Daniel Moritsson, 17801845 (aged 65 years)

Name
Daniel /Moritsson/
Given names
Daniel
Surname
Moritsson
Name
Daniel Moritsson /Bjørkedal/
Type
also known as
Given names
Daniel Moritsson
Surname
Bjørkedal
Birth March 19, 1780 31 23
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 14. desember: "Anno 1780 di 19de Marti blev min Lille Sön Daniel Moritzsen föd til verden. Fadderne vare: Peder Claussen Bierchedal Moridz Larssen N: Bierchedal Peder Pedersen Bierchedal Anne Anders Dat: Bierchedal Ziri Lars Datt: Langvand"

Under 19. mars: "Anno 1780 di 19 Martius er min Sön Daniel Moritzsön föd til Verden klochen 1 for middag. gud give ham christelige at leve og Salig at döe og eftter döden den evige ro og hvile i abrahams Skiöd"

I margen står skrive: "det var Palme Söndag"

Under 21. februar: "Anno 1780 di 19 Martius er Daniel Moritz Sön föd til verden gud give at hand matte opvogse i en sand gudsfrÿg og Salig Heds Konskab christieligen at leve og Saligen at Döe amen, Moritz Daniel Sön"

Under 24. mars: "Anno 1780 Di 19 Marti Kloken 1 formid Dag er Daniel Moritz Sön föd til Werden paa gaarden Sör birchedal Hans fadere War Peder Claussön birchedal Peder Pedersön ibidm Moritz Larssön nöre birchedal Ane anders datter Söre birchedal Siri Lars Datter Lange Wand"

Christening March 20, 1780 31 23 (aged 1 day)
Death of a paternal grandfatherDaniel Moritsson
December 19, 1782 (aged 2 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 18. desember: "1782 di 19 Desemr Kloken 6 for middag döde min Salige fader Daniel Moritzson Eftter at hand havde levd en alder af 71 aar og 15 uger, gud give hannom glædelig op standelse Paa domedag"

Under 3. september: "Anno 1782 den 19* Deseber døde min Salig fader Daniel Morissen efter at Hand Havde levet en Alder af 71 aar og nogle Uger, i hvilken tid Hand udi at skilige maader for Søgtte megen møye, Kors og giænvaardig-Hed Som gud allene ret er bekiænt. ieg lod ham farre med Sorig og graad, men ieg Haaber og tror at gud Skal give mig Ham igiæn mæd glæde paa den store forløseres Dag. Moritz Danielsen 1782."

*18 er endra til 19

I margen under 3. september er lagt til: "og blev Begraven Den 21 Desember under en hvid marmorsteen"

På udatert side i Calendarium Historicum står skrive: "Danill Moritzsön er föd 1711 di 4 September og döde 1782 di 18 Desemer"

I "Larsboka" har Lars Olsson (1711-1789) skrive: "1782 den 20de Desember døde Daniel Moridzen Søre Bierchedal. Hans alder var 71 aar"

Peder Jakobsson (1744-1817) skriv i sitt Tiids Register (Jakobsboka): "1782 den 18 Desember Døde Daniel Moritz Sen Søre Bierchedal da hand haver været sængeligende 3 1/4 aar og fra forstand, og med sin igien levende Hustru Haver hand levet i Ægteskab udi 36 aar, og i den tid Haver Herren vælsignet Dem med 8 børn. 4 er gaaet for Faderen og 4 er igien levende, da den Salig Mands Alder var 71 aar 15 uger 3 Dage. Hand var fød i Søre Bjerke Dalen den 4 Septemb 1711"

Burial of a paternal grandfatherDaniel Moritsson
December 21, 1782 (aged 2 years)
Note: Calendarium Historicum 3. september

Calendarium Historicum 3. september

I venstre marg står skrive: "og blev Begraven Den 21 Desember under en hvid marmorsteen"

