Ole Jonsen Mango, 1787

Ole Jonsen Mango
Name
Ole Jonsen /Mango/
Given names
Ole Jonsen
Surname
Mango, Mangoe, Mandgoe
Birth
Yes

Note: Fødd ca 1710-1720
Event
Christiansund Byting
April 29, 1743
Note: Ole Mango og Inger Joensdatter vitnar i ei sak ang…

Ole Mango og Inger Joensdatter vitnar i ei sak angåande slagsmål mellom Erich Lods og Peder Isachsen. Her går det fram at Ole Mango og Inger Joensdatter er sysken.

"Inger Joensdatter fremstod og med .... .... aflagte sin Eed at hun ville vidne sin Sandhed hvor efter hun aflagde sit vidnesbyrd saa lydende: Fierde Juule Dag ungefær var Erich Lods, Peder Isachsen og Ole Mango i vores Stue paa Kierke landet, hvor ieg da saa at Ole Mango gik ud af Stuen og Erich Lods fulgte efter, hvor efter Peder Isachsen fulgte og da de kom ud paa Bierget saa ieg at Erick Lods og Peder Isachsen .... hverandre, men det var mørkt hvor over ieg ey ret kunde see, men meere viste hun ikke og ... .... fra Ræten og hendes aflagte Eed blev demitert.

Det 2det vidne Ole Mango fremstoed og i lige maade aflagte sin Eed og derpaa ... som følger: Efter Juule Hellige Dage kom ieg om Aftenen ind til min Moder for at besøge hinde, Hvor da fast tillige Erich Lods og Peder Isachsen tillige indkom. Da spute min Moder mig hvor ieg havde været ot talte mig noget hart til, Hvor over ieg blev vred og gik ud af Døren, samt løb bort paa Bierget langt fra Huuset. Peder Isachsen og Erich Lods gik og ud efter mig, men ieg sprang fra dem saalangt at ieg ey intet hørte eller saae at der var noget Slagsmaal imellem dem. Derefter gik ieg efter ind i Stuen, men de andre toe blev borte og ieg ved ikke hvor de gik hen. Derpaa blev dette vidne i lige maade demiteret."

ChristeningJonas Christian Hansen
December 18, 1743 62
EventGuri HalstensdatterView this family
Begjæring om ekteskap
June 1, 1744
Note: Die 1: Junij Begierede unge Karl fra Kirkelandet i Christiansund Ole Jonss: som har byxlet sin Stiffaders Colbanus Jenss: Huuse og grund, at troloves i Christiansund med Gurru Halsteins Datter, som hand hafde besvangret, di 5. Juni førtskommende, og at intet dette deres ægteskab imod Loven kand findes, forsikkrer undertegnede: Peder amundss paa Kirkelandet, Lars Larss paa Kirkelandet
EngagementGuri HalstensdatterView this family
June 5, 1744
Note: "dj 5 Junii Comminister trolovet Ole Jonss og Gurru Halsteensdatter"
Birth of a sonHenrik Olsen
before July 19, 1744
Christening of a sonHenrik Olsen
July 19, 1744
Godmother: Inger Jonsdatteraunt
Note: "Døbt Ole Jons: og Gurri Halstensd: deres Søn Hendrich, Test: Kaalbanus Jenss:, Nils Anderss: Kalberg, Jens Christensen Tuv, Hans Christensens qde Inger Jonsd:, Karen Andersd:"
MarriageGuri HalstensdatterView this family
August 28, 1744
Note: "dj 28 Augusti Comminister copuleret Ole Jonssen og Gurri Halsteensdatter"
Event
Christiansund Byting
November 29, 1745
Note: Citanten Rasmus Teilgaard tiltaler Ole Mango og Ol…

Citanten Rasmus Teilgaard tiltaler Ole Mango og Ole Iversen for "slagsmaal"

Dom: "...Ole Mango og Ole Iversen bør for Citantens Tiltale i Denne Sag være fri og Angerløse i alle Maader"

