Lisbet Knutsdotter, 17561848 (aged 92 years)

Name
Lisbet /Knutsdotter/
Given names
Lisbet
Surname
Knutsdotter
Name
Lisbet Knutsdotter /Alsaker/
Given names
Lisbet Knutsdotter
Surname
Alsaker
Birth before August 4, 1756
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1756 di 5 Augustus Er Lisbet Knuds Dat föd til verden paa Gaarden Alsage i Eijd Prestegield i Norfior. Gud lad hind Christeligen leve og Saligen Död. Lisbet Knuds Dat Söre Bierchedal DMSBierch"

Christening August 4, 1756 (aged 0 days)
Event
Calendarium Historicum
May 16, 1779 (aged 22 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1780* den 16 Maius Kaam min Hustru Lisebet Knudzdatter förste gang til Symör for at bese sin Giem Sted. Moritz Danilsön Sörebierchedal"

*Er nok truleg 1779

INDI:ENGA June 6, 1779 (aged 22 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"1779 den 7 Juni Blev ieg trolaavet med min Kiereste Lisebet Knuds Datter Alsager af H: Samuel Leganger Paa Mels Prestegaard i Herens nafn i gode Veners nær Værelse, og Holt Vor trolaavelsesfest Paa garden Alsager i gode Veners nærværelse Paa same tid den 7 Juni"

"og di 12 Juni reiste mi kærreste i fraa sine gode for eldre og kaam hid den 12 juni en lördag, gud lade sin gode aand ..."

Kyrkjebok: D: 6te Junii Ung Karl Moritz Daniels Bierkedahl med pigen Lisbet Knuds Datter Alsager Caut: Ole Alsager, Peder Bierkedal

EngagementMorits DanielssonView this family
June 6, 1779 (aged 22 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"1779 den 7 Juni Blev ieg trolaavet med min Kiereste Lisebet Knuds Datter Alsager af H: Samuel Leganger Paa Mels Prestegaard i Herens nafn i gode Veners nær Værelse, og Holt Vor trolaavelsesfest Paa garden Alsager i gode Veners nærværelse Paa same tid den 7 Juni"

"og di 12 Juni reiste mi Kæreste i fraa sine gode for ældre og kaam Hid den 12 juni en lördag, gud lade Sin gode aand Stedse vere hindes ledsager baade i Liv og Död ia baade i Sorg og i glede Moritz Danielsen Anno 1779 di 12 Juni"

Kyrkjebok: D: 6te Junii Ung Karl Moritz Daniels Bierkedahl med pigen Lisbet Knuds Datter Alsager Caut: Ole Alsager, Peder Bierkedal

MarriageMorits DanielssonView this family
June 27, 1779 (aged 22 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 27. juni:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 27. juni:

"Anno 1779 den 27 Juni blev Jeg copuleret den 4 Syndag efter trefoldighed i Voldens Hoved Kierk med min Hustru Lisbet Knudsdatter og Holt Vores brylöb Paa gaarden Söre bierchedal i gode Veners nærværelse Paa same tid i Herrens navn, Moritz Danielsen bierchedal 1779 den 27 Juni"

Vidare under 28. juni: "Vi var det sist Brude Par som Her Hans Ström viede i Volden og Hans Ström ....."

(Hans Strøm var prest i Volda frå 1764 til 1779)

Kyrkjebok: 4 S: eftter Trinit i Wold: Kirke Copulati: Mouritz Danielson Bierkedahl Lisbeth Knudsd: Halsager

Vigsla er ført i kyrkjeboka av Tolleph Samuelss. Stub. Han vart innsett som sokneprest i Volda 5. søndagen etter Trinitatis, altso søndagen etter vigsla.

Birth of a sonDaniel Moritsson
March 19, 1780 (aged 23 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 14. desember: "Anno 1780 di 19de Marti blev min Lille Sön Daniel Moritzsen föd til verden. Fadderne vare: Peder Claussen Bierchedal Moridz Larssen N: Bierchedal Peder Pedersen Bierchedal Anne Anders Dat: Bierchedal Ziri Lars Datt: Langvand"

Under 19. mars: "Anno 1780 di 19 Martius er min Sön Daniel Moritzsön föd til Verden klochen 1 for middag. gud give ham christelige at leve og Salig at döe og eftter döden den evige ro og hvile i abrahams Skiöd"

I margen står skrive: "det var Palme Söndag"

Under 21. februar: "Anno 1780 di 19 Martius er Daniel Moritz Sön föd til verden gud give at hand matte opvogse i en sand gudsfrÿg og Salig Heds Konskab christieligen at leve og Saligen at Döe amen, Moritz Daniel Sön"

