Ingebrikt Knutson

Name
Ingebrikt /Knutson/
Given names
Ingebrikt
Surname
Knutson
Name
Ingebrikt Knutson /Rød/
Given names
Ingebrikt Knutson
Surname
Rød

Ingebrikt Knutson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

Descendants of Ingebrikt Knutson

 1. Generation 1
  1. Ingebrikt Knutson, son of Knut Iverson and Inger Ingebriktsdotter, was born in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter:

   1. Knut Ingebriktson (17541838) - follow 2.1
   2. Erik Ingebriktson (17581758) - follow 2.2
   3. Erik Ingebriktson (1759) - follow 2.3
   4. Inger Ingebriktsdotter (17611767) - follow 2.4
   5. Ingrid Ingebriktsdotter (1763) - follow 2.5
   6. Anbjør Ingebriktsdotter (17641784) - follow 2.6
 2. Generation 2 back to top
  1. Knut Ingebriktson, son of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born about 1754 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died on April 2, 1838 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Synnøve Pedersdotter, daughter of Peder Pederson and Ingeborg Hansdotter, on December 28, 1778 in Nesset, Møre og Romsdal, Norge. She was born in 1756 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died on November 8, 1834 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge at the age of 78.

   Children of Knut Ingebriktson and Synnøve Pedersdotter:

   1. Margrete Knutsdotter (1778) - follow 3.1
   2. Peder Knutson (17831850) - follow 3.2
   3. Ingebrikt Knutson (1789) - follow 3.3
   4. Ingri Knutsdotter (17931866) - follow 3.4
  2. Erik Ingebriktson, son of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born before March 5, 1758 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died before March 26, 1758 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  3. Erik Ingebriktson, son of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born before April 29, 1759 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  4. Inger Ingebriktsdotter, daughter of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born before March 22, 1761 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died before June 17, 1767 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  5. Ingrid Ingebriktsdotter, daughter of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born before May 12, 1763 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  6. Anbjør Ingebriktsdotter, daughter of Ingebrikt Knutson and Ingrid Eriksdotter, was born before December 25, 1764 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died before February 22, 1784 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

 3. Generation 3 back to top
  1. Margrete Knutsdotter, daughter of Knut Ingebriktson and Synnøve Pedersdotter, was born before August 30, 1778 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   She married Erik Jonson on June 17, 1804 in Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal, Norge. He was born in 1780 in Kvernberg, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  2. Peder Knutson, son of Knut Ingebriktson and Synnøve Pedersdotter, was born before January 7, 1783 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died on July 10, 1850 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Søgni Olsdotter, daughter of Ole Iverson and Margrete Olsdotter, on October 16, 1808 in Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal, Norge. She was born before January 15, 1786 in Helle, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died on December 14, 1872 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Peder Knutson and Søgni Olsdotter:

   1. Knut Pederson (18091846) - follow 4.1
   2. Ole Pederson (18111892) - follow 4.2
   3. Synnøve Pedersdotter (18141892) - follow 4.3
   4. Margrete Pedersdotter (18161868) - follow 4.4
   5. Søgni Pedersdotter (18201905) - follow 4.5
   6. Ingeborg Pedersdotter (18221880) - follow 4.6
   7. Peder Pederson (18241894) - follow 4.7
   8. Anne Pedersdotter (18271827) - follow 4.8
   9. Ole Pederson (18291829) - follow 4.9
   10. Ole Pederson (18311910) - follow 4.10
  3. Ingebrikt Knutson, son of Knut Ingebriktson and Synnøve Pedersdotter, was born before November 1, 1789 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Barbro Eriksdotter on April 6, 1817 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge. She was born in 1796 in Høvik, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

  4. Ingri Knutsdotter, daughter of Knut Ingebriktson and Synnøve Pedersdotter, was born before November 1, 1793 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge and died in 1866 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

   She married Knut Olson on February 7, 1841 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge. He was born in 1797 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

Ancestors of Ingebrikt Knutson

 1. Generation 1
  1. Ingebrikt Knutson, son of Knut Iverson and Inger Ingebriktsdotter, was born in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Inger Ingebriktsdotter, daughter of Ingebrikt Larson Rød. She died in 1733 in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

 3. Generation 3 back to top
   1 of 4 possible ancestors (25% complete).
  1. Ingebrikt Larson Rød. He died in Rød, Nesset, Møre og Romsdal, Norge.