Birth of a brotherKnut Moritsson
September 4, 1786 (aged 6 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 6. september: "Anno 1787* di 4 September kloken 11 formiddag var min lile Sön Knud Moritzsön föd til værd og hand var frisk i faa dager blev Saa Svag og döde di 10 September kloken 10 formiddag da hans kortte alder var 6 dager"

Under 21. februar: "Anno 1785* di 4 Septtemr er Knud Moritz Sön föd til verden og Hand döde 6 dagr der Eftter"

*Må vere 1786

Christening of a brotherKnut Moritsson
September 10, 1786 (aged 6 years)
Death of a brotherKnut Moritsson
September 10, 1786 (aged 6 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

"Anno 1785 di 4 Septtemr er Knud Moritz Sön föd til verden og Hand döde 6 dagr der Eftter"

Birth of a sisterSynneve Moritsdotter
April 12, 1788 (aged 8 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum

Under 12. april: "Anno 1788 di 12 Aprili Kloken 5 for midag er min lile Datter Sÿneve Moritz Datter föd til Verden paa gaarden Sör Bierchdal gud give Hon maa christelige maa leve og Salig at död i Her.. Moritz Daniel Sön 1791 di 25 maritz"

Under 21. februar: "Anno 1788 di 12 Aprili er Sÿneve Moritz Datter föd til Verden gud lade hind op vogse i alle christelige dÿde og Salig Hedes Betragttninger til döden amen"

Christening of a sisterSynneve Moritsdotter
April 13, 1788 (aged 8 years)
Death of a paternal grandmotherElen Olsdotter
February 27, 1789 (aged 8 years)
Note: Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1789 den 27 Februvari Klocken 2 eftter midag en Fredag döde min Salige moder Eli Ollsdatter paa gaarden Sörebierchedal. Ieg lod Hinde fare med Sorg og graad, men ieg Haaber gud Skal Snart Samle os med glæde. M D S. Min moders ganske alder Var 63 aar mindre 5 uger og 4 Dage og Hon var 5 aar Enchke efter min Salig faders Død"

Death of a fatherMorits Danielsson
July 11, 1798 (aged 18 years)
Note: Calendarium Historicum:

Calendarium Historicum:

"Anno 1798 dj 11te Julius Döde min Salig fader Morits Danielsen Sör Bierchedal"

Skrive under 12. juli: "Anno 1798 den 11de Jullj Döde min salig Fader Mauritz Daniel Sen Söre Bjerkedal Klokken 2 efter middag, Der han var 50 aar og 8 Uger gamel og bode her paa Gaarden i 19 aar og 4 uger."

Daniel Moritsson skriv under 18. november: "Anno 1798 den 11de Julljus döde min Sallig Fader Mauritz Daniel Sen der han haver levet i verden en Tiid af femti aar og 8de Uger"

Burial of a fatherMorits Danielsson
July 29, 1798 (aged 18 years)
Note: 8 S: ef Tref i Wolden

8 S: ef Tref i Wolden

Morits Birkdal 50 aar

Census February 1, 1801 (aged 20 years)

1801 Folketelling - Hushald Lisbet Knudsdotter

Birkedal Søre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld, Romsdal Amt

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lisbet Knudsdtr Huusmoder 45 Enke efter første ægteskab Bondekone og gaardbruger K
Daniel Moridsen Deres børn 21 Ugift M
Synneve Moridsdtr Deres børn 13 K
Knud Rasmusen Løsæt Tienestefolk 27 Reserve M
Britte Rasmusdatter Løsæt Tienestefolk 31 Ugift K
Elen Larsdatter Reite Tienestefolk 24 K
EngagementCecilie DanielsdotterView this family
May 1, 1803 (aged 23 years)
MarriageCecilie DanielsdotterView this family
June 26, 1803 (aged 23 years)
Birth of a daughterLisbet Danielsdotter
August 8, 1804 (aged 24 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 18. august: "Anno 1804. Den 8de Augustus blev Min lile Datter Elisebet Daniel Datter föd til Verden kloken 6 formidag paa gaarden Söre Bierchedal gud giv hind Christlig at leve og op Voxe i gud frÿgt og al Christlig Dÿd til sin Dödes Dag"