Under 24. mars: "Anno 1780 Di 19 Marti Kloken 1 formid Dag er Daniel Moritz Sön föd til Werden paa gaarden Sör birchedal Hans fadere War Peder Claussön birchedal Peder Pedersön ibidm Moritz Larssön nöre birchedal Ane anders datter Söre birchedal Siri Lars Datter Lange Wand"

Christening of a sonDaniel Moritsson
March 20, 1780 (aged 23 years)
Event
Introduksjon
April 21, 1780 (aged 23 years)
Birth of a sonKnut Moritsson
September 4, 1786 (aged 30 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 6. september: "Anno 1787* di 4 September kloken 11 formiddag var min lile Sön Knud Moritzsön föd til værd og hand var frisk i faa dager blev Saa Svag og döde di 10 September kloken 10 formiddag da hans kortte alder var 6 dager"

Under 21. februar: "Anno 1785* di 4 Septtemr er Knud Moritz Sön föd til verden og Hand döde 6 dagr der Eftter"

*Må vere 1786

Christening of a sonKnut Moritsson
September 10, 1786 (aged 30 years)
Death of a sonKnut Moritsson
September 10, 1786 (aged 30 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

"Anno 1785 di 4 Septtemr er Knud Moritz Sön föd til verden og Hand döde 6 dagr der Eftter"

Event
Introduksjon
October 8, 1786 (aged 30 years)
Birth of a daughterSynneve Moritsdotter
April 12, 1788 (aged 31 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Under 12. april: "Anno 1788 di 12 Aprili Kloken 5 for midag er min lile Datter Sÿneve Moritz Datter föd til Verden paa gaarden Sör Bierchdal gud give Hon maa christelige maa leve og Salig at död i Her.. Moritz Daniel Sön 1791 di 25 maritz"

Under 21. februar: "Anno 1788 di 12 Aprili er Sÿneve Moritz Datter föd til Verden gud lade hind op vogse i alle christelige dÿde og Salig Hedes Betragttninger til döden amen"

Christening of a daughterSynneve Moritsdotter
April 13, 1788 (aged 31 years)
Death of a husbandMorits Danielsson
July 11, 1798 (aged 41 years)
Note: Calendarium Historicum:

Calendarium Historicum:

"Anno 1798 dj 11te Julius Döde min Salig fader Morits Danielsen Sör Bierchedal"

Skrive under 12. juli: "Anno 1798 den 11de Jullj Döde min salig Fader Mauritz Daniel Sen Söre Bjerkedal Klokken 2 efter middag, Der han var 50 aar og 8 Uger gamel og bode her paa Gaarden i 19 aar og 4 uger."

Daniel Moritsson skriv under 18. november: "Anno 1798 den 11de Julljus döde min Sallig Fader Mauritz Daniel Sen der han haver levet i verden en Tiid af femti aar og 8de Uger"

Burial of a husbandMorits Danielsson
July 29, 1798 (aged 41 years)
Note: 8 S: ef Tref i Wolden

8 S: ef Tref i Wolden

Morits Birkdal 50 aar

Census February 1, 1801 (aged 44 years)

1801 Folketelling - Hushald Lisbet Knudsdotter

Birkedal Søre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld, Romsdal Amt

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lisbet Knudsdtr Huusmoder 45 Enke efter første ægteskab Bondekone og gaardbruger K
Daniel Moridsen Deres børn 21 Ugift M
Synneve Moridsdtr Deres børn 13 K
Knud Rasmusen Løsæt Tienestefolk 27 Reserve M
Britte Rasmusdatter Løsæt Tienestefolk 31 Ugift K
Elen Larsdatter Reite Tienestefolk 24 K
Marriage of a childDaniel MoritssonCecilie DanielsdotterView this family
June 26, 1803 (aged 46 years)
Birth of a granddaughterLisbet Danielsdotter
August 8, 1804 (aged 48 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 18. august: "Anno 1804. Den 8de Augustus blev Min lile Datter Elisebet Daniel Datter föd til Verden kloken 6 formidag paa gaarden Söre Bierchedal gud giv hind Christlig at leve og op Voxe i gud frÿgt og al Christlig Dÿd til sin Dödes Dag"

Under 19. august: "Anno 1804 den 8de August Er min lile Datter Elisabet Daniel Dater föde til Verden kloken 6 formidag"

Christening of a granddaughterLisbet Danielsdotter
August 12, 1804 (aged 48 years)
MarriageRasmus JakobssonView this family
December 28, 1804 (aged 48 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 30. desember: "Anno 1805* den 14 September Reyste min Moder Her fra og til Wassboten hvor Hun blev trolovet med Rasmus Jacobsen Vasboten og blev Koupeleret med Ham den 28 December 1805"

*må vere 1804

Rasmus Jakobsson Vassbotn skriv sjølv i sine skrifter: "Anno 1804 om Høsten... Den 25. December [1804] bleve vi Copulerede i Woldens Kierke i Herrens Navn. I min alders 56 og hindes 49 aar"