Death of a motherElse Jakobsdatter
January 26, 1746
Birth of a daughterElse Olsdatter
before February 12, 1747
Christening of a daughterElse Olsdatter
February 12, 1747
Note: "Døbt Ole Jons: og Gurri Halstensd: deres Datter Else. Test: Ole Paulsen, Anders Olsen Smed, Anne Abrahamsd:, Johanna Davidsd:, Ingebor Malena Koothe"
Birth of a daughterSissel Cathrine Olsdatter
before January 26, 1749
Christening of a daughterSissel Cathrine Olsdatter
January 26, 1749
Note: "Døbt Ole Joens: Mango og Guri Halsteensd: deres Datter Sidselle Cathrine, Test: Henrik Mechelborg, Hans Lange, Hans Schreuders Kiereste Sebelle Margarethe Stockmand, Hans Langes Kiereste Elschen Majonen Schou og Jomfru Maren Friis"
Event
Christiansund Byting
March 9, 1750
Note: Ole Joensen Mango er i Christiansund Byting nemnt som lagrettemann
Death of a daughterElse Olsdatter
October 15, 1750
Birth of a sonOlsen
October 30, 1750
Death of a sonOlsen
October 30, 1750
Note: "Dj: 30 Octobr blev Ole Mangoes Kone forløst med en Død fød Søn"
Death of a sonHenrik Olsen
October 7, 1751
Birth of a daughterAnna Catharina Olsdatter
before November 8, 1751
Christening of a daughterAnna Catharina Olsdatter
November 8, 1751
Note: "Døbt Ole Joensen Mango og Guri Halstensdatter Deres Datter Anne Catharina, Tests: Colbanus Jensen Ringer, Hans Christensen paa Kierkelandet, Enchen Sedsel Erichsdatter paa Klandet, Colbanus Jensens qde Walbor Hansdatter og Erich Baarsens qd Aleth Povelsd:"
Birth of a daughterWalborg Olsdatter
before November 25, 1753
Christening of a daughterWalborg Olsdatter
November 25, 1753
Note: "Ole Jonsen Mangoe og Guri Halsteensdatter deres Datter Walborg, Test: Christen Tostensen Thue, Auden Andersen paa Klandet, Auden Klejvens qde Anne Jakobsdatter, Ellev Biørnsens qde paa Klandet Selle Hansdatter og Hans Christensens qd paa Klandet Abel Pedersdatter"
EventArent Olsen SkjetneWalborg HansdatterView this family
October 5, 1754
Birth of a sonColbanus Olsen
December 1755
Christening of a sonColbanus Olsen
January 1, 1756
Note: "Døbt Ole Joensen Mango og Guri Halsteensdatter Deres Søn Colbanus, Test: Arent Olsen Schiedne, Anders Lind, Ole Ottesen Falch, Arent Olsen Sciednes Kone Walborg Hansdatter og Jens Christensen Thues qde Guri Joensdatter"
Death of a daughterAnna Catharina Olsdatter
March 22, 1756
Event
Christiansund Byting
September 4, 1758
Note: ".. Derefter fremstillede Ole Mango her af Christiansund sig og tilkiendegav, at han havde 21 Rd Børne-Penge for hans Myndling Lars Andersen, hvilke han i Dag til Tings ville opbyde, om nogen imod suffikant Pant ville have denne liden Summa til laans for lovlig Rente, og hvis ike begieret han, at Øvrigheden ville tage disse Penge i sin sikre forvaring, som ble lovet."
Birth of a sonJonas Christian Olsen
July 31, 1761
Christening of a sonJonas Christian Olsen
August 6, 1761
Note: "Døbt Ole Joensen Mangoes paa Kierke Landet og hans qvindes Guri Halsteensdatters Drenge Barn Jonas Christian, fød den 31te Juli, Tests: Hans Schreuder, Hans Lange, Ingebrigt Bye, Cirena Krigsvold og Mette Cecilia Lange"
Event
Ekstraskatten 1762
1762
Shared note: Ekstraskatten 1762