Under 19. august: "Anno 1804 den 8de August Er min lile Datter Elisabet Daniel Dater föde til Verden kloken 6 formidag"

Christening of a daughterLisbet Danielsdotter
August 12, 1804 (aged 24 years)
Marriage of a parentRasmus JakobssonLisbet KnutsdotterView this family
December 28, 1804 (aged 24 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 30. desember: "Anno 1805* den 14 September Reyste min Moder Her fra og til Wassboten hvor Hun blev trolovet med Rasmus Jacobsen Vasboten og blev Koupeleret med Ham den 28 December 1805"

*må vere 1804

Rasmus Jakobsson Vassbotn skriv sjølv i sine skrifter: "Anno 1804 om Høsten... Den 25. December [1804] bleve vi Copulerede i Woldens Kierke i Herrens Navn. I min alders 56 og hindes 49 aar"

Birth of a sonMorits Danielsson
November 28, 1806 (aged 26 years)
Christening of a sonMorits Danielsson
November 30, 1806 (aged 26 years)
Event
Calendarium Historicum
1809 (aged 28 years)

Note: Daniel Moritsson skriv om granneguten Lars frå Jakobsgarden i Calendarium Historicum

Daniel Moritsson skriv om granneguten Lars frå Jakobsgarden i Calendarium Historicum

"Uforglemmelige Tambour Lars Pedersen Söre-Bierkedal blev udkomanderet i September Aaret 1807. Endelig efter mange Strabadser, fra Bergen til Stavanger, derfra, til Christiansand, og derfra til Larvig, endelig til Fredrichstad hvor han snart ved Iilende fremrykken nærmede sig den Grændse ved Eningdalen hvor han stod som Helt for Fædrenelandet og vandt uforvisnelige Lauber. Men hvad skeer? Alfaderens Stemme Löd! Efter Dit vel förte Liv har jeg beredt Dig stæd i min Himmel. Hans overgang fra Tiden ind i Evigheden skede dj 4de Februari 1809 ved Holms Anexe sogn i Borge Præstegield ved Fridrichstad paa gaarden Weel. Fred med dit Stöv du Retskafne Salige"

Ministerialbok Borge, Døde og gravlagde. No 35 Tambur Lars Bierkedahl

Birth of a daughterAnne Marta Danielsdotter
July 10, 1810 (aged 30 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 18. november

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 18. november

"Anno 1810 Den 10 Jullj blev min datter Anmarta Daniel Datter föd til Verden Gud giv at hun maa til Tage i alder og naade hos Gud og menneskene"

Under 4. februar står skrive "Anno 1810 Den 10de Juli Blev min Lile Datter Annemarta Danielsdate föd til Werden kloken 9 efter Midag"

Under 6. februar står skrive "Anno 1810 Den 10de Jullj Blev min Lile Datter Anmarta Daniels Datte föd til Werden Gud forfremme Hinde i al Christlig Dyder"

Christening of a daughterAnne Marta Danielsdotter
July 22, 1810 (aged 30 years)
Event
Calendarium Historicum
about 1812 (aged 31 years)

Note: Daniel Moritsson skriv under 23. september i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv under 23. september i Calendarium Historicum:

"Anno 1812 Blev her saa magert et Aar her paa Söÿnmör at fölket ikke Lood Höste Havren för efter alle Helgenmis Dag"

Birth of a sonDaniel Danielsson
January 21, 1813 (aged 32 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1813 den 21te Januarius Blev min lile Sön Daniel Daniel Sen Bjerchedal til verden Kloken 1 efter midag Gud give Han maae til Tage i al Khristelige dyder og Kunskab saa lenge han leve her i Tiden"

Christening of a sonDaniel Danielsson
January 31, 1813 (aged 32 years)
Birth of a sonKnut Danielsson
February 23, 1817 (aged 36 years)
Christening of a sonKnut Danielsson
March 7, 1817 (aged 36 years)
Death of a sonMorits Danielsson
June 19, 1819 (aged 39 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 19. juli:

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 19. juli:

"Anno 1819 di 19 Juli Döde min kjære Sön der han var 12 aar og 29 Uger Gamel Fred med dit stöv Mourits Danielsen"

Iflg. Jakobsboka, omkom Morits då han fekk eit lass never over seg.

