre at Vi hiset Samtlig maa bekomme livsens Krone. Amen Lars Olsen Nöre Bierchedal EH"

Marriage of a childDaniel MoritssonElen OlsdotterView this family
July 3, 1746 (aged 81 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

" Anno 1746 den 3. Julij stod Mit brylöb med min Kr. Hustru Ellie Olsdatte Her Paa gaarden Søre Bierchedalen I Herrens Navn."

Ola Larsson skriv i Larsboka: "Ao 1746 den 2 Juni blef Ellin Olsdaters brølløb Med Daniel Moridsen I Søre Bierchedahl holden i gode Venners Nærværelse"

Birth of a grandsonMorits Danielsson
April 21, 1747 (aged 82 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1747 di 21 Aprilij födes min lille Sön Morids Danielsen og Döde 6 Dage der effter gud give at vi maa udi Himmelen Igien Samles Hvor al Sorig skal ophöre Hvor vi skule mætes af Hans Ansigtis glædelige Beskuelse"

Christening of a grandsonMorits Danielsson
April 22, 1747 (aged 82 years)
Death of a grandsonMorits Danielsson
about April 27, 1747 (aged 82 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1747 di 21 Aprilij födes min lille Sön Morids Danielsen og Döde 6 Dage der effter gud give at vi maa udi Himmelen Igien Samles Hvor al Sorig skal ophöre Hvor vi skule mætes af Hans Ansigtis glædelige Beskuelse"

Iflg kyrkjeboka, død 8 d. gl.

Burial of a grandsonMorits Danielsson
May 28, 1747 (aged 82 years)
Death before February 2, 1748 (aged 82 years)
Note: Alder: 83 Aar

Alder: 83 Aar

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Deres fader Moridtz Jachobsen døde Ao 1748 den 3die Februarij"

Burial February 2, 1748 (on the date of death)
Probate April 20, 1748 (2 months after death)
Note: Skifte etter Maurits Jakobsson Bjørkedal
Birth

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1665 Bleff min Søn Moridtz Jacob søn fød paa Bierche Dall. Gud lade hanom I Herrens fryct Op Woxe, Erligen att Leffue Och salligen Att Død."

Census

Sogneprestens manntal 1666

Sör. Birkedal, Woldens Sogn

Jacob Olß. bruger 5 mellag. er 56 aar

Tiende: 1 Mele

Søner: Pofl jacobßon er 12 aar Peder Jacobßon er 6 aar Mouritz Jacobß er 1 aar

Event

Arvingane etter Anne Moritsdotter skulda Ingeborg Hansdotter for arvesvik i 1697. Saka mot Ingeborg Hansdtr. og Morits Jakobsson vert teken opp att på hausttinget, men utsett då Ingeborg var "Siug"

Event

Ingeborg og Morits går fri frå tiltale

Census

Alder: 48 År

Marriage

Lars Olsson d.e skriv i Larsboka:

"Britte Danielsdater, giftt Med Moridz Jachobsen Sør Bierchedal 1702"

Event

Mouritz Sør Bierchedal er nemnd som lagrettemann ved skoskatten 1711

Death

Alder: 83 Aar

Lars Olsson (1711-1790) skriv i Larsboka: "Deres fader Moridtz Jachobsen døde Ao 1748 den 3die Februarij"

Probate

Skifte etter Maurits Jakobsson Bjørkedal

Morits Jakobsson has 3 first cousins recorded

Father's family (3)

Parents Frans Olsson + Maren Moritsdotter
1 Ole Fransson 16581733
Parents Frans Olsson + Kirsten Steinarsdotter
1 Margrete Fransdotter 16721758
2 Johan Fransson 16821735

Mother's family (0)