Ekstraskatten 1762

- Mand og Kone Børn over 12 Aar Tieneste Karle Drenge over 12 Aar Pigger over 12 Aar Andre Som Sig hos dem opholde Particulair efterretning Skatt
Ole Mangoe 2 - - - - 1 - 24 sk
Death of a sonJonas Christian Olsen
August 4, 1762
Event
Skifte etter Nils Pedersen Silnes
May 2, 1763
Note: I skifte etter Nils Pedersen Silnes har Ole Mango krav i buet, og "tilkommer 2-1-4"
Event
Ekstraskatten av 1762
1764
Note: Ole Mango betalt 3 ort
Event
Ekstraskatten av 1762
1765
Note: Ole Mango betalt 16 sk
Event
Branntakst
June 3, 1765
Note: 38 Ole Mangoes huuse 60 Rdl
Event
Ekstraskatten av 1762
1766
Note: Ole Mandgoe

Ole Mandgoe Restanse 3 ort

Event
Branntakst
1767
Note: No 91 Ole Mangoe

No 91 Ole Mangoe

  1. Waanehuus 60 Rdl
  2. en Stue 40 Rdl
Event
Ekstraskatten av 1762
1770
Note: Ole Mango for 6 Maaneder i Aaret 1770

Ole Mango for 6 Maaneder i Aaret 1770 Restanse 1 Rdl

Event
Handelsgesell
from 1768 to 1771
Note: "William Gordons Tjener fra Kristiansund som i Vår…

"William Gordons Tjener fra Kristiansund som i Vårfiskets Tid har ligget i Vatøen og opkjøbt endel Råfisk" William Gordons Tjener var i Vattøya fram til 1771. I 1768 er han kalla for Ole Mange, i 1769 Ole Mango, og i 1771 heter det at han var frå Kristiansund.

Event
Ekstraskatten av 1762
1771
Note: Ole Mangoe for 6 Mdr i 1770 og Aaret 1771

Ole Mangoe for 6 Mdr i 1770 og Aaret 1771 Restanse 2 Rdl 8 sk

Event
Ekstraskatten av 1762
1772
Note: Ole Mangoe for 6 Maaneder i 1770, aaret 1771 og 11…

Ole Mangoe for 6 Maaneder i 1770, aaret 1771 og 11 Maaneder i 72: Betalt 2 Rdl 8 sk

Death of a daughterWalborg Olsdatter
before August 14, 1774
Burial of a daughterWalborg Olsdatter
August 14, 1774
Marriage of a childLars JakobsenSissel Cathrine OlsdatterView this family
October 15, 1775
Birth of a grandsonOle Larsen
before May 27, 1777
ChristeningOle Larsen
May 29, 1777 96
Christening of a grandsonOle Larsen
May 29, 1777
Note: "Lars Holmens Søn Ole Test: Ole Mango, Jens og Mads Hustad, Gurru Farstad, Ane Ole Krogs qde og Elen Reiten"
EngagementColbanus OlsenBeret JohansdotterView this family
June 8, 1778
Marriage of a childColbanus OlsenBeret JohansdotterView this family
January 1, 1779
Note: "Copul: Unge Karl Colbanus Ols: Mango Farstad med Pigen Beret Joh:D: ibid"
Birth of a granddaughterValborg Colbanusdatter
before February 4, 1781
Christening of a granddaughterValborg Colbanusdatter
February 4, 1781
ChristeningPeder Olsen Krog
February 18, 1781 100
Birth of a granddaughterBeret Colbanusdatter
before March 21, 1784
Christening of a granddaughterBeret Colbanusdatter
March 21, 1784
Birth of a grandsonJohan Colbanusen
before April 29, 1787
Christening of a grandsonJohan Colbanusen
April 29, 1787
Death of a fatherJon

Death after 1787

Note: Er fadder for Anders Reitens D. Elen 14. oktober 1787
Birth

Fødd ca 1710-1720

Event

Ole Mango og Inger Joensdatter vitnar i ei sak angåande slagsmål mellom Erich Lods og Peder Isachsen. Her går det fram at Ole Mango og Inger Joensdatter er sysken.

"Inger Joensdatter fremstod og med .... .... aflagte sin Eed at hun ville vidne sin Sandhed hvor efter hun aflagde sit vidnesbyrd saa lydende: Fierde Juule Dag ungefær var Erich Lods, Peder Isachsen og Ole Mango i vores Stue paa Kierke landet, hvor ieg da saa at Ole Mango gik ud af Stuen og Erich Lods fulgte efter, hvor efter Peder Isachsen fulgte og da de kom ud paa Bierget saa ieg at Erick Lods og Peder Isachsen .... hverandre, men det var mørkt hvor over ieg ey ret kunde see, men meere viste hun ikke og ... .... fra Ræten og hendes aflagte Eed blev demitert.