Birth of a grandsonMorits Danielsson
November 28, 1806 (aged 50 years)
Christening of a grandsonMorits Danielsson
November 30, 1806 (aged 50 years)
Birth of a granddaughterAnne Marta Danielsdotter
July 10, 1810 (aged 53 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 18. november

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 18. november

"Anno 1810 Den 10 Jullj blev min datter Anmarta Daniel Datter föd til Verden Gud giv at hun maa til Tage i alder og naade hos Gud og menneskene"

Under 4. februar står skrive "Anno 1810 Den 10de Juli Blev min Lile Datter Annemarta Danielsdate föd til Werden kloken 9 efter Midag"

Under 6. februar står skrive "Anno 1810 Den 10de Jullj Blev min Lile Datter Anmarta Daniels Datte föd til Werden Gud forfremme Hinde i al Christlig Dyder"

Christening of a granddaughterAnne Marta Danielsdotter
July 22, 1810 (aged 53 years)
Birth of a grandsonDaniel Danielsson
January 21, 1813 (aged 56 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1813 den 21te Januarius Blev min lile Sön Daniel Daniel Sen Bjerchedal til verden Kloken 1 efter midag Gud give Han maae til Tage i al Khristelige dyder og Kunskab saa lenge han leve her i Tiden"

Christening of a grandsonDaniel Danielsson
January 31, 1813 (aged 56 years)
Marriage of a childRasmus Sivertsson AarflotSynneve MoritsdotterView this family
July 2, 1816 (aged 59 years)
Birth of a grandsonKnut Danielsson
February 23, 1817 (aged 60 years)
Christening of a grandsonKnut Danielsson
March 7, 1817 (aged 60 years)
Birth of a grandsonSivert Rasmusson Aarflot
May 9, 1817 (aged 60 years)
Christening of a grandsonSivert Rasmusson Aarflot
May 14, 1817 (aged 60 years)
Birth of a granddaughterGurine Elisabet Rasmusdotter Aarflot
December 6, 1818 (aged 62 years)
Christening of a granddaughterGurine Elisabet Rasmusdotter Aarflot
December 13, 1818 (aged 62 years)
Death of a grandsonMorits Danielsson
June 19, 1819 (aged 62 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 19. juli:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 19. juli:

"Anno 1819 di 19 Juli Döde min kjære Sön der han var 12 aar og 29 Uger Gamel Fred med dit stöv Mourits Danielsen"

Iflg. Jakobsboka, omkom Morits då han fekk eit lass never over seg.

"Den 19 Juni døde Moritz Danielsen Bierchedal op i Bruneveyen og blev der qvælt under et Næverlæs i sin Alders 13de aar"

Burial of a grandsonMorits Danielsson
June 23, 1819 (aged 62 years)
Death of a grandsonKnut Danielsson
January 11, 1820 (aged 63 years)
Burial of a grandsonKnut Danielsson
January 15, 1820 (aged 63 years)
Birth of a grandsonMorits Rasmus Danielsson
June 20, 1820 (aged 63 years)
Christening of a grandsonMorits Rasmus Danielsson
June 25, 1820 (aged 63 years)
Birth of a grandsonMorits Andreas Rasmusson Aarflot
April 13, 1821 (aged 64 years)
Christening of a grandsonMorits Andreas Rasmusson Aarflot
April 22, 1821 (aged 64 years)
Death of a husbandRasmus Jakobsson
June 23, 1821 (aged 64 years)
Birth of a grandsonKnut Danielsson
December 19, 1823 (aged 67 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 24. januar

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 24. januar

"Anno 1823 Den 19 December Blev min Lile Sön Knud Danielsen föd til Verden Kloken 1..."

Christening of a grandsonKnut Danielsson
December 25, 1823 (aged 67 years)
Birth of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
March 10, 1826 (aged 69 years)
Christening of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
March 19, 1826 (aged 69 years)
Death of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
June 3, 1826 (aged 69 years)
Burial of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
June 6, 1826 (aged 69 years)
Birth of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
November 22, 1829 (aged 73 years)
Christening of a grandsonRasmus Rasmusson Aarflot
December 6, 1829 (aged 73 years)
Birth of a granddaughterAne Berte Severine Rasmusdotter Aarflot
February 23, 1831 (aged 74 years)
Christening of a granddaughterAne Berte Severine Rasmusdotter Aarflot
March 20, 1831 (aged 74 years)
Death of a grandsonSivert Rasmusson Aarflot
June 25, 1836 (aged 79 years)

