Rasmus Paludan, 17021759 (aged 56 years)

Rasmus Paludan
Name
Rasmus /Paludan/
Given names
Rasmus
Surname
Paludan

No family available

Descendants of Rasmus Paludan

 1. Generation 1
  1. Rasmus Paludan

   Rasmus Paludan was born on February 26, 1702 in Oslo, Norge and died on January 8, 1759 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge at the age of 56.

   He married Johanne Johansdatter Fischer on March 24, 1743 in København, Københavns Amt, Danmark. She was born before April 5, 1716 in Nykøbing Falster, Storstrøms Amt, Danmark and died on October 31, 1754 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge.

   Children of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer:

   1. Martha Margretha Paludan (1744) - follow 2.1
   2. Friederic Holmsted Paludan (1744) - follow 2.2
   3. Martha Marie Paludan (17461825) - follow 2.3
   4. Margretha Johanne Paludan (17471797) - follow 2.4
   5. Nicolina Paludan (17491815) - follow 2.5
   6. Ambrosia Paludan (17501788) - follow 2.6
   7. Lena Catharina Paludan (17511806) - follow 2.7
   8. Else Maria Paludan (17541755) - follow 2.8
 2. Generation 2 back to top
  1. Martha Margretha Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before January 31, 1744 in Oslo, Norge.

  2. Friederic Holmsted Paludan, son of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before December 22, 1744 in Oslo, Norge.

  3. Martha Marie Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born on March 4, 1746 in Oslo, Norge and died in 1825 at the age of 78.

   She married Jens Lintrup on September 22, 1769 in Holtug, Præstø Amt, Danmark. He was born on November 29, 1738 in Løgstør, Nordjyllands Amt, Danmark and died on January 6, 1812 in Magleby, Præstø Amt, Danmark at the age of 73.

  4. Margretha Johanne Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before March 28, 1747 in Oslo, Norge and died on September 7, 1797 in Bergen, Hordaland, Norge.

  5. Nicolina Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before August 31, 1749 in Oslo, Norge and died before May 2, 1815 in Finnøy, Rogaland, Norge.

  6. Ambrosia Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before October 11, 1750 in Oslo, Norge and died on July 23, 1788 in København, Københavns Amt, Danmark.

   She married Christopher Henrik Holfeldt on December 8, 1769 in Oslo, Norge. He was born before August 5, 1735 in Feda, Kvinesdal, Vest-Agder, Norge and died on October 21, 1801 in Arendal, Aust-Agder, Norge.

   Children of Ambrosia Paludan and Christopher Henrik Holfeldt:

   1. Elisabeth Sophie Holfeldt (17721852) - follow 3.1
   2. Johanne Margrethe Holfeldt (17731834) - follow 3.2
   3. Mette Christine Holfeldt (17751864) - follow 3.3
   4. Martha Cathrina Holfeldt (17761847) - follow 3.4
   5. Ambrosia Paludan Holfeldt (17781815) - follow 3.5
   6. Thale Margrethe Resen Holfeldt (17791860) - follow 3.6
   7. Johan Nathanael Holfeldt (17811843) - follow 3.7
  7. Lena Catharina Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before December 16, 1751 in Oslo, Norge and died on February 17, 1806 in Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge.

  8. Else Maria Paludan, daughter of Rasmus Paludan and Johanne Johansdatter Fischer, was born before October 19, 1754 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge and died on February 1, 1755 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge.

 3. Generation 3 back to top
  1. Elisabeth Sophie Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born before March 26, 1772 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on April 4, 1852 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge.

  2. Johanne Margrethe Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born in 1773 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on February 26, 1834 in Sanderud, Stange, Hedmark, Norge at the age of 61.

   She married Christian Lintrup, son of Jens Lintrup and Fredrikke Lovise Schowart, on July 17, 1799 in København, Københavns Amt, Danmark. He was born on August 12, 1768 in Magleby, Præstø Amt, Danmark and died on May 13, 1844 in Elverum, Hedmark, Norge at the age of 75.

   Children of Johanne Margrethe Holfeldt and Christian Lintrup:

   1. Louise Ambrosia Lintrup (18001872) - follow 4.1
   2. Janna Henriette Lintrup (1802) - follow 4.2
   3. Jens Lintrup (1803) - follow 4.3
   4. Marthe Marie Lintrup (18041872) - follow 4.4
   5. Sofie Lintrup (18061899) - follow 4.5
   6. Johanne Margrete Lintrup (1807) - follow 4.6
   7. Jacobine Ulriche Hoelfeldt Lintrup (18091809) - follow 4.7
   8. Bertha Lintrup (18091809) - follow 4.8
   9. Catrine Elisabet Lintrup (1812) - follow 4.9
   10. Christopher Henrik Lintrup (18151901) - follow 4.10
  3. Mette Christine Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born on February 25, 1775 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on November 12, 1864 in Farsund, Vest-Agder, Norge at the age of 89.