"Den 19 Juni døde Moritz Danielsen Bierchedal op i Bruneveyen og blev der qvælt under et Næverlæs i sin Alders 13de aar"

Burial of a sonMorits Danielsson
June 23, 1819 (aged 39 years)
Death of a sonKnut Danielsson
January 11, 1820 (aged 39 years)
Burial of a sonKnut Danielsson
January 15, 1820 (aged 39 years)
Birth of a sonMorits Rasmus Danielsson
June 20, 1820 (aged 40 years)
Christening of a sonMorits Rasmus Danielsson
June 25, 1820 (aged 40 years)
Birth of a sonKnut Danielsson
December 19, 1823 (aged 43 years)
Note: Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 24. januar

Daniel Moritsson skriv i Calendarium Historicum under 24. januar

"Anno 1823 Den 19 December Blev min Lile Sön Knud Danielsen föd til Verden Kloken 1..."

Christening of a sonKnut Danielsson
December 25, 1823 (aged 43 years)
Marriage of a childDaniel DanielssonAnne Ragnhilde NilsdotterView this family
February 2, 1836 (aged 55 years)
Note: Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 29. januar

Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 29. januar

"Ano 1835 kom min Elskede Hustru Annae Ragnil Nils Datter Nöre Bjerkedal til tjenist hos mine foreldre og Vi Blev Copulerret den 2 Februar 1836 af Presten Blekfelt og Vi Levede til sammen i Ni Aar og Hun døde 1845 den 13 October og Vi Avlede tvende Börn"

Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 7. mai

"Anno 1836 Den 2 Februar Blev jeg Kopuleret med min Kjære hustru Ane Ranild Niels Datter Nöre Bjerked i Voldens hove Kier Daniel Daniel Sen Söre Bjerkedal"

Birth of a granddaughterCecilie Nikoline Danielsdotter
May 8, 1836 (aged 56 years)
Note: Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 8. mai

Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 8. mai

"Anno 1836 den 8 Maj blev min Datter Secile Nicoline Daniels Date föd til verden Gud giv hund Christelig at Leve og Salig at Döe. Amen"

Daniel Danielsson skriv i Calendarium Historicum under 29. januar

"Ano 1836 Blev min datter Secilia Nicoline Danielsdate Söre Bjerkedal den 8 Mai föd til Verden"

Christening of a granddaughterCecilie Nikoline Danielsdotter
May 12, 1836 (aged 56 years)
Event
Matrikkel 1838
1838 (aged 57 years)
Birth of a grandsonMorits Danielsson
August 2, 1840 (aged 60 years)
Note: Daniel Danielsson skriv under 30. januar i Calendarium Historicum:

Daniel Danielsson skriv under 30. januar i Calendarium Historicum:

"Anno 1840 Blev min Sön Mauritz Danielsen Bjerkedal föd til Verden den 2den August og det En Söndag Klk: 3 effter Middag"

Morits Danielsson skriv sjølv under 2. august:

"Aar 1840 blev jeg Mouritz Danielsen Birkedal födt til Verden. Foreldre Daniel Danielsen og Ane Niels dater Birkedal. Moder födt i Norbirkedal"

Christening of a grandsonMorits Danielsson
August 9, 1840 (aged 60 years)
Death October 13, 1845 (aged 65 years)
Note: Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna saman med svigerdottera Anne Ragnhild Nilsdotter frå Nøre Bjørkedal. Dei hadde rodd over vatnet for å hente heimanfølgjet hennar, m.a. ei ku som dei tok inn i båten. Komne ut på vatnet, vart kua ustyrleg og båten kvelva. Båe dei to vaksne drukna, men brorsonen til Anne, den fire år gamle Nils, heldt seg flytande på ei smørkanne og vart berga