Burial of a grandsonSivert Rasmusson Aarflot
June 30, 1836 (aged 79 years)
Death of a sonDaniel Moritsson
October 13, 1845 (aged 89 years)
Note: Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna saman med svigerdottera Anne Ragnhild Nilsdotter frå Nøre Bjørkedal. Dei hadde rodd over vatnet for å hente heimanfølgjet hennar, m.a. ei ku som dei tok inn i båten. Komne ut på vatnet, vart kua ustyrleg og båten kvelva. Båe dei to vaksne drukna, men brorsonen til Anne, den fire år gamle Nils, heldt seg flytande på ei smørkanne og vart berga

Death December 27, 1848 (aged 92 years)
Burial December 30, 1848 (3 days after death)
Birth

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1756 di 5 Augustus Er Lisbet Knuds Dat föd til verden paa Gaarden Alsage i Eijd Prestegield i Norfior. Gud lad hind Christeligen leve og Saligen Död. Lisbet Knuds Dat Söre Bierchedal DMSBierch"

Event

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1780* den 16 Maius Kaam min Hustru Lisebet Knudzdatter förste gang til Symör for at bese sin Giem Sted. Moritz Danilsön Sörebierchedal"

*Er nok truleg 1779

Engagement

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"1779 den 7 Juni Blev ieg trolaavet med min Kiereste Lisebet Knuds Datter Alsager af H: Samuel Leganger Paa Mels Prestegaard i Herens nafn i gode Veners nær Værelse, og Holt Vor trolaavelsesfest Paa garden Alsager i gode Veners nærværelse Paa same tid den 7 Juni"

"og di 12 Juni reiste mi kærreste i fraa sine gode for eldre og kaam hid den 12 juni en lördag, gud lade sin gode aand ..."

Kyrkjebok: D: 6te Junii Ung Karl Moritz Daniels Bierkedahl med pigen Lisbet Knuds Datter Alsager Caut: Ole Alsager, Peder Bierkedal

Engagement

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"1779 den 7 Juni Blev ieg trolaavet med min Kiereste Lisebet Knuds Datter Alsager af H: Samuel Leganger Paa Mels Prestegaard i Herens nafn i gode Veners nær Værelse, og Holt Vor trolaavelsesfest Paa garden Alsager i gode Veners nærværelse Paa same tid den 7 Juni"

"og di 12 Juni reiste mi Kæreste i fraa sine gode for ældre og kaam Hid den 12 juni en lördag, gud lade Sin gode aand Stedse vere hindes ledsager baade i Liv og Död ia baade i Sorg og i glede Moritz Danielsen Anno 1779 di 12 Juni"

Kyrkjebok: D: 6te Junii Ung Karl Moritz Daniels Bierkedahl med pigen Lisbet Knuds Datter Alsager Caut: Ole Alsager, Peder Bierkedal

Marriage

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 27. juni:

"Anno 1779 den 27 Juni blev Jeg copuleret den 4 Syndag efter trefoldighed i Voldens Hoved Kierk med min Hustru Lisbet Knudsdatter og Holt Vores brylöb Paa gaarden Söre bierchedal i gode Veners nærværelse Paa same tid i Herrens navn, Moritz Danielsen bierchedal 1779 den 27 Juni"

Vidare under 28. juni: "Vi var det sist Brude Par som Her Hans Ström viede i Volden og Hans Ström ....."

(Hans Strøm var prest i Volda frå 1764 til 1779)

Kyrkjebok: 4 S: eftter Trinit i Wold: Kirke Copulati: Mouritz Danielson Bierkedahl Lisbeth Knudsd: Halsager

Vigsla er ført i kyrkjeboka av Tolleph Samuelss. Stub. Han vart innsett som sokneprest i Volda 5. søndagen etter Trinitatis, altso søndagen etter vigsla.

CensusView

1801 Folketelling - Hushald Lisbet Knudsdotter

Birkedal Søre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld, Romsdal Amt

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lisbet Knudsdtr Huusmoder 45 Enke efter første ægteskab Bondekone og gaardbruger K
Daniel Moridsen Deres børn 21 Ugift M
Synneve Moridsdtr Deres børn 13 K
Knud Rasmusen Løsæt Tienestefolk 27 Reserve M
Britte Rasmusdatter Løsæt Tienestefolk 31 Ugift K
Elen Larsdatter Reite Tienestefolk 24 K
Marriage

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 30. desember: "Anno 1805* den 14 September Reyste min Moder Her fra og til Wassboten hvor Hun blev trolovet med Rasmus Jacobsen Vasboten og blev Koupeleret med Ham den 28 December 1805"

*må vere 1804

Rasmus Jakobsson Vassbotn skriv sjølv i sine skrifter: "Anno 1804 om Høsten... Den 25. December [1804] bleve vi Copulerede i Woldens Kierke i Herrens Navn. I min alders 56 og hindes 49 aar"

Note

Etter at mannen Morits Danielsson døde, vart Lisbet i 1804 gift med Rasmus Jakobsson Bjørkedal, Bøgarden i Vassbotnen

No family available