  4. Martha Cathrina Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born on September 19, 1776 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on October 21, 1847 in Oslo, Norge at the age of 71.

  5. Ambrosia Paludan Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born on January 3, 1778 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on July 22, 1815 in Kalvehave, Præstø Amt, Danmark at the age of 37.

  6. Thale Margrethe Resen Holfeldt

   Thale Margrethe Resen Holfeldt, daughter of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born on August 9, 1779 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on January 15, 1860 in Snekkestad, Våle, Vestfold, Norge at the age of 80.

  7. Johan Nathanael Holfeldt, son of Christopher Henrik Holfeldt and Ambrosia Paludan, was born on November 17, 1781 in Vanse, Vest-Agder, Norge and died on May 21, 1843 in Stavanger, Rogaland, Norge at the age of 61.

Ancestors of Rasmus Paludan

 1. Generation 1
  1. Rasmus Paludan

   Rasmus Paludan was born on February 26, 1702 in Oslo, Norge and died on January 8, 1759 in Kristiansand, Vest-Agder, Norge at the age of 56.

Note

Rasmus Paludan

Rasmus Paludan var sønn av Frederik Rasmussen og Anne Jacobsdatter. Han gikk på Christiania katedralskole frem til 1720. Så fullførte han prestestudiet på rekordtid ved Københavns Universitet fra april 1720 til desember 1721. Etter dette har han vært huslærer i flere år, frem til han i 1730 ble ordinert til tolvprest av Bartholomæus Deichman. I denne perioden (fra 1733 til 1741) stod han som eier av Brennenga gård i Maridalen. Fra 1740 til 1743 virket han som prest i byen Stege og som prost på øya Møn. I 1743 ble han stiftsprost i Christiania, en utnevnelse som ikke har gått upåaktet hen. Den tyske hoffpresten Bluhme ville anbefale Paludan til stillingen, mens biskopen på Sjælland, Peder Hersleb heller ville ha hospitalspresten Ivar Brink. Hersleb gav seinere uttrykk for sin misnøye på denne måten: «En Paludan blev Stiftsprovst i Christiania, en god ærlig Mand, men overmaade ulærd, paa dert Sted hvor de mange Anabaptister, Separatister og Herrnhuter, behøvedes en erfaren, klog og forsigtig Mand». Paludan klarte ikke å ta opp kampen mot herrnhut-presten Johannes Green i Aker, men måtte se at flere og flere menighetslemmer og lærere fant veien til Aker kirke. Under kongebesøket i 1749 fikk Paludan ærestittelen konsistorialråd, og i 1751 ble han utnevnt som biskop i Christianssand. Denne stillingen hadde han til sin død.

Rasmus Paludan har ikke etterlatt seg noen skriftlige utgivelser. Vi finner noen skriftlige kilder i bispearkivet, noen hyrdebrev og noen uttalelser i forbindelse med høringer. I hyrdebrevene anbefaler lærerne å studere Speners katekismeforklaring. Han formante sogneprester og kapellaner til enighet og understreket at det ikke var nok å lære rett. Det er hjerte det kommer an på: «En uomvendt og ukristelig Lærere udretter lidet eller intet godt i den Meenighed ham er foresadt». Han skal ha vært en flittig visitator i stiftets menigheter. I Andreas Fayes «Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie» skildres han som «en godmodig og tjenstagtig Mand, der mente det godt og samvittighedsfuldt opfyldte sine Pligter, men som savnede sine Formænds Kraft og Myndighed».

Da Paludan i 1751 tok over bispeembetet i Christianssand ble han overrasket over hvor mange tiggere det var i bispedømmet. Forholdene var mye verre enn i Akershus, hvor han kom fra. Sammen med stiftamtmann Fredrik Georg Adeler begynte han derfor å arbeide for en mer effektiv fattighjelp. Men den nyutnevnte biskopen fikk også erfare at det ikke var lett å få gjort noe. Det var stor fattigdom, både i bygd og by, både ved sjøen og oppe i fjellbygdene. På sin første visitas talte Paludan til de mektigste og rikeste menn i hvert sogn om fattigstellet. Han ønsket å få fattigfolket inn på gårdene, så de fikk arbeid. -Men Paludans arbeid førte ikke til noen positive forbedringer, og det skjedde ikke noen bedringer før ut i 1780-årene.

Som biskop var han i 1753 sekretær for høringsutkastet fra stiftet i forbindelse med planene om å redigere kirkelovene.

Rasmus Paludan var gift tre ganger:

 1. juli 1732 med Margrethe Garmann
 2. mars 1743 med Johanne Fischer
 3. oktober 1755 med Anna Margrethe Pohlmann

Wikipedia