Det 2det vidne Ole Mango fremstoed og i lige maade aflagte sin Eed og derpaa ... som følger: Efter Juule Hellige Dage kom ieg om Aftenen ind til min Moder for at besøge hinde, Hvor da fast tillige Erich Lods og Peder Isachsen tillige indkom. Da spute min Moder mig hvor ieg havde været ot talte mig noget hart til, Hvor over ieg blev vred og gik ud af Døren, samt løb bort paa Bierget langt fra Huuset. Peder Isachsen og Erich Lods gik og ud efter mig, men ieg sprang fra dem saalangt at ieg ey intet hørte eller saae at der var noget Slagsmaal imellem dem. Derefter gik ieg efter ind i Stuen, men de andre toe blev borte og ieg ved ikke hvor de gik hen. Derpaa blev dette vidne i lige maade demiteret."

Event

Die 1: Junij Begierede unge Karl fra Kirkelandet i Christiansund Ole Jonss: som har byxlet sin Stiffaders Colbanus Jenss: Huuse og grund, at troloves i Christiansund med Gurru Halsteins Datter, som hand hafde besvangret, di 5. Juni førtskommende, og at intet dette deres ægteskab imod Loven kand findes, forsikkrer undertegnede: Peder amundss paa Kirkelandet, Lars Larss paa Kirkelandet

Engagement

"dj 5 Junii Comminister trolovet Ole Jonss og Gurru Halsteensdatter"

Marriage

"dj 28 Augusti Comminister copuleret Ole Jonssen og Gurri Halsteensdatter"

Event

Citanten Rasmus Teilgaard tiltaler Ole Mango og Ole Iversen for "slagsmaal"

Dom: "...Ole Mango og Ole Iversen bør for Citantens Tiltale i Denne Sag være fri og Angerløse i alle Maader"

Event

Ole Joensen Mango er i Christiansund Byting nemnt som lagrettemann

Event

".. Derefter fremstillede Ole Mango her af Christiansund sig og tilkiendegav, at han havde 21 Rd Børne-Penge for hans Myndling Lars Andersen, hvilke han i Dag til Tings ville opbyde, om nogen imod suffikant Pant ville have denne liden Summa til laans for lovlig Rente, og hvis ike begieret han, at Øvrigheden ville tage disse Penge i sin sikre forvaring, som ble lovet."

Event

Ekstraskatten 1762

- Mand og Kone Børn over 12 Aar Tieneste Karle Drenge over 12 Aar Pigger over 12 Aar Andre Som Sig hos dem opholde Particulair efterretning Skatt
Ole Mangoe 2 - - - - 1 - 24 sk
Event

I skifte etter Nils Pedersen Silnes har Ole Mango krav i buet, og "tilkommer 2-1-4"

Event

Ole Mango betalt 3 ort

Event

Ole Mango betalt 16 sk

Event

38 Ole Mangoes huuse 60 Rdl

Event

Ole Mandgoe Restanse 3 ort

Event

No 91 Ole Mangoe

  1. Waanehuus 60 Rdl
  2. en Stue 40 Rdl
Event

Ole Mango for 6 Maaneder i Aaret 1770 Restanse 1 Rdl

Event

"William Gordons Tjener fra Kristiansund som i Vårfiskets Tid har ligget i Vatøen og opkjøbt endel Råfisk" William Gordons Tjener var i Vattøya fram til 1771. I 1768 er han kalla for Ole Mange, i 1769 Ole Mango, og i 1771 heter det at han var frå Kristiansund.

Event

Ole Mangoe for 6 Mdr i 1770 og Aaret 1771 Restanse 2 Rdl 8 sk

Event

Ole Mangoe for 6 Maaneder i 1770, aaret 1771 og 11 Maaneder i 72: Betalt 2 Rdl 8 sk

Death

Er fadder for Anders Reitens D. Elen 14. oktober 1787

Ole Jonsen Mango has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)