Birth

Morits Danielsson skriv i Calendarium Historicum:

Under 14. desember: "Anno 1780 di 19de Marti blev min Lille Sön Daniel Moritzsen föd til verden. Fadderne vare: Peder Claussen Bierchedal Moridz Larssen N: Bierchedal Peder Pedersen Bierchedal Anne Anders Dat: Bierchedal Ziri Lars Datt: Langvand"

Under 19. mars: "Anno 1780 di 19 Martius er min Sön Daniel Moritzsön föd til Verden klochen 1 for middag. gud give ham christelige at leve og Salig at döe og eftter döden den evige ro og hvile i abrahams Skiöd"

I margen står skrive: "det var Palme Söndag"

Under 21. februar: "Anno 1780 di 19 Martius er Daniel Moritz Sön föd til verden gud give at hand matte opvogse i en sand gudsfrÿg og Salig Heds Konskab christieligen at leve og Saligen at Döe amen, Moritz Daniel Sön"

Under 24. mars: "Anno 1780 Di 19 Marti Kloken 1 formid Dag er Daniel Moritz Sön föd til Werden paa gaarden Sör birchedal Hans fadere War Peder Claussön birchedal Peder Pedersön ibidm Moritz Larssön nöre birchedal Ane anders datter Söre birchedal Siri Lars Datter Lange Wand"

CensusView

1801 Folketelling - Hushald Lisbet Knudsdotter

Birkedal Søre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld, Romsdal Amt

Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lisbet Knudsdtr Huusmoder 45 Enke efter første ægteskab Bondekone og gaardbruger K
Daniel Moridsen Deres børn 21 Ugift M
Synneve Moridsdtr Deres børn 13 K
Knud Rasmusen Løsæt Tienestefolk 27 Reserve M
Britte Rasmusdatter Løsæt Tienestefolk 31 Ugift K
Elen Larsdatter Reite Tienestefolk 24 K
Event

Daniel Moritsson skriv om granneguten Lars frå Jakobsgarden i Calendarium Historicum

"Uforglemmelige Tambour Lars Pedersen Söre-Bierkedal blev udkomanderet i September Aaret 1807. Endelig efter mange Strabadser, fra Bergen til Stavanger, derfra, til Christiansand, og derfra til Larvig, endelig til Fredrichstad hvor han snart ved Iilende fremrykken nærmede sig den Grændse ved Eningdalen hvor han stod som Helt for Fædrenelandet og vandt uforvisnelige Lauber. Men hvad skeer? Alfaderens Stemme Löd! Efter Dit vel förte Liv har jeg beredt Dig stæd i min Himmel. Hans overgang fra Tiden ind i Evigheden skede dj 4de Februari 1809 ved Holms Anexe sogn i Borge Præstegield ved Fridrichstad paa gaarden Weel. Fred med dit Stöv du Retskafne Salige"

Ministerialbok Borge, Døde og gravlagde. No 35 Tambur Lars Bierkedahl

Event

Daniel Moritsson skriv under 23. september i Calendarium Historicum:

"Anno 1812 Blev her saa magert et Aar her paa Söÿnmör at fölket ikke Lood Höste Havren för efter alle Helgenmis Dag"

Death

Drukna i Bjørkedalsvatnet

Drukna saman med svigerdottera Anne Ragnhild Nilsdotter frå Nøre Bjørkedal. Dei hadde rodd over vatnet for å hente heimanfølgjet hennar, m.a. ei ku som dei tok inn i båten. Komne ut på vatnet, vart kua ustyrleg og båten kvelva. Båe dei to vaksne drukna, men brorsonen til Anne, den fire år gamle Nils, heldt seg flytande på ei smørkanne og vart berga

Daniel Moritsson has 1 first cousin recorded

Mother's family (0)