Note

Gn.15 Rød, Bn.3 Smedrøsta

I 1756 fikk Ingebrikt skjøte på ein del av bruket av broren Lars, og dette vart opphavet til Smedrøsta.
Den delen av bruket som var att, selde Lars til brorsonen Knut Ingebriktson og tok seg unna kår der.

På folkemunne fikk Ingebrikt tilnamnet Trættar-Ingebrikt. I 1758 var han innblanda i tre rettsaker, der broren Lars og kona var motpartar.
Futen stemnde inn Margrete (kona til Lars) for slagsmål med Ingrid. Lars møtte i retten og hadde ikkje noko å "innvende i sagen". Ingebrikt var innstemnd for at han hadde slege Margrete, og Ingebrikt stemnde inn Lars for at han hadde kalla Ingebrikt for ein tjuv.

Ingebrikt selde bruket til Ola Endreson Rød, og denne handelen førte til mange rettsaker. Historia fortel at Ola hadde betalt garden utan å ha noko vitne på det, og så tvinga Ingebrikt han til å betale på ny. Etter tingbøkene ser det derimot ut til at Ingebrikt hadde fått pengane for garden, men nekta å gi skjøte.
Saka kom opp på sommartinget i 1769, og på hausttinget same året vart Ingebrikt dømd til å gi skjøtet og betale 3 rdl. i bot.
Tingbok: http://www.arkivverket.no/URN:rg_read/31140/193
Ingebrikt reiste då til København for å tala med kongen om saka si, og historia seier at han fikk med seg brev frå kongen som baud at kjøparen skulle betala for garden.

Den 28.09.1772 gav futen pålegg til Knut Larsson Langset og Paul Stubø om at dei skulle møte som taksasjonsmenn på Rød "for at skjønne og avgjøre hvad som behøves mellom Ole Endresen Rød og forrige bruger Ingebrikt". Bakgrunnen for dette skjønnet var ein lagtingsdom for å halde eksekusjonsforretning på garden. Dem 31. desember same året gav futen ei fråsegn vedrørande denne saka og dei personane den galdt. Dette er eit interessant og merkeleg dokument, som først refererer det som hadde gått føre seg i saka før, og så klårgjer korleis futen såg på ho. Han seier at saka var "indkommet til fogden saa uefterrettelig og ufuldkommen at jeg intet derefter kan foretage mig".
Vidare omtalar han dei personane som er partar i saka og karakteriserer desse. Ola Endreson er ein "undersetsig mand", og futen spekulerer på kva som vil hende om saka går han imot. Ingebrikt omtalar han som "den urolige mand", som han trur kjem til å stemne futen for "rettens fornegtelse".

Ingebrikt var ikkje ferdig enno. I 1775 søkte han om benifisium til saksanlegg mot byfut Jalles, men denne søknaden vart ikkje innvilga, og Ingebrikt vart kravd for 24 skilling som er nemnd som "porto". Dette kravet hadde vorte framsett medan Ingebrikt var på reis til København, og lensmannen hadde fått pålegg frå futen om å krevje han for desse 24 skilling når han kom att.

Den 30. juli 1776 fikk Ingebrikt oversendt kopi av eit brev frå futen. Vi veit ikkje kva brevet galdt, men det syner at det enno ikkje var falle ro over mannen. Dette får vi stadfesta seinare, for 20.03.1779 skriv futen til lensmannen at Ingebrikt på nytt har søkt om fri sakførsel mot Ola Endreson.
Men søknaden vart avslegen den 7. januar, "og hermed er intet at gjøre" seier futen.

Enno ein gong vende Ingebrikt seg til styresmaktene med klage, og da var "adskillige andre" med på dette. Hans Iverson Åram og Karen Sørensdotter Hestad er namngjevne.

Historia seier at Ingebrikt tok ut på ei ny ferd til København.
Denne siste ferda kom han ikkje att frå.